Mıknatıs ne kadar güçlü haydi çocuklar öğrenelim?

Ayşegül AYRANCI

Daimi Üye
Mıknatıs ne kadar güçlü haydi çocuklar öğrenelim?
Çocuklarla birlikte masaya oturulur. Sonrasında masanın üstüne farklı malzemelerden yapılmış farklı eşyalar dağınık bir şekilde yerleştirilir. Çocuklara mıknatıs
diye bir şey duyup duymadıkları sorularak giriş yapılır. Bu etkinlikte amaç öğretilecek olan nesne ve özelliğinin görevini bilip bilmediklerini, onunla karşılaşıp karşılaşmadıklarının bilgisini öğrenmekten geçecektir. Mıknatısla ilgili bazılarının bilgisi olup bazlılarının bu nesneyle alakalı bir şey söylemediklerine şahit olabileceksiniz. Öğrencilere dikkat çekici sorular sorarak yaklaşım gösterebilirsiniz.

Mıknatısları birbirine yaklaştırdığımızda ne olabilir? (Soruya birbirini çeker cevabı alacak şekilde ipuçları ile yaklaşım gösterecek bilgilerle teşvik edicilik gerçekleştirilir. Eğer bilemiyorlarsa deneyerek bulmalarına yardımcı olunur. Birbirinden farklı boyuttaki mıknatıslar çocuklara verilerek çocuklardan mıknatısları birbirlerine yaklaştırmaları istenebilir. Bazı çocuklar mıknatısın birbirini ittiğini söyleyebilirler. Bunu söyleyen çocuklara
mıknatısın diğer taraflarını tutup denemeleri yönünde teşvikte bulunulur. Çocuklar bu
sefer çektiğini söyleyene kadar etkinlik devam ettirilir. Mıknatısın farklı yüzlerinin olduğu bir yönünün birbirini çekerken diğer tarafın ittiği açıklanır.

Mıknatısın başka neleri çeker sorusuyla dikkat çekilir. Ataç, küçük oyuncaklar, tahta, zımba teli, şönil tel gibi ürünler arasından denemelerde bulunarak hangilerini çektiği deneme işlemlerine tabii tutulur çocuklar. Sonra başka nereye yapışabilir sorusu sorulur. Bilen olmazsa iğneleri çekip çekmediği denenebilir.
Masanın üstünde bulunan eşyalardan hangilerini çeker sorusunda tek tek deneyerek görebileceğimizi söyleyerek rehber olabiliriz. Tahta, plastik ve bir demir kaşığı sırayla denemeleri yönünde telkinlerde bulunulur. Sırayla önce çocuklara plastik kaşığı çekip çekmeyeceği sorulur ve mıknatıs yaklaştırılarak çekmediğini görmeleri sağlanır. Daha sonra aynı şekilde sorularak ve denenerek tahtayı çekmediği görülür. Demiri çektiği kanıtlanarak demek ki mıknatıs demiri çekiyor denilir.


140516-magnets1-editorial.jpg


Masanın üstünde bulunan diğer nesneleri çocukların denemesine izin verilir. Etkinlik sonunda mıknatısın çektikleri bir tarafa çekmedikleri bir tarafa toplanır. Mıknatısın çektiği nesnelerin ortak özelliğinin ne olduğu sorularak mıknatısın metal eşyaları çektiği kavratılır. Sonra bu eşyalar karıştırılır. Çocuklardan sınıfta bulunan ve masanın üstüne getirilmiş iki kutudan
birine mıknatısın çektiklerini diğerine ise çekmediklerini atmaları istenir. Son olarak çocuklara evimizde mıknatısı nerelerde kullandığımız sorulur. Cevaplar çocuklardan dinlenir. Mıknatısın günlük hayatımızda bize kolaylıklar sağladığı kavratılmış olur.
 
Üst