mübarek gün ve geceleri nasıl değerlendirmemiz gerekir!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
mübarek gün ve geceleri nasıl değerlendirmemiz gerekir!
salavatı şerif nasıl okunur tesbih nasıl çekilir istiğfar getirilir salavatı şerife getirilir salavat çekilir
ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE İNCELİKLERİ İLE İLGİLİ HADİSLER
[FONT=&quot]Peygamber Efendimiz Abdullah Ebu Evfa (RA) ‘den rivayeten buyuruyor ki;“Oruç tutanın uykusu ibadettir. Susması tesbih sevabı kazandırır. Duası makbuldür. Ameli de kat kat sevaplandırılır.”[/FONT] [FONT=&quot]Peygamber Efendimiz Enes (RA)’den rivayeten buyuruyor ki;[/FONT] [FONT=&quot]“Beş şey oruç tutan kimsenin sevabını giderir. Yalan söylemek, gıybet etmek, koğuculuk yapmak (laf taşımak),şehvet nazarı ile harama bakmak, yalan yere yemin etmek.”[/FONT] [FONT=&quot]Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; “Bir kimse başkalarına oruç tuttuğunu belli etmeden, ilan etmeden oruç tutarsa Allah o kimseye mükâfat olarak cennetten başkasına razı olmaz.”[/FONT] [FONT=&quot]“Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]Kaynaklar: Ramuz El –Ehadis (Hadisler Deryası)[/FONT] [FONT=&quot] Ramazan Ve Takva Eğitimi Prof..Dr. Mahmud Es’ad Coşan[/FONT]

Recep Ayı
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Recep ayında 1gün oruç tutan kimseye 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir.7gün oruç tutan kimseye 7 cehennemin kapısı kapatılır.8gün oruç tutan kimseye 8 cennetin kapısı açılır.10gün oruç tutan kimseye ise; gönlünün muradı neyse verilir.15 gün tutan kimseye ise; Allah gökte bir melek yaratır. O da kişiyi günahların af edildi diyerek müjdeler.(Oruçta ) ziyade edene ziyade olunur.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Recep’in 1.günü 3 yıllık, 2. gününde 2 yıllık, 3. gününde oruç tutmak 1 yıllık işlenen küçük günahlara kefaret olur.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]“Recep ayında sevaplı ameller kat kat sevaplandırılır. Günahlar da kat kat cezalandırılır.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]“Kim takva üzere Recep ayında bir gün oruç tutarsa, o oruç dile gelir ve Ya rabbi bu kulunu afv-ı mağfiret eyle diye niyazda bulunur.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]Kaynaklar: Ramuz El –Ehadis (Hadisler Deryası)[/FONT]

Regaip Kandili

[FONT=&quot]“1000 tane ihlâs suresini okumanın fazileti Allah’tan canını satın almaktır. Yani cehennemden azad olmaktır.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
(Bilhassa Regaib gecesinin ihyası için bu tesbihatı, Merhum Mahmud Es’ad Coşan Efendi hazretleri tavsiye buyurdular.)
[FONT=&quot]Recep’in ilk P[/FONT][FONT=&quot]erşembe[/FONT][FONT=&quot] günü oruçlu geçirildikten sonra Cuma gecesinde, akşamla yatsı vakti arasında ve gecenin ilk üçte birinde, iki rekâtta bir selam verilmek suretiyle 12 rekât nafile namaz kılınır.[/FONT] [FONT=&quot]Her rekâtta bir Fatiha ve 3 kere Kadir ve 12 kere de İhlâs suresi okunur.[/FONT] [FONT=&quot]Namaz sonunda yetmiş kere “Allahümme salli ala Muhammedini’nnebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihi ve sellim” diye salavat getirilir.[/FONT] [FONT=&quot]Sonra, secdeye gidilir. Secdede yetmiş kere “Sübbuhûn Kuddusûn Rabbü’l-melâiketi ve’r-Ruh”, secdeden doğrulunca da yetmiş kere “Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ tâlem fe inneke Ente’l-Azîzi’l-Âzam!” denir.[/FONT] [FONT=&quot]İkinci secde de böyle yapılır.[/FONT] [FONT=&quot]Bu namazın; iki rekâtta bir selam verildikten sonra yüzer kere “Subhânallahi ve’l- hamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” denilmek, yüzer kere istiğfar ve yüzer kere salâvat getirilmek suretiyle kılınacağı da bildirilmiştir.[/FONT] [FONT=&quot]Regaip Gecesi namazını kılanların günahları; denizlerin köpükleri, kumlar, yağmur damlaları ve ağaçların yaprakları kadar çok, dağlar kadar ağır da olsa, bağışlanacağı gibi; kabre konuldukları ilk gecede de bu namazın sevapları yanlarına gelerek, kendilerinin her sıkıntıdan kurtulduklarını, kabirde yapayalnız ve ıpıssız kaldıkları bu sırada kendilerine arkadaş ve yoldaş olmak, duydukları korku ve tedirginliği gidermek için geldiklerini, Kıyamet gününde Arasat meydanında da kendilerini gölgeleyeceklerini ve yüce Allah’ın hayr ve rahmetinden uzak kalmayacaklarını güler yüz, tatlı ve açık bir dille onlara müjdeleyecekleri de haber verilmiştir [/FONT] [FONT=&quot]Kaynak: “İslam İlmihali “M. Asım Köksal[/FONT]

