Maddi Hukukta Statü

Maddi Hukukta Statü
statü hukuku
Maddi Hukukta Statü


Statü, bir hukuki olay ve ilişkinin tabi olduğu hukuk düzenini ifade eder. Başka bir deyişle, statü terimi ile bir hukuki olay veya ilişkinin bağlandığı hukuk düzeni kastedilir. Örneğin, şahsi statü, borç statüsü, veya miras statüsü. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse statü, belirli bir hukuki kavram veya kurumun bağlanmış olduğu hukuk kurallarının bütünüdür12.​
 
Üst