Mahsullerin Toplanmasi, Borçlunun Hakki:

Mahsullerin Toplanmasi, Borçlunun Hakki:
Madde 93 - İcra dairesi mahsullerin toplanması için lazım gelen tedbirleri alır.

Borçlunun geçineceği yoksa kendisinin ve ailesinin geçinmeleri için kafi miktar mahsulden veya satıldıkça bedelinden münasip miktar kendisine bırakılır.
 
Üst