Mirac Kandili

[FONT=&quot]“[/FONT]
[FONT=&quot]Recep ayının 27. günü (Miraç Kandilinin ertesi günü) oruç tutan kimseye Allah Teala 60 ay veya 5 yıl oruç tutmuş sevabı verir.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]Mirac Gecesi nafile olarak 12 rekât “Hacet namaz’ı” kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra 10 kere İhlâs Suresi okunur. 2 rekâtta bir selam verildikten sonra [/FONT] [FONT=&quot]4 Fatiha suresi,[/FONT] [FONT=&quot]100 kere “Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illlalahu vallahu ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”[/FONT] [FONT=&quot]100 kere de istiğfar çekilir[/FONT] [FONT=&quot]100 kere de salâvat getirilir. Bundan sonra, dünya ve ahirete ait istekler Allah’tan istenir.[/FONT] [FONT=&quot]Bu namazda İhlâslar 100 adet okunursa veya bu namaz 100 rekât olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mümin Huzur-i İlahiye namaz borçlusu olarak çıkmaz (diye haber verilmiştir.)[/FONT] [FONT=&quot]Kaynak: “Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler” [/FONT] [FONT=&quot]Fazilet Neşriyat [/FONT]
Şaban Ayı
[FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızk isteyen yok mu? Rızk vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!"
[/FONT][FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT][FONT=&quot]
"Allah Teâlâ, Şabanın on beşinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar"
[/FONT][FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT][FONT=&quot]
Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim"
[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]Kaynaklar: Ramuz El –Ehadis (Hadisler Deryası)[/FONT] [FONT=&quot] “ Ramazan Ve Takva Eğitimi” Prof.Dr. Mahmud Es’ad Coşan[/FONT] [FONT=&quot] Şamil İslam Ansiklopedisi[/FONT]
Beraat Kandili

