1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.449
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  Melek Ahmet Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  melek ahmet paşa Melek Ahmet Paşa[​IMG] rivayete göre sonları sancak beylerbeyliğinde bulunmuş olan Can Mirza Paşa'nın Abaza memleketinden çalıp sattığı çocuklardan imiş. Silâhdar tarihi babasının deniz ümerasından Pervane Kaptan ve validesinin de Abaza olduğunu yazar. 15 yaşında Harem-i hümayuna (Enderuna) alınıp yetişerek IV. Murat zamanında hasodaya geçip silâhdar iken Bağdat'ın geri alınması şükranesi olarak çıkma yapıldığı sırada 1048 Şaban 1638 Aralık'ta bu da Diyarbakır valiliğine tayin olunmuştur; daha sonra Erzurum valiliğine gönderilerek 1054 H.-1644 M. de IV. Murat'ın kızı Kaya Sultan ile evlenmiştir.

  Melek Ahmet Paşa[​IMG] bundan sonra Şam ve Halep valiliklerinde bulunup İstanbul'da kubbe veziri iken 1060 senesi Şabanında (1650 Ağustos) Bağdat valiliği ile acele İstanbul'dan çıkarılıp Üsküdar'a geçirilmiş iken Kara Murat Paşa'nın istifası üzerine onun tavsiyesi[​IMG]

  Melek Ahmet Paşa bu makamın ehli olmadığını yapmış olduğu düşüncesiz icraatıyla göstermiştir. Melek Ahmet Paşa sadaretine kadar memuriyet tevcihi dolayısıyla sadrazamların tâyin olunanlardan caize ismiyle memuriyetin derecesine göre bir para almaları kanun olduğu halde Melek Ahmet Paşa[​IMG] hazinenin darlığı dolayısıyla tevcihlerden aldığı parayı hazineye irad kaydettirmiştir.

  Ayarı bozuk[​IMG] geçmez para yüzünden esnafın ayaklanması neticesinde sadaretten azlolunup Silistre valiliğiyle İstanbul'dan çıkarılarak yerine Siyavuş Paşa sadrâzam olmuştur (1061 Ramazan ve 1651 Ağustos). Bir müddet sonra İstanbul'da kubbe veziri olan Melek Ahmet Paşa[​IMG] İbşir Mustafa Paşa'nın makamına gelmesine kadar sadaret kaymakamlığında bulunup vezir-i âzamin mesuliyeti altına bırakılması îcabeden işleri[​IMG]

  Melek Ahmet Paşa daha sonra bazı valiliklerde bulunarak 1073 H.-1662M.'de İstanbul'da vefat edip Eyüp'te Yalı hamamı yakınına defnedildi. Ölümünde 60 yaşında idi[​IMG] sadareti 2 ay kadardır. Rivayete göre Enderunda bulunduğu sırada boylu poslu olduğu için kendisine Malak Ahmet denilirken[​IMG] sonradan Malak lakabı Melek olmuştu; güzelliğinden dolayı da Melek denildiği söyleniyor.

  Meşhur Evliya Çelebi'nin validesi[​IMG] Melek Ahmet Paşa'nın süt kardeşi imiş[​IMG] bundan dolayı Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde senelerce hizmetinde bulunmuş olduğu Melek Ahmet Paşa'dan çok bahseder.

  Melek Ahmet Paşa[​IMG] doğru ve cömert idiyse de aceleci ve asabiydi[​IMG] akıllıca davranmayı ve ihtiyatı bilmezdi[​IMG] lüzumsuz inadı da vardı; bu halleri ve dar görüşü dolayısiyle başarılı olamamıştır. Sadareti zamanında bedel-i tımar adıyla her tımarın senelik gelirinin yarısının hazineye alınması hakkında yapılan kanun[​IMG] Anadolu'da karışıklıklara ve Girit'te düşman karşısında bulunan tımarlı sipahilerin isyanına sebeb olduğu gibi hazineye gelir bulmak için vezirhaslarının iki seneliğinin hazineye bırakılmasını istemesi de büyük itirazlara yol açmıştır. Sadareti zamanında reisü'l-küttab Mevkufatçı Mehmet Efendi ile Diyarbakırlı Gadde Kethüda'nın tesirleri altında idi.

