Mehir nedir? Ve ne zaman verilir?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Mehir nedir? Ve ne zaman verilir?
Mehir, Nikah sebebi ile erkeğin kadına ödemesi vacip olan mal ve para cinsi bir eşyadır. Nikahın şartından değildir. Hiç mehir zikredilmeden nikah yapılsa o nikah geçerli olur. Fakat mehri misil vacip olur. Bunu aşağıda işleyeceğiz.


8681C8AD-249A-4DD9-9CFE-F29649F5BA85.jpeg

Mehir ne kadar olmalıdır?

Mehri ne çok ağır yapıp erkeği borca boğmalı, Ne de kadını rencide edecek kadar düşük tutmalıdır. Nehirde kadının kadrini yükseltmek, İhtiyaçlarını kolaylaştırmak, istikbalini temin etmek, gönlünü hoş tutmak ve çeyizlerini hazırlamak gibi faydalar mevcuttur. Bu sebeple günün şartlarına uygun olarak kadının, cemiyet içindeki seviyesine uygun bir mehir tayin edilmelidir.

Mehir; İki kısımdır.

Mehri Müsemma: Nikah akdi yapılırken kız ve erkek tarafının ortak kararı ve rızasıyla belirlenip tayin edilen altın, para ve mal gibi bir eşyadır.

Mehir verileceği zaman itibarıyla da iki kısma ayrılmıştır.

Birisi Mehri muaccel: Acele edilmiş mehir
Diğeri de Mehri müeccel: verilmesi sonraya bırakılmış mehir.

Mehri Muaccel: Zifafdan evvel nişan ve düğün esnasında kadına takılan ziynet, verilen para veya alınan eşyadır. Günümüzde bunu bazı yörelerde ağırlık denir. Hatt verilen Yüzgörümlüğü diye bildiğimiz hediye de mehir olarak sayılabilir. Yüz görümlülüğü Peygamber efendimizin sünneti seniyyedir.

Mehri Müeccel: Boşanma veya ölüm zamanına kadar tehir edilebilen nehirdir. Koca, mehri müeceli boşanma ve ölüm zamanından önce ödeyebileceği gibi, kadın da mehrini kocasına hibe edebilir. Bu hususta velisinin itiraz hakkı yoktur. Tasarruf tamamen kadına aittir.
Mehri muaccel için bir sene veya bir ay gibi bir müddet tayin edilmemişse ayrılık zuhur etmeden kadın bu mehri talep edemez. Şayet erkek mehri ödemeden ölürse o diğer zifaf veya Halveti sahiha yani kadın ve erkeğin üçüncü bir kişinin izni olmadan başbaşayız kalmış olmaları. Bu olsun veya olmasın olmasın, kadın önce Erkeğin malından mehrini alır. Sonrada veraset yoluyla hissesini alır. Maalesef günümüz de insanlar bu meseleye vakıf değiller ve uygulanmamaktadır.

Mehri ödenmeden ölen kadının mehrini erkek, kadının varislerine verir. Çünkü bu üzerinde olan bir borçtur. Şayet karı koca arasında boşanma olmuşsa, zifaf ve Halveti sahiha olup olmadığına bakılır. Halveti sahiha var ise Mehrin tamamı, yoksa ayrılığa sebep erkek ise Mehrin yarısı verilir. Ayrılığa sebep kadın ise, Mehrin yarısında verilmez.

Mehrin diğer kısmı da Mehri Misildir.

Mehri misil: Nikah yapılırken nehir zikr edilmemiş ise, Kadının baba tarafından olan akrabalarının mehirleri örnek alınır. Mesela kadının kızkardeşi halası amca veya hala kızlarının hangisine hali uygun ise onun mehri kadar mehir takdir edilir. Şayet babası tarafından akrabası yok ise beldesindeki güzellik, yaş ve bakirelik akranı olan kadının mehri kadar mehir tayin edilir.

Selam ve dua ile…
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Mehrin tamamı müeccel olarak verileceği gibi, tamamı Muaccel olarakta verilebilir. Önceden verilen mehirle kadının çeyizi alınabilir. Kadın onu istediği şekilde tasarruf eder. Erkek mehre mukabil kadından bir şey isteyemez. Evlilikten maksat mal kazanmak değildir.
Başlık parası evliliği ticarete dökücü ve kadını küçültücü bir şeydir. Böyle bir para haramdır. Bir kadını evlendirme karşılığı velisi kendi adına hiç bir mal talep etme hakkına sahip değildir. Mal veya para talebi ise rüşvettir haramdır. Nişanlı veya sözlü iken iki taraftan biri ölse, yalnızca namzet ve nişanlı olmakla evli sayılmayacağından, nişan yahut ağırlık olarak verilen eşya ve para; mevcutsa aynen, kullanılmış veya harcanmışsa kıymeti veya benzeri iade edilir. Fakat hediyeden dönmek mürüvvet değildir.

Nişandan sonra, nişandan caymakta da hüküm aynıdır. Yani mal veya para iade edilir.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Benim nikahımda tek bir bilezik takıldı onuda çok sonra eşim sattı . Tabi daha sonra bir çok kere bana altınlar aldı ama bu senin mehirin diye belirtmedi. Şimdi bu aldıkları mehirin yerine geçermi yoksa bana bileziğimi almasımı lazım
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Kadına nikah akdinden önce mehir niyetiyle verilen ve nikah esnasında zikredilen mehirler erkeğin üzerine borçtur. Erkek bunu mutlaka vermesi gerekmektedir. Sizden aldığı bilezik sizin mehriniz olduğu için size tekrardan alması gerekir. Lakin bu arada size başka altınlarda almış ise bu size düşmektedir. Eşinize sorarsınız ne niyetle aldığını. Ona göre söylersiniz mehri ve borcunu. yine aynı şekilde sizin niyetiniz de önemli. alınan altınları siz mehri niyetiyle almışsanız bunu eşinize söylersiniz. Bu şekilde aranızda mehir meselesi hallolmuş olur.
 

İslami Yazar

Forum Okuru
Evlilik İslam'da özel bir öneme sahiptir. Evlilik, iki taraf arasında yasal bir sözleşmedir. İslam'da evlilik zorunlu bir eylem olmak kadar önemlidir ki bu Müslümanlığın inancının yarısı olarak ilan edilir. Evlilik sözü verildiği zaman kocası karısına Mehir olarak bilinen bir armağan verir . İslam dininde, evlilik olmadan tamamlanmak zorunda olan bazı temel bileşenler vardır. Bu bileşenlerden biri , kocanın karısına ödediği servet miktarı olan Mehir dir. Bu eşin yasal hakkıdır. Nakit veya başka tür bir mülkte olabilir. Her iki tarafça da kabul edilmesi gerekir. Mehir, eşin tek mülküdür ve ne ebeveynleri ne de diğer akrabaların üzerinde herhangi bir hakkı yoktur. Mehir, erkeğin karısına karşı sorumluluğu ile ilgili gösterdiği bir taahhüttür. Mehir sadece karısına ait ve ona verilecek. Ebeveynlerinin veya vasisinin mülkü değildir. Bir koca karısına mehr ödemeden ölürse, kendisine istisnai bir borç olacak ve mirasçıları arasında mirasının dağıtılmasından önce ödenmesi gerekecek. Kısaca, Mehir tamamen kadın için olduğunu söyleyebiliriz ve onun güvenliği içindir.İslam, sunulacak olan mehr miktarını tam olarak belirtmemiştir, aksine iki taraf arasında karşılıklı olarak kabul edilen herhangi bir miktarda mehr belirtmiştir.
 
Üst