Beraat Duası
[FONT=&quot]“Bismillahirrahmanirrahim[/FONT] [FONT=&quot]Allahümme ya zel meni ve la yemunnu aleyhi. Ya zel celali vel ikram. Ya zet tavli vel inam. La ilahe illa ente zahrellacine ve carel müstecirine ve emanel haifin. Allahümme in künte ketebteni ındeke fi ümmil kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mugatteran aleyye firrızgı femhullahümme bi fadlıke şegaveti ve hırmani ve tardi ve ıgtara rızgı ve esbitni ındeke fi ümmil kitabi seıden ve merzukan ve muvaffagan lil hayrati feinneke gulte ve gavluke’l haggu fi kitabike’l münzeli ala lisani nebiyyike’l mürsel. Yemhullahu ma yeşau ve yüsbitü ve ındehu ümmü’l kitab. İlahi bi’tecelliyyil azami fi leyletin’nısfi min şa’bane’l mükerremi’lleti (fiha yüfragu küllü emrin hâkim)ve yübremü en tekşife anna minel bela i ma na’lemu ve ma la na’lemu ve ma ente bihi a’lemu inneke ente’l eazzul Ekrem. Ve sallalalhu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve sellem.”[/FONT] [FONT=&quot]Beraat Gecesi’nde Akşam namazından sonra,3 tane Yasin-i Şerif okunacaktır. Her Yasin okunduktan sonra,1 kere yukarıdaki Berat duası okunacaktır.[/FONT] [FONT=&quot]1.okuyuşta Cenab-ı Hak’tan hayırlı ve uzun ömür talep; kaza ve beladan emin olmak niyetiyle,[/FONT] [FONT=&quot]2. okuyuşta, bol ve helal rızık temenni niyetiyle,[/FONT] [FONT=&quot]3. de, son nefesinde hüsn-i hatime yani iman ile göçmek niyetiyle, okunacaktır.[/FONT] [FONT=&quot]Beraat Gecesi’nde en az 12 rekât en fazla 100 rekât “Hayr Namaz’ı” kılınır. Her 2 rekâtta bir selam verilir. Her rekâtta, Fatiha’dan sonra en az 10 kere İhlâs Suresi okunur. [/FONT] [FONT=&quot]Her rekâtta 100 İhlâs- Şerif okumak suretiyle 10 rekâtta kılınabilir.[/FONT] [FONT=&quot]Namazdan sonra:[/FONT] [FONT=&quot]14 kere İstiğfar[/FONT] [FONT=&quot]14 kere Salâvatı şerife[/FONT] [FONT=&quot]!4 kere (besmeleyle) Fatiha Suresi[/FONT] [FONT=&quot]!4 kere (besmeleyle) Ayetel Kürsi[/FONT] [FONT=&quot]!4 kere (besmeleyle) Tevbe suresinin son iki ayeti Kur’an-ı Kerim, Sayfa: 208[/FONT] [FONT=&quot]14 kere [Yasin, Yasin] dedikten sonra 1 Yasin Suresi (Yasin-i Şerif’de 7 zahiri,7 batıni MÜBİN vardır. Böylece o da 14 olur.)[/FONT] [FONT=&quot]14 kere (besmeleyle) İhlas Suresi[/FONT] [FONT=&quot]14 kere (besmeleyle) Felak Suresi[/FONT] [FONT=&quot]14 kere (besmeleyle) Nas Suresi[/FONT] [FONT=&quot]14 kere Subhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illalahu vallahu ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahi’l –aliyyi’l-aziym[/FONT] [FONT=&quot]!4 kere Salavatı Şerife (Salatı Münciye okumak efdaldir) okunur. Bunlardan sonra dua yapılır.[/FONT]
[FONT=&quot]Kaynaklar: “İslam İlmihali “M. Asım Köksal[/FONT] [FONT=&quot] “Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler” Fazilet Neşriyat [/FONT]

RAMAZAN AYI
[FONT=&quot]
Ebu Hureyre’den rivayeten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
[/FONT]
[FONT=&quot]“Daha önceki ümmetlere verilmemiş olan beş mükâfat benim ümmetime verildi. Allah indinde oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha sevimlidir. Denizdeki balıklar bile iftar edinceye kadar oruçluya istiğfar ederler. Bu ayda her gün Allah cennetini süsler ve “Salih kullarım dünyadaki sıkıntıları sona erip, yorgunluklarını atmak için sana gelecekler Ey cennet !”buyurur. Yine bu ayın hürmetine şeytanların azılıları zincirlere, bukağılara, boyunduruklara vurulur. Ramazanın en son günün de oruçlular mağfiret olunurlar. Sahabe-i Kiram da sorarlar:”Ya Rasulullah en son gecesi Kadir gecesi mi?”Efendimiz:”Hayır! Çalışan işçiye çalışması bittiği zaman ücreti verilir.” (Yani Ramazan’ın en son günü kastedilmektedir)[/FONT][FONT=&quot] :[/FONT] [1]
[FONT=&quot]Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:[/FONT] [FONT=&quot]“Ramazan ayı gelince dört şeyi çok yapın. Eşhedü en lailahe illallah’ı (Kelime-i Şehadeti) ve Estağfirullah’ı çok söyleyin. Allah’tan cenneti isteyin. Cehennemden de Allah’a sığının.”[/FONT] [2]
[FONT=&quot]Kaynak:[/FONT] [1] [FONT=&quot]”Ramazan ve Güzel Ameller” Prof..Dr. Mahmud Es’ad Coşan[/FONT]
[2]
[FONT=&quot] “ Ramazan Ve Takva Eğitimi” Prof..Dr. Mahmud Es’ad Coşan[/FONT]
Kadir Gecesi

