Müdür Yetkili Öğretmen Nedir?

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Müdür Yetkili Öğretmen Nedir?
müdür yetkili öğretmenin görevleri c tipi okul ne demek a tipi okul ne demek
Müdür Yetkili Öğretmen: Müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmen (Yönetici Atama Yönetmeliğinden)
..................................................
Yönetici atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler müdür yetkili olarak görev yapan öğretmenlere neler getirdi;
1-Müdür yetkililer müdür yrd. Seçme Sınavına girmek zorunda mı?
2- Müdür yetkililer sınava girmeden müdür yrd. ve müdür başyardımcılığına müracaat edebilir mi?
3- Müdür yetkililer “düzey belirleme” sınavına girmeden müdürlüğe müracaat edebilir mi?
4-Müdür yetkilik ilsis kayıtlarına işlenmediyse ne yapılmalı?
5- Eğer müdür yetkilik için valilik oluru yoksa ne olur?
…………………………………………………………………………
Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar - MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1) ESKİSİ; b) Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak, YENİSİ: “b) Öğrencisi bulunmayan eğitim kurumları hariç olmak üzere atanacağı eğitim kurumunda ilgili mevzuatına göre aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunması,”
2) ESKİSİ; c) Öğretmenlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak ( Daha önce genelge ile düzenlenmişti) YENİSİ; “c) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,”
3) ESKİSİ; h) Atanacağı yöneticilik görevi için bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olmak YENİSİ: “h) Atanacağı yöneticilik kademesi için bu Yönetmelikte belirlenen sınavlar için öngörülen düzeyde puan almış olmak.”
…………………………………………………………………
4) İkinci Fıkra; ESKİSİ: Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış ve bulundukları görevde en az iki yıl başarılı hizmetleri bulunmak kaydıyla, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde geçirilen süreler 4 üncü kademe yöneticiliğinde; şef kadrosunda geçen süreler ile özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; “ müdür yardımcılığı sınavını kazanmak şartıyla” müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.
YENİSİ: “Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve (mülga) APK Uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde, genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda ve özel öğretim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler ile yurt dışındaki Bakanlığa bağlı okullarda müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, kurucu müdürlükte ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreleri ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.”
…………………………………………………………………
Bu değişikliklerden “İkinci Fıkrada” yapılan değişiklik, müdür yetkilik için neler getiriyor;
Öncelikle müdür yetkiliğin 2.kademe yöneticilikten sayılabilmesi için “Müdür Yrd. Seçme Sınavını” kazanma şartı kaldırılmış. Bu ne anlama geliyor peki: Müdür yetkililer, müdür başyardımcısı ve C Tipi kurum/okul müdürü dengindedir. Yönetmelikteki değişiklikle sınava girme şartına bağlı olmaksızın bu hak verilmiştir.
O zaman müdür yetkili öğretmenler, 1 gün dahi müdür yetkilik yapsalar müdür yrd. müracaat edebilirler. Çünkü müdür yrd. bir alt yönetim kademesidir. (( Madde 25 — (Değişik :4.3.2006/26098 RG ) …..daha alt kademedeki yöneticilik görevlerine tekrar atanmak üzere en fazla üç eğitim kurumu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. ))
…………………………………………………………………………..
