Laboratuvar Yöntemi

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Laboratuvar Yöntemi
laboratuvar yöntemi
İlke ve yöntemlerin pratikte uygulanması için kullanılan bir tekniktir.El becerisini geliştirmek,gerekli bilgiyi elde etmek,düşünme gücünü ve gözlem becerisini geliştirmek amacıyla kullanılır.
Planlanışı:
-İşlenmekte olan üniteye ya da üzerinde çalışılan projeye uygun bir laboratuar çalışma saati belirleyiniz.
-Laboratuar çalışması için hedefleri tespit edip öğrencilere duyurunuz.
-Yapılmakta olan çalışmalara ilişkin işlemler sırasını öğrencilerle birlikte belirleyiniz.
-Öğrencilerin araç-gereç,enerji ve zamanı en iyi şekilde kullanabilecekleri bir düzenleme yapınız.
-Bir grup öğrenciyi araç,gereç ve kaynakların kullanma biçimini denetlemek üzere görevlendiriniz.
-Laboratuar çalışmaları için güvenlik önemleri alınız. -Laboratuar çalışmalarını düzenleyen kurallar belirleyiniz.
-Özel yardıma gerek duyabilecek öğrencilere yardım ediniz.
-Çalışmaların değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını belirleyiniz.
-Öğrencilerin çalışmalardan sonuç çıkarmasına ve genelleme yapabilmesine yardımcı olunuz
Uygulanışı: Laboratuar çalışmalarını; a)Planlama , b)Uygulama ,c)Özetleme ve değerlendirme olmak üzere üç aşamada ele alabiliriz.
-Planlama aşamasında çalışmanın hedefleri,konusu ve yöntemi belirlenir.
-Uygulama aşamasında bunlar uygulanır.Uygulama sırasında çalışmalara yardımcı olmalı, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve sorunları giderilmeye çalışılmalı,zaman ve enerjinin yolunda harcanmasına özen gösterilmelidir.
-Tartışma,özetleme ve değerlendirme aşamasında ulaşılan sonuç açıkça belirtilmelidir.Eksik ve yanlış anlamalar düzeltilmelidir.
Üstün Yönleri:
1-Yanlışlıklar hemen düzeltilebilir.
2-Her öğrenciye kişisel destek ve yardım sunulur.
3-Öğrencilerin çalışma sonuçlarından ilke ve genellemelere ulaşıp,ulaşmadıklarını belirleme imkanı verir.
4-El becerisini geliştirir.
5-İlgi uyandırır.
Eksikleri:
1-Diğer tekniklerin çoğuna oranla masraflıdır.
2-Diğer teknikler kadar bilgi edinilmeye uygun değildir.
3-Laboratuarlar genellikle az sayıda öğrencinin aktif olabileceği büyüklüklerde olduklarından bir kısım öğrenciler pasif kalabilirler.
4-Zaman kaybı önlenemeyebilir.Aktif olmayan öğrencilerin istenmeyen alışkanlıklar edinmelerine neden olabilir.

alıntı
 
Geri
Üst