Leopold Manevraları nedir nasıl yapılır

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Leopold Manevraları nedir nasıl yapılır
Eller, iyi e?itimli bir akla ba?l?, özellikle akut bir dokunma duygusu var. Her zaman kar?n muayenesi ile konumu, sunum, ni?an ve boyutuna göre de?erlendirmek gerekir. Elleriniz s?cak ve nazik bir bas?nç ile, yumu?ak k?vaml?, dalgal? amniyotik s?v?, belirsiz özetliyor ve bebe?in küçük yumru parçalar? kar?n palpe.


Leopold manevralar? ile fetusun abdominal palpasyon yönünü belirlemek için kullan?l?r.
1. Fetal kutup "ba? veya makat" belirlemek için uterin fundus Palpasyon fundus. ?ki elinizi kullanarak ve anne kar?n s?k??t?rarak, fetal yön duygusu (yatay veya enine) elde edilir.

2. Fundus lateral taraf fetal s?rt ve küçük parçalar konumunu belirlemek için palpe edilir .. Fetal omurga düz ve do?rusal bir firma olarak palpe. De?i?en kontur ve hareketleri ile fetal ekstremitelerin palpabl. Bu manevran?n amac?, fetal arka sol veya sa? olup olmad???n? belirlemek için.

3. Bu manevran?n amac? sunulmas? k?sm?n?n pelvis konumunu belirlemek için. Sunulmas? k?sm? (ba? veya makat) belirlenen angajman simfizis ve derecesi üzerinde palpe edilir. S?nav ba?parmak suprapubik bölgede bir elin parmaklar?n? kullan?r (basketbol Palming benzer) ve yan yana sunulmas? parças? ta??mak için çal???r. Küçük bir hareket olu?ur ya da sadece fetal boyun palpabl ise sunulmas? parças? yapmaktad?r.
4. Kö?enin fetal oksipital önem ve fleksiyon belirlenir. Fetal vertex fleksiyonda ise, sefalik önem fetal küçük parçalar olarak ayn? tarafta palpe edilebilir. Sefalik ayr? bir önem omurga ve kafa olarak ayn? tarafta not ise tepe çok iyi fleksiyondayken de?ildir.


leopold%20manevrasi1-fb.jpg

leopold%20manevrasi2-138.jpg

leopold%20manevrasi3-1ce.jpg

leopold%20manevrasi4-3a1.jpg

leopold%20manevrasi5-2e8.jpg


[video=youtube;nIog3oizP8A]http://www.youtube.com/watch?v=nIog3oizP8A[/video]
 
Üst