Yine müdür yetkililiğe denk olan müdür başyardımcılığına ve C Tipi okul müdürlüğüne müracaat edebilirler. Ancak burada temel sorunlardan biri de müdür yetkililerin müdürlük için “Düzey Belirleme Sınavı”na girip girmeyeceğidir. Yönetmelikte: Düzey belirleme sınavına “Müdür Yardımcıları ve Müdür Başyardımcıları” girer diyor. ((MADDE 1 … “o) Düzey Belirleme Sınavı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları arasından müdür olarak atanacaklar için düzenlenecek yazılı sınavı,”
Farkındaysanız burada müdür yetkilik sayılmamış. O zaman müdür yetkililer, yönetmelikte öngörülen süreler kadar çalışmış olmak şartıyla “Düzey Belirleme Sınavı”na girmeden A, B ve C Tipi kurum müdürlüğü için müracaat edebilirler anlamı çıkıyor.
………………………………………………………………………….
Ve bir sorun da birçok müdür yetkili öğretmenin VALİLİK OLURU olmadan görev yapmış olmaları. Ve de İLSİS kayıtlarında müdür yetkili olarak gözükmemeleri. Göreve başladıklarında il ya da ilçe MEM’lerdeki yöneticilerin “Sen git başla, müdür yetkilisin!” tarzındaki sorumsuz ve iş bilmez icraatları yüzünden mağdur olan birçok müdür yetkili arkadaş ne yapmalı peki?
VALİLİK OLUR olup da İLSİS’te kayıtlı olmayanlar, bu olura dayanarak müdür yetkiliğini işletsin İLSİS kayıtlarına.
Valilik Oluru olmayanlar ne yapacak;
…………………………………………………………………………..
Valilik Oluru-Kaymakamlık Oluru(1);
Bu sorun birçok müdür yetkili arkadaşta var. Valilik onayı alınmamış. Git başla demişler. Başlamışlar. Şimdi arkadaşlar "Bizim valilik olurumuz yok" diye sorunca "niye valilik almadınız" diye soruyormuş bazı yetkililer(!) El insaf ey yetkililer(!): Valilik olurunu müdür yetkili öğretmen mi alır yoksa bu görev siz yetkililerin(!) değil mi? asıl siz niye almadınız o arkadaşlara müdür yetkilik onayını?
Valilik Oluru-Kaymakamlık Oluru(2);
Bazı öğretmen arkadaşlara kaymakamlık oluru almış. Olmaz! Çünkü, gerek müdür yard. olsun gerek müdür yetkilik, gerekse diğer yönetim kademeleri (müdürlük), tüm bunları asaleten atama yetkisi valiliktedir. (Atama yetkisi bakanlığa ait olanlar hariç)
Kaymakamın hiçbir yönetim kademesine asaleten atama yetkisi yoktur.
………………………………………………………………………..
Geçmişe dönük düzeltme nasıl yapılabilir;
Bir kere geçmişe dönük olur alınabilirmi? Alınabilirse nasıl alınır?
Beş yıl önce müüdr yetkili olarak göreve başlayan bir öğretmenin valilik oluru, o zaman görevde olan vali tarafından alınmalı değil mi?
Ya da 10 yıl önce falan köyde 2-3 yıl müdür yetkilik yapan bir öğretmen, şimdi o müdür yetkililiği için geçmişe dönük valilik oluru alabilir mi?
Bu ve buna benzer örnekler çoğaltılabilir...
…………………………………………………………………………..
VALİLİK OLURU olmayanlara bir çözüm önerisi;
Valilik oluru olmadan geçmişte müdür yetkilik yapan öğretmen arkadaşlar;
Siz, görev yaptığınız bu dönemde, müdür yetkili olarak nelere imza attınız?
Diploma? Sınıf geçme defterleri? Müfettiş teftiş raporları? İl yada ilçe mem ile yapılan yazışma kayıtları? Düşünün bakalım başka nelerrr nelerrr?
Peki bu belgelere "müdür yetkili" olarak attığınız imzalar, sizin müdür yetkili olarak görev yaptığınızın en büyük kanıtı değilmi?
Bu belgelerdeki imzalarınıza dayanarak müdür yetkili görev yaptığınızı ispatlayabilirmisiniz? İSPATLARSINIZ.....
O zaman yapılacak iş; bu belgelere dayanarak, müdür yetkili olarak çalıştığınız dönemleri İLSİS kayıtlarına işletmek. Olur mu derseniz, OLMAMAMASI İÇİN BİR NEDEN YOK. Peki yapan varmı; VAR
………………………………………………………………………………..
Yönetmelik maddeleri “doğrudur-yanlıştır, haklıdır-haksızdır “ bunu ayrıca tartışabiliriz.
Ama benim buraya kadar yazdıklarım; Yönetmelik hükümlerinden çıkardığım sonuçlardır. Kaldı ki bu yönetmeliğin “doğruluk-yanlışlık, haklılık-haksızlık “ vb açıdan tartışılacak birçok hükmü vardır

gunlukplan.org
 
Arkadaşlar ögretmenin devamsızlık hakkında veliye mesaj yada arama yetkisi varmı?
 
Geri
Üst