Mafevkin Cürüm Sayilmiyacak Olan Fiilleri

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Mafevkin Cürüm Sayilmiyacak Olan Fiilleri
1 - Bir madunun fiili taarruzlarını defetmek yahut mübrem ve müstacel bir zaruret ve tehlike halinde verdiği emirlere itaat ettirmek için bir mafevk tarafından yapılan müessir fiiller makam ve memuriyet nufuzunu suistimal telakki edilmez ve suç sayılmaz.

2 - Bu hüküm harbde veya eşkıya müsademeleri ve isyan yahut askerlik harekatı ve mücrim takıbatı gibi vazifeler başında mübrem surette elzem bir itaati temin için başka vasıtalar bulunmadığı takdirde bir subayın madunun ısrar ve mukavemetine karşı silah kullanmaya mecbur kalması halinde de caridir.

3 - Mafevkin, hizmete ve askerliğe dair kusur ve hatalardan dolayı madunu tenkit ve muanaze etmesi hakaret sayılmaz.
 

Benzer İçerikler

PaSikA
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
PaSikA
M
Cevaplar
1
Görüntüleme
928
tuqqce
tuqqce
Üst