1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.651
  Beğenilen Mesajlar:
  2.419
  Ödül Puanları:
  113

  Memura zekat geçermi?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Dinen zengin olmayan kimse, dolgun maaşlı memur da olsa, fitre ve zekât alabilir. İhtiyacı olan eşya ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan müslümanın, fitre vermesi vacip olur. Fitre, zekât alması, haram olur.
  Fitre nisabına katılacak malın, ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da gerekmez. (Dürr-ül muhtar)

  Halk arasındaki zenginlikle, dinin bildirdiği zenginlik farklıdır. Nisap miktarı malı veya parası olmayan bir kimsenin lüks arabası bulunsa da zengin sayılmaz. Tersine evi olmayan, kirada oturan bir kimse, nisap miktarı paraya, altına veya ticaret malına sahip ise dinen zengin sayılır, böyle bir kimsenin zekât vermesi gerekir ve zekât alması caiz olmaz.

  Nisaba malik olmayan herkes fakir sayılır, zekât alabilir. Nisaba malikse fitre vermesi vacip olur. Memur, 6.000 lira maaş alsa, fakat nisaba malik değilse, yani borçları çıkınca geriye nisap miktarı parası, malı kalmıyorsa, fakir sayılır. Aksine asgari maaş alan bir kimse, borçları çıktıktan sonra, nisaba malik ise, zengin sayılır, fitre vermesi gerekir. (Redd-ül muhtar)

  [Nisap, 96 gr altın veya bu değerde para, ticaret malı demektir.]

  Sual: Anne ve babaya zekat verilir mi? Kimlere verilmez? CEVAP
  Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire zekat verilmez. Fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa zekat verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya zekat vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı zekat verebilir. (Mevkufat)

  Sual: Fakir bir çocuğa zekat vermek istiyorum. Yaşı küçük olduğu için, zekatı fakir babasına verebilir miyim?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Bir kimse, zengin birisinin fakir çocuğuna veya fakir hanımına yahut zenginin fakir babasına zekat verebilir mi?
  CEVAP
  Bir kimse, zekatını zenginin küçük oğluna veremez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakir iseler zekat verebilir. (S. Ebediyye)

  Burada büyük demek akıl baliğ olmuş demektir. Küçük ise, henüz akıl baliğ olmamış demektir.
  < Konu Resmi..>


  Sual: Kızımın aldığı evlatlığa zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Kızınızın aldığı evlatlık, onun çocuğu olmadığı gibi, sizin de torununuz olmaz. Ona zekat verebilirsiniz. Hatta kızınız da ona zekat verebilir.

  Sual: Fakir kardeşe zekat verilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Kız kardeşime zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Zekatınızı, zengin değilse kız kardeşinize veya çocuklarına vermenizde mahzur yoktur.

  Sual: Bir fakir aldığı zekatı herhangi bir zengine veya bizzat zekat veren zengine hediye etse, zenginin o parayı kullanması caiz olur mu?
  CEVAP
  Fakir aldığı zekatı, zengine verebilir. Verdiği hediye olur. Zenginin bunu alması helal olur. Çünkü fakir kendi mülkünden vermiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Şu beş Müslüman zengin zekat alabilir:
  1- Allah yolunda cihad eden,
  2- Zekat toplamakla görevli olan,
  3- Borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin,
  4- Kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan.
  5- Fakir, aldığı zekatı zengine hediye ederse, zengin bunu alabilir.) [Ebu Davud]

  Sual: Zekatı her fakire vermek uygun mu?
  CEVAP
  Malını israf edene, haramda kullanana zekat ve fitre vermek layık değildir. Verilirse sevabı az olur.
  Salih olmayan fakir Müslümana da, zekat vermek sahihtir. Fakat salihleri tercih etmek çok sevaptır. Fasıka zekat vermek, kıraç yere ekin ekmeye benzer, bire 3-5 alınabilir. Salihlere vermek ise, mümbit toprağa ekin ekmeye benzer. Sulak, verimli toprağa tohum atılırsa daha çok mahsul alınır.

  Kâfir, her ibadet gibi zekat vermekle de mükellef değildir. Gayrimüslime zekat vermek caiz değildir. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerini Yemen’e gönderirken, zekatın, uşrun, kimlerden alınıp kimlere verileceğini bildirirken, (Müslüman zenginlerinden al, fakirlerine ver) buyurdu. (Buhari)

  Bu hadis-i şerifi açıklayan âlimler, zekatın Müslüman zenginlerden alınacağını ve onların [Müslümanların] fakirlerine verileceğini, gayrimüslime verilmeyeceğini bildirmişlerdir.

  Sual: Akrabaya sadaka, zekat vermek çok sevap deniyor. Ama benim akrabalarım fasık, verdiğim para ile gidip içki içecektir. Buna da zekat ve sadaka vermem gerekir mi?
  CEVAP
  Salih akrabaları tercih etmek gerekir. Çünkü zekatı, salih olan fakir akrabaya, vermek daha sevaptır. Hadis-i şerifte, (Fakir akrabası varken, başkalarına verilen zekatı, Allahü teâlâ kabul etmez) buyuruldu. Yani, zekat borcundan kurtulursa da, zekattan hasıl olan büyük sevaba kavuşamaz.

