Müminlere karşı tevazulu inkarcılara karşı caydırıcı olmak.

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Müminlere karşı tevazulu inkarcılara karşı caydırıcı olmak.
Basit ve mütevazı olmak Kuran'da Allah'ın övdüğü davranıştır. Mütevazı mümin diğer müminlere güven ve şevk verir. Gerçek anlamda tevazu insanın sahip olduğu tüm özelliklere göre Allah'a borçlu olduğunu bilmesi, Allah'tan başka hiçbir gücün olmadığını kabul etmesi ile mümkündür . Bu düşünceye sahip olan insan ne kadar güzel, yetenekli, zengin, akıllı veya kuvvetli olursa olsun, tüm bunları Allah'ın verdiği geçici özellikler olduğunu, bunların imtihan aracı ve iyi işler için fırsat olduğunu bilir. Sahip olduğu hiçbir özellik onun tekebbürüne, böbürlenmesine neden olamaz. Onun bu yüksek ahlakı, Allah'ın ruhunu taşıyan, O'nun yeryüzündeki halifesi olan müminlere karşı saygı ve tevazu şeklinde yansır. Bu ahlaka sahip müminler ayetlerde methedilmiş ve müjdelenmiştirMÜMİNLERE KARŞI TEVAZULU İNKARCILARA KARŞI CAYDIRICI OLMAZ.jpgSen de mütevazi insanları müjdele! (Hac Suresi, 34)


Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki, Allah onun yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu. Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah geniş olandır, bilendir .


Yukarıdaki ayetlerden de anlaşıldığı gibi, ılımlı ve mütevazı muamele görecek insanlar sadece müminlerdir. Cahil insanlara karşı davranış ise bunun tam tersi olacak. Çünkü inanmayan Allah'a isyan etmiş, Allah'a, elçisine ve müminlere karşı savaş ilan etmişlerdir.

Allah Kuran'da Müslümanlara yakın ve dost olarak, inananları göstermiştir. Ayrıca Allah Müslümanların kafirlere ve münafıklara karşı fikir mücadelesi etmelerini emretti. Dolayısıyla müslümanın münafığa karşı tutumu hep Kuran'da bildirilen şekilde olur. İman eden insan kendi davranışlarında yalnızca Kur'an'ı rehber tutuyor. Bir Müslüman'ın diğer Müslümanlara saygı ve sevgi göstermesi , ayrıca münafık ve dinsizlere karşı sert olması da bir ibadettir. Kalbinde Allah'ın dinine kin besleyen ve elindeki imkânlardan gizli ve açık şekilde Müslümanların aleyhine kullanan münafık sevgi ve hoşgörü göstermek o insanın dine ve Allah'a karşı olan kindar davranışına bir anlamda destek vermek ve onaylamak demektir.


Fakat unutulmamalıdır ki, buradaki "sert" kelimesinden yanlış anlam çıkarılmamalıdır. Çünkü burada kastedilen sertlik fiziksel güç ile olan sertlik değil.


Buradaki sertliğin anlamı Müslümanların kendi dinlerine bağlı ve kararlı olmaları nedeni ile münafıklar in havadan düşmesi ve dine karşı mücadele etmekten geri çekilmeleridir.


Sertlik ise münafıklar ve inanmayanların Müslümanlara karşı açık veya gizli faaliyetlerini tespit ederek engellemek, onların Allah'a ve dine karşı olan davranışları karşısında ortaya açık ve cesur bir davranış tarzı koymak, onlarla yakın dost olmamak anlamındadır. Münafıkların en çok korktukları insanlar takva sahibi olan Müslümanlardır. Allah ayetlerinde münafıkların müminlerden Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korktuklarını belirtiyor. Dolayısıyla Allah'a ve Müslümanlara düşman olanların kalbinde korku yaratacak imana sahip olmak Müslüman için büyük ibadettir.


Müslüman olmayan, ama din konusunda müminlere karşı mücadele içinde insanlarla iyi yola gitmek veya dini ahlakı yeni benimseyen insanlarla güzel muamele etmek, güzel konuşmak Kur'an'da buyurulan hükümdür.
 
Üst