Meleklerin sayısı kaçtır?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Meleklerin sayısı kaçtır?
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kuran'da ve hadislerde meleklerin sayısı hakkında somut bilgi yok. Ama "Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır mealindeki ayetlerden yapıldı diyebiliriz ki, meleklerin haddi hesabı bilinmiyor.
melekler1.jpgVahiy meleği Hz Cebrail


Cebrail (aleyhisselam) dört büyük melekten biridir. Allah ona peygamberlere vahiy yapmakla sorumlu kıldı. Adı Kur'an'da üç yerde "Cibril" şeklinde geçiyor. Cebrail Ayrıca ayetlerde ruh, ruhen, resulün kerim, rasulu rabbik, ruhul-emin, Ruhu'l-Kudüs gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise en-Namus adı ile anılmıştır.


Kainat olaylarını yöneten melek Hz Mikail


Dört büyük melekten biri olup evrendeki doğa olaylarının kontrolü ve varlıkların rızkının verilmesi görevini yerine getiriyor. Kur'an'ın birkaç ayetinde adına rastlıyoruz


Kıyamet meleği: Hz İsrafil


Bu meleğin adı Kur'an'da açık verilmez. Ayetler sadece sura üfürücü beyan edilmektedir.. Hadiste onun adını dört büyük meleğin biri olarak görüyoruz. İsrafil (aleyhisselam) suru iki kez üfürecek. Birinci defada kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş olacaktır.


Ölüm meleği: Hz Azrail


Görevi eceli gelenlerin ruhunu almaktır. Kur'an'da ölüm meleği adıyla gösterilmiştir.


Kirâmen kâtibin melekleri


İnsanın sağ ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek iyi amelleri, soldaki melek ise kötü işleri yazar. Hafaza melekleri de adlandırılan bu melekler kıyamet günü kullar hesaba çekilince işlenen amellere de tanıklık edecekler


Mukarrebîn melekler


İlliyun ve kerubiyyun olarak da bilinen bu melekler Allah'ı tesbih edip anmak görevini taşırlar. Bu melekler Allah'a çok yakın ve O'nun katında şerefli konuma sahiptirler.


Hameleyi-arş melekleri


Arşı (Allahın kudret ve saltanatının tecellî yeri) taşıyan meleklerin adıdır. Kuran'da onlar hakkında şöyle buyurulur: "Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O'na (kalben) inanır ve hamd ediyorlar ..


Münker ve Nekir melekler


Ölümden sonra kabirde sorguya çekmek görevini yürüten iki melektir. Bu melekler kabirdeki kişinin yanına onun hiç görmediği bir şekilde geldiği için bilinmeyen, tanınmayan, garip karşılanan anlamlarında Münker ve Nekir adlandırılmıştır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Hangi kitaba inanıyorsun? Şeklinde sorular sorar ve bu insanların verdiği cevaplara göre muamele ederler.
Selam ve dua ile.
 
Üst