  Müverrih Abdi Paşa vekayinâmesinde vezir-i âzamların arz günleri pâdişâh tarafından kabullerinde hükümdarın karşısındaki kırmızı kadifeli sedir kenarına ilişmeleri kanun iken Melek Ahmet Paşa fazla hürmet îcabı olarak oturmayıp ayakta durduğunu yazmış ve bundan sonra sadrâzamların pâdişâh huzurunda ayakta durmaları âdet olmuştur. Bosna ve Van valiliklerinde bazı başarıları görülmektedir. Vefatında 60 yaşında idi.
  Valide Kösem Sultan ve zevcesi Kaya Sultan'ın tesiriyle sadrâzam olmuştur. "vekil olduğum için yaparım" demesi ve icraata kalkışması İbşir Paşa'ya "sadaret makamını istiyor" şeklinde anlatıldığından yeni vezir-i âzam İstanbul'a gelir gelmez Melek Ahmet Paşa'yı evvelâ Van valiliği ile istanbul'dan çıkarmışken sonra bundan vazgeçerek Malkara'ya sürdürmüştür.
   
Melek Ahmet Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Paşa

  Paşa

  Rüyada üniformalı bir Osmanlı Paşası görmek, şan, şeref ve itibar işareti olarak tabire tabi tutulur. Paşa görmek, ün, itibar ve itibar işareti olarak yorumlanır. Rüyada paşa görmek; devletin vesile olacağı bir olay sonucunda çok sevinmeye işarettir
 2. Şeker Ahmet Paşa ile Kaya

  Şeker Ahmet Paşa ile Kaya

  şeker ahmet paşa ile kaya şeker ahmet paşa ve kaya şekeri şekeri nedir Padişah 4. Mehmet'in en küçük kızı, güzeller güzeli Kaya, daha gencecik bir kızken Şeker Ahmet Paşa ile evlendirildi. Hülyalarının sahibini bekleyen Kaya, karşısında gür sakallı bir ihtiyar görünce çılgına döndü ve tam yedi sene kendisini Paşa'ya teslim etmedi. Yedi sene gecikmeyle gelen birleşme Kaya'nın ruhunda...
 3. Şeker Ahmet Paşa - Hakkında, Resimleri

  Şeker Ahmet Paşa - Hakkında, Resimleri

  şeker ahmet paşa resimleri şeker hamdi paşa ahmet paşanın hayatı tabloları Harbiye’deki eğitimi sonrasında Paris’e giden, Paris’te Jean Leon Gérôme ve Gustave Boulanger atölyelerinde, akademik bir eğitimden geçen Şeker Ahmet Paşa’nın tek tük figürlerinden biri Otoportre… Elinde paletiyle tuval karşısına geçen Şeker Ahmet, Batılılaşan Osmanlı’yı, değişen Osmanlı sanatçısını ortaya...
 4. Tarhuncu Ahmet Paşa

  Tarhuncu Ahmet Paşa

  tarhuncu ahmet paşa Arnavutluğun Mat kasabasındandır; Enderundan yetişmiş silâhdar Bosnalı Musa Ağa'nın 1043 H. - 1633 M. tarihinde Mısır valiği ile saraydan çıkması sırasında bu da kapıkulu süvariliği ile çıkmış ve evvelâ Musa Paşa'ya sonra da Hezarpâre Ahmet Paşa'ya kethüdalık etmiştir. Hezarpâre'nin katlinden sonra kardeşi Oruç sipahilerin Sofu Mehmet Paşa'ya karşı olan isyanında maktul...
 5. Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)

  Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)

  Fransız sahne şairi Moliere'in eserlerinden on altısını 1869'dan itibaren tercüme ve adapte etmekle Bursa'da tiyatro yaptırmakla şöhret kazanmıştır. Vefik Paşa lise tahsilini Paris'te tamamlamış orada ve Tahran'da elçilik Londra'da sefaret katipliği yapmış iki defa Maarif Nazırı iki defa Başvekil olmuştur. Başvekil sözünü ilk olarak o kullanmıştır. Bugün yurt dışındaki bütün...

Sayfayı Paylaş