Muhasebe 30 Günlük Staj Dosyası Örneği

T

TİTAN

Forum Okuru
Muhasebe 30 Günlük Staj Dosyası Örneği
30 günlük muhasebe staj dosyası muhasebe staj dosyası örnekleri 2011 örnekleri defteri örneği
muhasebe, 30 günlük staj dosyası, örneği, myo, örnek staj dosyası, ile ilgili bilgiler burada melekler


Meslek Yüksek Okullarında okuyan melekler için 30 günlük staj dosyası örneği veriyoruz melekler :)

Kolay gelsin...

1- 07/07/2011 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı.
2- 08/07/2011 birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.
3- 09/07/2011 Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.
4- 10/07/2011 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayd edildi. Kdv durumlarına bakıldı.
5- 11/07/2011 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.
6- 12/07/2011 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi.
7- 14/07/2011 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla asım gunduz sahil akdenız vergi dairelerine gidilerek kdv beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi.
8- 15/07/2011 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi.
9- 16/07/2011 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi. Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı.
10- 17/07/2011 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayı ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı.
11- 18/07/2011 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı.
12- 19/07/2011 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi.
13- 21/07/2011 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi.
14- 22/07/2011 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı.
15- 23/07/2011 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dükümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayd edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.
16- 24/07/2011 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi. Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı. Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi.
17- 25/07/2011 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi.

18- 26/072011 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı.
19- 28/07/2011 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükelelefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi.
20- 29/07/2011 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı
21- 30/07/2011 sosyal sigortalar kurumuna gidelerek işe giriş verildi. Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı.
22- 31/07/2011 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için v.dairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi.
23- 01/08/2011 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi.
24- 02/08/2011 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi.
25- 04/08/2011 Ticaret odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı.
26- 05/08/2011 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi.
27- 06/08/2011 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.
28- 07/08/2011 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.
29- 09/08/2011 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi. Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı.
30- 11/08/2011 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
31- 12/08/2011 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
32- 13/08/2011 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7. ayın faturaları alın dı
33- 14/08/2011 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
34- 15/08/2011 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
yok

bn 40 günlük muhasebe staj defteri istiyorum varmı ya
 

Benzer İçerikler

Üst