[FONT=&quot]H.z Aişe (R.A) Rasulullah’a, Kadir gecesine rastlanınca nasıl dua edileceğini sorar.Aleyhis salatü vesselam efendimiz şu duayı okurlar:[/FONT]
[FONT=&quot]“[/FONT][FONT=&quot]Allahümme inneke afuvvün kerimun tuhıbbul afve fa’fu anni!”[/FONT]
[FONT=&quot]Manası: “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet!”[/FONT] [FONT=&quot]Kandil gecesi olması hasebiyle tesbih namazı kılmalıdır. Bu gece Allah’ı çok çok zikir ve tesbih etmek, Peygamberimize salatü selam getirmekle de ihya edilir.[/FONT] [FONT=&quot]Kadir gece’sinde en az 2, ortalama 100 rekât namaz kılınır.2 rekâttan fazla kılınacak olursa, her rekâtta Fatiha’dan sonra Kadir suresiyle beraber 3 kere de İhlâs suresi okunur. İki rekâtta bir selam verilir.[/FONT] [FONT=&quot]Kaynak: “İslam İlmihali” M. Asım Köksal,[/FONT] [FONT=&quot] “Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler” Fazilet Neşriyat [/FONT]
TESBİH NAMAZI

[FONT=&quot]Peygamberimiz, amcası H.z Abbas’a: “Ey Abbas! Ey Amcacığım! Ben sana on şeyi haber vererek ikramda bulunayım, fayda sağlayayım mı ki sen, onu işlediğin zaman, Allah senin günahının evvelini, ahirini, yenisini eskisini bilmeyerek işlenilenini; bilerek işlenilenini, küçüğünü, büyüğünü; gizlisini, açığını bağışlasın?” buyurdu. [/FONT] [FONT=&quot]H.z Abbas: “Olur ya Rasulallah! Haber ver!” dedi.[/FONT] [FONT=&quot]Peygamberimiz: “Dört rekât namaz kılarsın. Her rekâtında Fatiha Suresi’yle birlikte başka bir sure okursun. İlk rekâtın kıraatinden önce (yani Sübhaneke’yi okuduktan sonra [/FONT] [FONT=&quot]On beş ve kıraatten sonra on kere “Sübhanallahi ve’l hamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” dersin, rükûa gidersin. Rükûda da bunu on kere, rükûdan doğrulunca on kere, secdeye vardığında on kere, secdeden başını kaldırdığın zaman on kere, ikinci secdeye vardığın zaman on kere okursun ki bunların sayısı her rekâtta yetmiş beş ve dört rekâtta ise, üç yüzdür. Rekâtların dördünde de böyle yaparsın. Günahın Alic kumları gibi çok da olsa, Allah, onları afv eder. Bu namazı, tesbihlerini okuyarak kılmaya gücün yeterse, her gün bir kere kıl!” buyurdu. [/FONT] [FONT=&quot]H.z Abbas “Ya Rasulalllah! Bu tesbihleri her gün okumaya kimin gücü yeter” dedi.[/FONT] [FONT=&quot]Peygamberimiz: “Her gün kılmaya gücün yetmezse, her Cuma bir kere kıl! Her Cuma yapamazsan her ay bir kere kıl! Ayda bir kılamazsan her yıl bir kere kıl! Yılda bir kere de kılamazsan, ömründe bir kere olsun kıl!” buyurdu.(1)[/FONT] [FONT=&quot]Günahların affına vesile olan Tesbih namazı 4 rek’atli bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezberlemek gereklidir.[/FONT] [FONT=&quot]“Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illlalahu vallahu ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”[/FONT] [FONT=&quot]Tesbih namazının kılınışı:[/FONT] [FONT=&quot]Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.”Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır.[/FONT] [FONT=&quot]Yukarıdaki tesbih:[/FONT] [FONT=&quot]Subhaneke’den sonra 15 kere,[/FONT] [FONT=&quot]Zammı sureden sonra 10 kere,[/FONT] [FONT=&quot]Rukuda 10 kere,[/FONT] [FONT=&quot]Rukudan doğrulunca 10 kere,[/FONT] [FONT=&quot]Secdede 10 kere,[/FONT] [FONT=&quot]Secdeden doğrulunca 10 kere,[/FONT] [FONT=&quot]İkinci secdede 10 kere okunur.[/FONT] [FONT=&quot]Böylece 1. rekât kılınmış olur.2. rekâta kalkınca Fatiha’dan önce yine 15 kere, diğer yerlerde de tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rekât tamamlanır.[/FONT] [FONT=&quot]Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fazlalık sadece okunan tesbihlerdir. 2. rekâtta oturulduğunda, “Ettehıyyatü’den” sonra “Allahümme Salli ve Allahümme Barik” 3. rekât için ayağa kalkıldığında da “Subhaneke” okunacaktır.[/FONT] [FONT=&quot]Tesbih namazında her rekâtta okunan tesbih adedi 75 dir. 4 rekâtta 300 tesbih okunmuş olur.[/FONT] [FONT=&quot](Tesbih namazı Cuma geceleri de dâhil olmak üzere tüm kandil ve bayram gecelerini ihya etmek maksadıyla eda edilir. )(2)[/FONT] [FONT=&quot]KAYNAK: [/FONT][FONT=&quot](1)[/FONT][FONT=&quot] İslam İlmihali” M. Asım Köksal,[/FONT] [FONT=&quot] (2)[/FONT][FONT=&quot] “Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler” Fazilet Neşriyat [/FONT]