  Sual: Zekat verilirken salih olmayan yakın akrabaya mı yoksa salih birine mi vermek daha makbul?
  CEVAP
  Salih olanı tercih etmeli.

  Sual: Harbi veya zimmi olan gayrimüslime zekat verilir mi?
  CEVAP
  Zimmi, İslam idaresi altında yaşayan gayrimüslim vatandaş demektir. Harbi, zimmi olmayan gayrimüslim demektir. Dört mezhepte de, gayrimüslime zekat verilmez. (Mezahib-i Erbea)

  Sual: Memur; fitre, zekat alabilir mi?
  CEVAP
  Dinen zengin olmayan kimse, dolgun maaşlı memur da olsa, fitre ve zekat alabilir. İhtiyacı olan eşya ve borçlarından fazla olarak, zekat nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın, fitre vermesi vacip olur. Fitre, zekat alması, haram olur.
  Fitre nisabına katılacak malın, ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da gerekmez. (Dürr-ül muhtar)

  Halk arasındaki zenginlikle, dinin bildirdiği zenginlik farklıdır. Nisap miktarı malı veya parası olmayan bir kimsenin lüks arabası bulunsa da zengin sayılmaz. Tersine evi olmayan, kirada oturan bir kimse, nisap miktarı paraya, altına veya ticaret malına sahip ise dinen zengin sayılır, böyle bir kimsenin zekat vermesi gerekir ve zekat alması caiz olmaz.

  Nisaba malik olmayan herkes fakir sayılır, zekat alabilir. Nisaba malikse fitre vermesi vacip olur. Memur, 1200 lira maaş alsa, fakat nisaba malik değilse, yani borçları çıkınca geriye nisap miktarı parası, malı kalmıyorsa, fakir sayılır. Aksine asgari maaş alan bir kimse, borçları çıktıktan sonra, nisaba malik ise, zengin sayılır, fitre vermesi gerekir. (Redd-ül Muhtar)

  Sual: Bir fakirde alacağım var. Zekatımı ona saysam caiz olur mu?
  CEVAP
  Caiz olmaz.
  Bir zenginin bir fakirden alacağı olsa, fakire borç senedini verip, "Sana alacağım kadar zekat vermeye niyet ettim. Sen de borcuna karşılık kabul et, böylece ödeşmiş olalım" dese, fakir de kabul etse, zengin zekatını vermiş olmaz. Çünkü zekat, borç senedi vermekle, razı olmakla verilmiş olmaz. Ancak mal teslim etmekle olur. Bu zenginin zekatını fakire vermesi, fakirin de, aldıktan sonra, tekrar zengine geri vererek borcunu ödemesi lazımdır. Ev kirasını ödeyemeyen fakir kiracıya, mal sahibi kirayı almadan ona bağışlasa, bu para zekat yerine geçmez sadaka olur. (Redd-ül Muhtar)

  Sual: Fakirde alacağımız var. Zekat yerine sayalım bari diyoruz. Fakire zekatımızı versek, borcunu yine vermez. Yani borcunu vermez diye fakire güvenemiyoruz. Hangi yolla fakirin borcunu zekata mahsup edebiliriz?
  CEVAP
  Fakirin, borcunu vereceğine güvenemiyorsa, güvendiği birini fakire göstererek, (Zekatını almak ve borcunu ödemek için, bunu vekil yap) der. Zekatı bu vekile verir. Vekil de, zengine geri vererek, fakirin borcunu öder. Böylece hem zekat verilmiş olur, hem de fakirin borcu ödenmiş olur. (Dürr-i yektâ, Mîzân-ı Kübra)

  Sual: Tam İlmihal’de, nisaba malik olsalar bile, ilim öğrenen ve öğretenlere zekat vermek efdaldir diyor. Yani bugünkü profesörlere ve üniversite öğrencilerine zengin de olsalar zekat verilir mi denmek isteniyor?
  CEVAP
  Hayır. Ancak din ilmi tahsil eden ve din ilmi öğretenlere zekat vermek caizdir.

  Sual: Bir hoca, zengin de olsa her çeşit öğrenciye zekat verilebileceğini söyledi. Zekat fakirin hakkı değil mi? Zengine nasıl verilir? Öğrenci olmanın ayrıcalığı nedir?
  CEVAP

  Her çeşit öğrenciye zekat verilmez. Müslüman ve fakir olma şartı aranır. Fakir olmayan öğrencilerden biri istisnadır. O da din ilmini öğrenen ve öğretenlerdir. Din kitaplarında şöyle bildiriliyor:
  Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar da, zengin olsalar bile, çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekat alabilirler. (Dürr-ül Muhtar)

  İbni Abidin hazretleri Dürr-ül-muhtarın bu ifadesini açıklarken buyuruyor ki:
  Cami-ul-fetava’da bildirilen hadis-i şerifte, (İlim öğrenmekte olanın kırk yıllık nafakası olsa da, buna zekat vermek caizdir) buyuruldu.

