Mihrimah Sultanın Sarayı Nerede?

T

TİTAN

Forum Okuru
Mihrimah Sultanın Sarayı Nerede?
Mihrimah Sultanın Sarayı hakkında bilgi
Mihrimah Sultanın SarayıCihan padişahı Kanuni ile büyük aşkı Hürrem'in biricik kızları Mihrimah Sultana ait olan sarayın bulunduğu yer ile ilgili bilgilerimiz şöyle melekler :)
Bu muhteşem yapı, Sultantepe’de , bu tepenin Boğaziçi'ne bakan en güzel yerinde bulunuyordu. Mimar Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Saray, müştemilâtı ile beraber çok geniş bir alanı kaplıyordu.

Servilik Caddesi, İmam Hüsnü Sokağı ve Yeni Dünya Sokağı arasındaki meyilli arazi üzerine inşa edilmişti. Esas saray, İmam Hüsnü Sokağı'nın Boğaz'a bakan, sol tarafında bulunuyordu. Bu çıkmaz sokağın nihayetindeki yüksek duvar, Mihrimah Sultan Sarayı'nı Kaya Sultan Sarayı'ndan ayırıyordu.

Yakın zamana kadar, top sahası olarak kullanılan saray arsasının sağ tarafında, mutfak ocağı ve bacasının ve hamamının kalıntılarını görmek mümkündü. Ne zaman yok olduğu bilinmeyen yapının yerine XIX. yüzyıl ortalarında Hacı Halil Paşa büyükçe bir köşk yaptırmıştı.

Saray, Kanunî'nin kızı Mihrimah Sultan adına yapılmış olduğundan semte 'Sultantepe' adı verilmiştir. Sultan, adına yaptırılmış olan İskele Camii'nin inşaatını buradan takip etmiş olmalıdır. Kocası Rüstem Paşa'nın da zaman zaman burada oturduğu bilinmektedir.

Paşa'nın Üsküdar'da İmrahor Semti'nde bir mektebi ve bu mektebin arkasında büyük bir sarayı ve bazı yerlerde de çeşmeleri vardır. Sultantepe'de, Susuzbağ Sokağı üzerindeki bir konağın bahçesinde çok güzel bir selsebil vardır. Bu selsebilin Mihrimah Sultan veya Kaya Sultan saraylarından getirilerek buraya konulduğu söylenmektedir. Evliya Çelebi'ye göre, Mihrimah Sultan'ın bir sarayı da Beyazıt Meydanı civarında idi.

Kaynaklar:
(S. Eldem, Türk Bahçeleri, s. 295-301) (T.Gökbilgin, Rüstem Pafla ve Hakkındaki İthamlar, İstanbulÜni. Ed. Fak. Tarih Der. 1955 Say›: 11-12, s. 11) (EvliyaÇelebi Seyahatnamesi, Daniflman Türkçesi, 2/25)
 

Benzer İçerikler

Üst