Bayramların Faziletleri
[FONT=&quot]“Her kim iki Bayram gecesini ihya ederse, kalplerin öleceği zamanda, onun kalbi asla ölmez.”[/FONT][FONT=&quot] [1][/FONT]
[FONT=&quot] Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]“Zengin bir kimseyi ziyaret edene gündüzü oruç ile geceyi namazla geçirmiş gibi sevap verilir. Fakir bir kimseyi ise Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap verilir.”[/FONT]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]“İnsanın Allah yolunda harcamaları yedi yüz misli sevaplandırılır. Anne ve babasına yaptığı harcamalar da yedi yüz misli sevaplandırılır. Kişinin ailesine eşine ve çocuklarına yaptığı harcamalar da yediyüz misli sevaplandırılır. Ramazan bayraminda kurban kesmenin de mükâfatı yedi yüz mislidir.”[/FONT] [2]
[FONT=&quot]Hadis-i Şerif[/FONT]
[FONT=&quot]Kurban bayramında en sevaplı amel kurban ile uğraşmaktır. Ramazan bayramında ise bilumum ziyaretler ve misafir ağırlamak çok sevaplıdır.[/FONT] [FONT=&quot]Kaynaklar: Mahmud Es’ad Coşan Efendi Hazretlerinin Bayram Sohbetlerinden alıntılanmıştır.[/FONT]
[1]
[FONT=&quot]Mecma-ul Adab[/FONT]
[2]
[FONT=&quot] “ Ramazan Ve Takva Eğitimi” Prof..Dr. Mahmud Es’ad Coşan[/FONT]
[FONT=&quot]Şevval Ayı[/FONT]

