Memurun ek ödemesine zam geldi ’eşit işe eşit ücret’in yolu açıldı

Memurun ek ödemesine zam geldi ’eşit işe eşit ücret’in yolu açıldı
memur iyileştirme zammı 2010 memura iyileştirme zammı 2010 karayolları personeline zam karayolları çalışanlarına zam
Memurlara, 15 Ağustos’ta 25-100 YTL arasında ek ödeme zammı yapılacak.

Ek ödeme iyileştirmeleri 3-4 yıl boyunca devam edecek ve bu sürenin sonunda aynı unvana sahip, aynı işi yapan kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilerek, ’eşit işe eşit ücret’ uygulamasına geçilecek. En yüksek zammın polislere verilmesi planlanıyor.

MEMURA ek ödeme zammı geldi. Meclis’te dün kabul edilen düzenlemeyle, yaklaşık 1.5 milyon memura, 15 Ağustos’ta 25-100 YTL arasında ek ödeme zammı yapılacak. 3-4 yıl sürecek bu ek ödeme iyileştirmeleriyle kamuda "eşit işe eşit ücret" ilkesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun da aralarında bulunduğu bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde(KHK) değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kademeli iyileştirme

Çok sayıda yasada değişiklik öngören torba yasada kabul edilen düzenlemeyle, ek ödeme almayan devlet memurlarına verilen denge tazminatı kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle 1 Temmuz 2006’dan bu yana bin 850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ödemenin yerini, "En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 200’ünü geçmemek üzere, her ay ek ödeme yapılabilir" hükmü alacak. Düzenlemeyle, halen kendilerine 136 YTL denge tazminatı ödenen kamu personeline, 977 YTL’yi geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranlarda ek ödeme verilecek. Ek ödeme iyileştirmesi, kademeli olarak gerçekleştirilecek ve bütçe olanakları dikkate alınarak 3 ya da 4 yıllık bir sürece yayılacak.

Ne zaman verilecek

Memur unvanları ve kadrolar itibariyle ek ödeme oranlarını belirleyecek Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili kararının ardından da, 1 milyon 495 bin memur, enflasyon farkı ve yüzde 2’lik temmuz zammıyla birlikte yılın ikinci yarısı için aldığı yüzde 3,96’lık maaş artışından ayrı olarak 15 Ağustos’ta ek ödeme zammı alacak. Bakanlar Kurulu, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında da ek ödeme oranlarında artış yapacak. Böylece en geç 4 yıl sonra, kamuda aynı işi yapan memurlar arasındaki maaş farklılığı ortadan kaldırılacak.

Kim, ne kadar artış alacak?

Yapılan hesaplamalara göre, hizmetli maaşlarına 5 puan ek ödeme karşılığında 25 YTL, araştırma görevlisi, öğretmen gibi meslek gruplarında 10 puanlık ek ödeme artışı karşılığında 50 YTL, mühendis maaşlarında ise 15 puan ek ödeme karşılığında 75 YTL ek artış gelecek. Bazı meslek gruplarında bu oranıın 100 YTL’ye çıkabileceği belirtilirken, en yüksek ek ödemenin ise polisler için planlandığı belirtiliyor. 15 Ağustos’tan itibaren memurlara verilecek ek ödeme iyileştirmesinin bu yılki maliyeti de 546 milyon YTL olarak hesaplandı.

Liman parasıyla karayolu ve demiryolu yapılacak

LİMAN özelleştirmelerinden elde edilecek gelir karayolu ve demiryolu yapımında kullanılacak. Meclis’ten dün geçen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının da aralarında bulunduğu çok sayıda yasa ve KHK’da değişiklik öngören yasayla, özelleştirilecek TCDD’ye ait limanlardan elde edilecek gelirler karayolu ve demiryolu yapım, bakım ve araçlarının alımında kullanılacak.

Liman özelleştirme gelirlerinin yüzde 60’ı karayolu, yüzde 40’ı da demiryolları için tahsis edilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce 775 milyon dolara özelleştirilen Mersin Limanından elde edilen gelir de, yine yüzde 60’ı karayolları, yüzde 40’ı da demiryollarında olmak üzere aynı iş için kullanılacak.

Okul arazileri özelleşiyor

MİLLİ
Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar da özelleştiriliyor. Meclis Genel Kurulu’nda dün kabul edilen torba yasa içerisinde yeralan düzenlemeyle Kent merkezlerinde kaldıkları için arazileri değerlenen okulların üzerinde bulunduğu araziler satılabilecek. Bu arazilerin satışından elde edilecek gelir Hazineye gelir kaydedilecek. Bu gelirin bir bölümü ise yeni okul yapımı ve onarımında kullanılacak.

hurriyet.com
 
Üst