  Bir hadis-i şerifte de, şu zenginlerin de zekat alabileceği bildirilmiştir:
  Allah yolunda cihad eden, borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan Müslümanlar. (Ebu Davud)

  Sual: Zekat olarak vereceğim miktar, borcu olmayan bir fakire nisap miktarından fazla olabilir mi?
  CEVAP
  Fazla olamaz, fazla olursa zekat mekruh olur. Eğer o fakirin çocuğu, hanımı varsa, mesela bir evde üçü de fakir iseler, verilen zekat üçe bölünür, her birine verilen miktar nisabı geçmezse mekruh olmaz. Çocuğun küçük olmasının mahzuru olmaz, yeter ki fakir olsun.

  Sual: Fakire 100 gr altın zekat verilse, sahih olur mu?
  CEVAP
  Fakire verilen altın, onu zengin edecek kadar fazla olmamalıdır. Borçsuz fakire nisap miktarı veya daha çok zekat vermek mekruh olur. Borçlu fakire borcunu ödeyip nisabı bulmayacak kadar zekat verilebilir. Mesela fakirin 80 gr altın borcu var ise, o fakirin 170 gr altını alması mekruh olmaz. Çünkü borcunu ödedikten sonra elinde nisap kadar parası kalmıyor.

  Sual: 1 kg altın borcu olan fakire,1 kg altın zekat vermek caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Zekat ve fitre aynı kişiye verilebilir mi? Zekat, birkaç kişiye bölünerek verilebilir mi?
  CEVAP
  İkisine de evet

  Sual: Eldeki para, nisaptan aşağı düşünce, zekat almak caiz olur mu?
  CEVAP
  Kurban nisabına malik ise zekat alamaz.

  Sual: Zekatı verince fakir olan, yıl dolmadan zekat alabilir mi?
  CEVAP
  Kurban nisabına malik olmadığı gün, zekat alabilir.

  Sual: Dükkanları, daireleri olan, zekat nisabına malik değilse, zekat alır mı?
  CEVAP
  Alamaz.

  Sual: Kirada üç evi olan zekat verir mi? Vermezse zekat alabilir mi?
  CEVAP
  Birden fazla ev zekat nisabına dahil değilse de, kurban nisabına dahildir. Kurban nisabına malik olanın da, zekat alması haram olur. (Redd-ül Muhtar)


   
Memura zekat geçermi? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Memura zekat

  Memura zekat

  Memura zekat Sual: Memur; fitre, zekat alabilir mi? CEVAP Dinen zengin olmayan kimse, dolgun maaşlı memur da olsa, fitre ve zekat alabilir. İhtiyacı olan eşya ve borçlarından fazla olarak, zekat nisabı kadar malı, parası bulunan müslümanın, fitre vermesi vacip olur. Fitre, zekat alması, haram olur. Fitre nisabına katılacak malın, ticaret için olması şart olmadığı...
 2. zekat

  zekat

  Zekat verdiğini görmek o yıl içinde malın armasına ve bereketlenmesine, namazı vaktinde kılmaya, gece namazına devam etmeye, borcu ödemeye, Zekat vermak bazen sevdiği birini kaybetmeye yahut borca; Fitre vermek namaz ve tehbihatı çok yapmaya, borcu varsaa ödemeye, o yıl hastalık görmemeye ve diğer menfaatlere, Fitre ve zekatını vermekten kaçındığını görmek hayırlardan ve imanın tadını almaktan...
 3. Memur

  Memur

  Rüyada memur görmek , çok kötü yorumlara tabi tutulur. Rüyada memur sıkıntı, bekleme, yorgunluk, işlerin aynı düzeyde kalması demektir. Rüyada memur görmek, çok kötü yorumlanır. Rüyada memur dert, bekleme, yorgunluk, işlerin aynı düzeyde kalması demektir. Ciddi bir haber ve sorumluluk isteyen iştir.Rüyada memur görmek, çok kötü yorumlara tabi tutulur. Rüyada memur sikinti, bekleme, yorgunluk,...
 4. Polikistik over ameliyatla geçermi?

  Polikistik over ameliyatla geçermi?

  polikistik over tedavisi,polikistik over ameliyatı,polikistik over ameliyatı olanlar,polikistik over ameliyatı tedavisi hakkında bilgiler Ameliyat tedavileri (cerrahi tedavi) nadiren uygulanan yöntemlerdir. Ameliyat çocuk istemi olan ve ilaç tedavileri ile yumurtlama sağlanamayan hastalarda uygulanabilir. Klomifen veya diğer iğneler ile yapılan yumurtlama tedavilerine rağmen...
 5. Hiv virüsü öpüşmeyle geçermi

  Hiv virüsü öpüşmeyle geçermi

  beyza hanım banada yardımcı olursanız sevinirm. bundan bir ay önce bir bayanla birlikteliğim oldu hıv olduğunu öğrendim size sorum öpüştük hıv tükürükle bulaşırmı ?

Sayfayı Paylaş