Mezopotamya

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Mezopotamya
Mezopotamya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezine kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır. Bu bölge;

Göç yollarının üzerinde olması
Topraklarının verimli olması
İkliminin elverişli olması
Irmaklarından sulamada yararlanılması


gibi nedenlerle tarihsel dönemlerin başından itibaren bir çok uygarlıklara sahne olmuştur.
Özellikleri:
* Düzlük bir bölge olmasından dolayı kolaylıkla istilalara uğramıştır.
Bölge taş bakımından fakir olduğundan günümüze az sayıda eser vermiştir.Ama yazı geliştiği için edebi eserlerde gelişmişti.Bunların başında destanlar vardı.En tanınmış eserleri “Gılgamış Destanı, Tufan Hikayesi ve Yaradılış Manzumesi”dir.
Mezopotamyalı tüccarlar “Kral Yolu” denilen yolu genişletmişlerdi.
Halk;hürler, korunanlar ve köleler olarak üçe ayrılırdı.


Hürler: Bütün haklara sahip kimselerden oluşuyordu.Bunlar rahipler, asiller, memurlar, askerler ve tüccarlardı.

Korunanlar: Hür olan insanların haklarının ancak bir kısmına sahip insanlardı.,

Köleler: Hiçbir hakkı olmayan insanlardı ve bu kişiler eşya gibi alınır satılırdı.

Mezopotamyalılar tanrıları için ziggurat denilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır.
Mezopotamya’da ekonominin temelini tarım teşkil ediyordu.Ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkta gelişmişti.Tarımda toprak tanrının malı sayılıyordu ve ürünün büyük bir kısmı mabetlere veriliyordu.
Ayrıca ekonominin gelişmesinde ticaret de büyük rol oynamıştır.Suriye ve Anadolu’dan kereste ve maden, Hindistan’dan ise fildişi getiriliyordu.
Bütün ticari faaliyetler takas esasına dayanıyordu.Daha sonra para olarak gümüş külçeler kullanılmıştır.Ölçü birimleri de sistemleştirilmiştir.


SÜMERLER:

Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.
M.Ö. 4.binde Mezopotamya’ya gelmiş ve M.Ö. 3.binde ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlardır.
Sitelerin başında Patesi adı verilen ve aynı zamanda rahip olan krallar bulunurdu.
Bilinen en önemli siteleri Ur, Uruk, Lagaş, Eridu, Umma ve Kaş idi.Başkenti Ur idi.
M.Ö. 2200 yıllarında Sümer egemenliğine Elamlılar tarafından son verildi.


İlk defa yazıyı (çivi yazısını) kullanarak tarihsel çağları başlattılar.
Mabetlere getirilen ürünleri tespit amacıyla ilk defa rahipler tarafından kullanılan Sümer yazısı kil tabletler üzerine üçgen uçlu bir çubukla yazılırdı.


İlk yazılı kanunlar Sümer kralı Urukagina tarafından yapılmıştır.
Urukagina tarafından çıkarılan kanunlardan kralın baskı ve zulme son vererek özgürlüğü getirdiği anlaşılmıştır.
III. Ur krallarından Ur-Nammu çıkardığı kanunlarla haksızlığı, hırsızlığı, büyücülüğü ve askerlikten kaçmayı önlemiştir.
 
Geri
Üst