Mavi rengin dinlendiren güzelliği

FiRaRi_MeLeK

FiRaRi_MeLeK

Daimi Üye
Üye
Mavi rengin dinlendiren güzelliği
ev dekorasyonu mavi renk ev dekorasyonu mavinin güzelli?i konumuzda.Herkesin hayran oldu?unu kendi ruh halini yans?tt??? bir rengi vard?r,siyah,beyaz,ye?il,k?rm?z? ve s.Giydikleri giysilerde,makyaj malzemelerinde hatta evlerinde en çok bu renkler kullan?l?r.Benim a??r? derecede siyaha dü?künlü?üm vard?r bu yüzden annemlede çok kavga ederim geçenlerde nevresim tak?m? al?cakt?k annem aç?k renk almak istedi bense inatla siyah dedim sonuçtaysa ne o kazand? ne ben almadan eve geri döndük :D:D.ama giysilerimde kabul etti art?k siyah al?yor hepsini :D:D neyse ben konuma dönüyüm ev dekorasyonunda koyu rengin tam tersi aç?k renkleri kullananlarda çok.Ev dekorasyonunda mavi,beyaz,pembe renkleri kullananlar için mavi rengi evinizde nas?l kullana bilece?inizle ilgili bilgileri burada payla??caz.


b1cb550c054e07e8fe4b9666f189d2b8_1290094537-1f.jpg


Mavinin Türleri.

S?cak maviler :
Rahatlat?c? özelli?e sahip olan s?cak maviler, içerisinde k?rm?z? bar?nd?r?r.Güven ve samimiyet duygusunu art?ran bu tonlar, evlerde özellikler salon ve mutfaklarda kullan?lmal?d?r.


So?uk maviler:
Sar? tonlar? içeren so?uk maviler, sakinle?tirici etkileri sayesinde zaman?n daha kolay geçmesini sa?lar ve uyuman?za yard?mc? olur.So?uk mavi tonlar? yatak odas? ve banyolar için idealdir.


Feng Shui'de mavi :
Evinizi dekore ederken Feng Shui'den yard?m almay? unutmay?n ! Mavinin hangi tonunu nerde kullanman?z gerekti?ini bilirseniz,evinizde huzuru k?sa sürede yakalars?n?z.Eski bir Çin ö?retisi olan Feng Shui, renk ve desenlerin ya?am enerjisi üzerindeki etkilerine dikkat çeker.Evinize gökyüzünün sonsuzlu?unu ve mutlulu?unu getiren mavi, muhte?em bir Feng Shui rengi olarak bilinir.Feng Shui'ye göre s?cak mavi tonlar sa?l?kl? ya?am? ve aileyi simgelerken, so?uk mavi tonlar? ise zihni açt??? için daha çok çal??ma odalar?nda kullan?l?r.

mavi%20oda-2aa.jpg


Maviyi hangi renklerle kombine ede bilirsiniz ?

Do?al hayat ( Mavi - Ye?il - Gri )
Ya?am alanlar?n?za do?al bir görünüm katmak için maviyi ye?il ile bir arada kullan?n.Daha gösteri?li bir görünüm elde etmek için griden faydalan?n.

Çarp?c? ( K?rm?z? - Mavi - Sar? )
S?cak k?rm?z? tonlar?n? yumu?atmak için deniz mavisini tercih edin.?ddial? mekanlar yaratmak istiyorsan?z, mavi ve sar?n?n cüretkar z?tl??? tam size göre.

Marin etkisi ( Mavi - Beyaz )
Ferah mekanlar için koyu maviyi mutlaka beyaz ile hareketlendirin.Aksesuarlarda sar?, pembe, griyi kullanabilirsiniz.

Arkada? canl?s? ( Turkuaz - Bej )
Gökyüzü mavisi ya da turkuaz rengini aç?k kahverengi ve bej ile kombine ederek daha s?cak ve samimi ya?am alanlar? yarat?n.


mavibeyaz1-3ba.jpg


Mavi mobilya al?rken nelere dikkat etmelisiniz ?
Geni? mekanlar için sat?n alaca??n?z mobilyalar, koyu mavi tonlarda ola bilir. Dar alanlarda ise daha geni? ve havadar bir görünüm elde etmek için mavinin aç?k tonlar?n? tercih edin.


Mavinin beyaz ile olan muhte?em uyumunu görmezden gelemeyiz. Fakat ah?ab?n s?ms?cak dokular?n?n da mavilerle muhte?em bir görünüm kazanaca??n? akl?n?zdan ç?karmay?n.


Mavi koltuklar? aç?k duvar renkleri ile bir arada kullanarak yal?n bir görünüm elde edebilirsiniz. Zaman zaman arzulad???n?z hareketi ise yerle?tirece?iniz kontrast renklerdeki yast?klarla yakalay?n.

mavidekorasyonu-34a.jpg


Mavi ev aksesuarlar? seçmenin incelikleri !
Evinizde bulunan parçalar ile kombinlemek üzere mavi bir aksesuar sat?n alacaksan?z, malzemelerinin ayn? olmas?na özen gösterin.Gruplarken seramik ve camlar? ayn? kö?elere yerle?tirin.


Seçti?iniz mavi aksesuar büyük boyutlu ise onu tek ba??na sergileyin. Hem sade hem de iddial? bir görünüm elde edebilirsiniz.


Ayd?nl?k bir salonunuz var ise, özellikle cam aksesuarlar? tercih edin. Gün????? mavi ile bulu?tu?unda evinizde olu?an göz kama?t?r?c? ???lt?lar, ya?am alan?n?z?n auras?n? bir anda de?i?tirecek.

 
CeMoŞ

CeMoŞ

Daimi Üye
Üye
ayy bayıldım bu konuyaaaaaa en sevdiğim renk mawüüüü:D:D çok severim bu rengii resimlerde süperrr içim açıldı ohhh :D:D
 
Üst