Maskeli Soreks (Sorex cinereus)

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Maskeli Soreks (Sorex cinereus)
Sorex_cinereus.Smithsonian.640.jpg

MASKELİ SOREKS
(Sorex cinereus)«Maskeli soreks» Birleşik Amerika'nın kuzeyi ile Kanada'da en çok raslanılan soreks'tir. Bu minik mahlûk o kadar yırtıcıdır ki, iki tanesi aynı kutuya konulacak olursa, bir tanesi ötekini birkaç saatin içinde mutlaka paralar ve yer.
Pek minik bir hayvan: Maskeli soreks yetişkin zamanında bile pek minik bir yaratıktır. Ağırlığı 3 - 4 gramı geçmez; bu ise, bir çay kaşığı hacmindeki suyun ağırlığı kadardır. Hele yeni doğanlar bir gramın sadece onda biri kadar çekerler. Hayvanın sırtı kahverengi, karnı ise grimsidir. Hayatı, yaprak altları ve yeraltı tünelleri gibi gölgeli yerlerde geçer. Yuvası çok kere 20 santim çapında ottan bir toptur. Bunun ortasında 7 - 8 santimlik bir odacık bulunur. Kapısı yandaki küçük bir deliktir.
Yavruları bal arısı kadardır: Anne soreks umumiyetle altı yavru doğurursa da, yavrularının sayısının onu bulduğu da görülmüştür. Bunlar doğuşta çıplak ve bir bal arısı kadar küçüktürler. Derileri de pembe ve buruş buruştur Anne, kendi açlığını gidermek ve bu kalabalık ailenin gerektirdiği sütü temin etmek için daima hareket halinde olmak zorundadır. Minikler bir hafta sonra kürklenmeye başlarlar. Bir hafta daha geçince kürkleri tamamdır. Üçüncü haftanın içinde ilk dişleri çıkar ve gözleri açılır.
Bir aylık yavrular sütten kesilirler. Artık yetişkin birer soreks olmuş ve başlarının çaresine bakmaya hazır hale gelmişlerdir. Yetişkin soreks, anne sütü yerine, çekirgeler, salyangozlar, sineklerle güvelerin larvaları ve solucanlarla karnını doyurur. Oynak zamanlan olan bu günlerde soreks, tıpkı kedinin sıçanla oynaması gibi, yakaladığı bir çekirgeyle eğlenir.
Kalbi dakikada 1200 kere atar: Maskeli soreks, belki de bütün memelilerin en hassası ve en sinirlisi-dir. Heyecanlandığı vakitler, kalbi hızlanarak dakikada 1200 kere atmaya başlar. Bu, insanın dakikada 65-90'ı bulan kalp atışlarının yanında bir rekordur! Hayvan yakalandıktan birkaç dakika sonra mutlaka ölür.
Eskimo ile soreks: Soreks her şeye heyecanlanadursun, dünya yüzündeki birçok kimseler de ondan çekinmektedirler. Bilhassa Eskimo-lar, rahatsız edilen bu hayvanın, insanın üzerine atılacağına, etine saplanacağına ve kalbine girerek ölümüne sebep olacağına inanırlar.Bir soreks ile karsılasan eskimo hayvan gecinceye kadar taş gibi hareketsiz durur ve kazasız belaasız kurtulduğu için tanrısına şükreder.
Maskeli soreks'in hayat süresi on dört aydır. Bu zaman, bu derece minik bir yaratığın düşmanlarının sayıca çokluğuna bakılırsa hiç de kısa bir ömür sayılmaz.
 
Üst