[FONT=&quot]“Ebû Eyyûb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:[/FONT] [FONT=&quot]"Ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.her sene böyle yaparsa,bütün ömrünü oruçlu geçirmiş gibi olur.."[1][/FONT]
* Bu hüküm her hayırlı işin on katı sevap ile değerlendirileceği esasına dayanır. Yani 30 Ramazan + 6 Şevval 36 x 10 = 360 gün. Bu hadiste belirtilen oruç şeklini İmam Malik (r.a.) her halde kendisine ulaşmamış olacak ki Muvatta isimli kitabının oruç bölümünün sonunda böyle bir oruç tutulacağına dair bir bilgi bize ulaşmadı demektedir. Halbuki bu Raviden başka Ebu Hureyre, Cabir, Sevban, Berâ ibni Âzib ibni Abbas ve Aişe (r.anhüm) olmak üzere bu hadisin başka rivayetleri de bulunmaktadır.
Dolayısıyla sünnet olan bu oruçlar Ramazan bayramının ikinci gününden başlamak üzere o ayın içinde nasıl olursa olsun peşpeşine veya ayrı ayrı zamanlarda tutmak gerekir. [2]


[1] Müslim, Sıyâm 204. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 57; Tirmizî, Savm 53; İbni Mâce, Sıyâm 33
[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 366.

Zilhicce Ayı
Bu üç bölümdeki 6 hadis-i şeriften, Zilhiccenin ilk on gününde tutulan oruçtan Allah’ın hoşnut kalacağını, Arefe günü tutulan orucun günahlara kefaret olacağını, aşure günü oruç tutmanın faziletini öğreneceğiz.
[FONT=&quot]“İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:[/FONT] [FONT=&quot]"Başka günlerin hiçbirinde, –zilhiccenin ilk on gününü kastederek– şu günlerde işlenecek amel–i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur."[/FONT] [FONT=&quot]– Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Resûlallah? dediler. [/FONT] [FONT=&quot]– "(Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka. (O, bundan üstündür), "[/FONT][FONT=&quot] buyurdu. [/FONT][1]

[1] Buhârî, Îdeyn 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 61; Tirmizî, Savm 52; İbni Mâce, Sıyâm 39.

[FONT=&quot]
Arefe Gününde Ve Muharrem ayı’nın Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Oruçlar[/FONT]


[FONT=&quot] “Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arefe günü tutulan orucun fazileti soruldu; o da:[/FONT] [FONT=&quot]"Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur"[/FONT][FONT=&quot] buyurdu.[1] [/FONT]

* (Fecr: 89/2)’deki on gün (Hac: 22/28 deki belirli günler (Bakara: 2/197)’deki sayılı günler Kurban bayramı ve teşrik günleri olarak da yorumlanmıştır. Dolayısıyla bu günleri ibadetle ve oruçla geçiren kimseye geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarına kefaret olmaya yetecek kadar sevap ve rahmet verilir. [2]
[FONT=&quot]“İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aşûre gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı tavsiye etti."[3][/FONT] [FONT=&quot]“Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşûre günü tutulan orucun kıymeti soruldu; o da:[/FONT] [FONT=&quot]"Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur"[/FONT][FONT=&quot] buyurdu.[4][/FONT] [FONT=&quot]“İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:[/FONT] [FONT=&quot]"Gelecek seneye kadar yaşayacak olursam, muharrem ayının dokuzuncu günü oruç tutarım."[5][/FONT]
[FONT=&quot]Peygamberimiz buyuruyor ki: ”Kim Aşure günü Müslümanlardan on kişiye selam verirse, bütün müminlere selam vermiş olur.”[/FONT][FONT=&quot] [6][/FONT]

[FONT=&quot]Peygamberimiz buyuruyor ki: ”Kim Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah ona Uhud dağı kadar sevap verir, o sevabı kıyamet günü mizanında bulur.”[/FONT][FONT=&quot] [7][/FONT]

[FONT=&quot]Bu ayda istiğfar etmeyi çoğaltmak tavsiye olunmaktadır. [8][/FONT]
* Yahudilerin aşure günü oruç tuttukları kendisine haber verilince Rasûlullah (s.a.v.) onlara benzememek için bir gün öncesinden tutmaya niyetlenmiştir. Onlara benzememek için aşureden bir gün önce veya bir gün sonrasıyla tutmak (9-10 veya 10-11 veya 9-10-11) uygun olur.[9]

[1] Müslim, Sıyâm 196, 197. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40.
[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 365.
[3] Buhârî, Savm 69; Müslim, Sıyâm 127, 128.
[4] Müslim, Sıyâm 197. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40.
[5] Müslim, Sıyâm 134. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 41.
[FONT=&quot] (6)- (7)[/FONT][FONT=&quot] Mecma-ul Adab[/FONT]

[8] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 365.
[8]
[FONT=&quot][/FONT]Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler” Fazilet Neşriyat

[FONT=&quot]Muharrem Ayı[/FONT]

[FONT=&quot]“Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:[/FONT] [FONT=&quot]"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır."[/FONT][FONT=&quot] [1][/FONT]
[FONT=&quot]Peygamberimiz buyuruyor ki: “Her kim Muharrem ayında 1 gün oruç tutarsa 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir.” [/FONT][FONT=&quot][2][/FONT]

[FONT=&quot]Peygamberimiz buyuruyor ki: “Her kim Zilhicce’nin son gününü oruçlu olarak geçirirse o seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Her kim de Muharrem ayının 1. gününü oruçlu geçirirse 50 yıllık hatasına günahına kefaret olur.”[/FONT][FONT=&quot] [3][/FONT]


[FONT=&quot]Peygamberimiz buyuruyor ki: “Kim Zinet günü oruç tutarsa; senenin kaçırmış olduğu diğer mübarek günlerinin telafisini yapmış olur. Zinet günü Muharrem’in 10.günüdür.”[/FONT][FONT=&quot][4][/FONT]

[FONT=&quot]Peygamberimiz Muharrem’in 10. günü şöyle buyurduğu rivayet edilir. “İnsanlara seslen ilan et.!Bugün bu saate kadar bir şeyler yemiş olsalar bile yemeği bıraksınlar!Eğer yememişse de artık yemesin! Çünkü bugün Aşure günüdür” [/FONT][FONT=&quot][5][/FONT]

[FONT=&quot]Ebu Hureyre’den rivayeten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Kim aşure günü kendisine ve ailesine diğer günlerden farklı olarak ikramda bulunur, genişlik sağlarsa; senenin kalan günlerinde de Allah o kimseye rızık bakımından genişlik sağlar.” [/FONT](kast edilen ikram; giyecek ve yiyecek cinsinden her şeyi kapsar )[FONT=&quot][6][/FONT]
[FONT=&quot]Peygamberimiz buyuruyor ki: ”Kim Aşure günü bir âlimin bulunduğu meclise yahut Allah’ı zikrettikleri yere gelip onlarla beraber bir saat oturursa Allah’ın onu cennete koyması bir hak olur.”[/FONT][FONT=&quot][7][/FONT]

[1] Müslim, Sıyâm 202, 203. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 56; Tirmizî, Mevâkît 207; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 6.
1168’de geçmişti.
[FONT=&quot](2) -(3) -(4) -(5)[/FONT][FONT=&quot] Bu hadisler merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Efendi H.z’nin Hadis sohbetlerini takip eden bir kimsenin not defterinden alıntılanmıştır.[/FONT]


(6)-(7)Mecma-ul Adab

[FONT=&quot]
Her Ay Üç Gün Oruç Tutma[/FONT][FONT=&quot]nın Fazileti[/FONT]


[FONT=&quot]“Abdullah İbni Amr İbni'l–Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:[/FONT] [FONT=&quot]"Her ay üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir."[/FONT][FONT=&quot][1][/FONT] [FONT=&quot]İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi: [/FONT] [FONT=&quot]“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazarda ve seferde eyyâm–ı bizı (mehtaplı geceler) oruçsuz geçirmedi”.[2] [/FONT]
* Tavsiyesi ile yaptıkları arasında tam bir uyum olan Rasûlullah (s.a.v.)’ın nafile oruçlarla alakalı tavsiye ve yaptıkları böylece gözler önüne serilmiş oldu. Farzların yanı sıra yapılması gereken bu tür nafile ve tatavvu ibadetlerle de kişi Allah’a yaklaşmaya ve sevabını artırmaya çalışmalıdır. [3]
 
Geri
Üst