Müslümanlıkta Kendi aklınca Hareket etmek

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Müslümanlıkta Kendi aklınca Hareket etmek
Bismillahirrahmanirrahim.
Kuranı Kerimdeki Emir ve yasaklarla vaz ettiği şaşmaz ve şaşırtmaz Ölçüler ile biz kullarının hidayeti olmasını kolaylaştıran Allah’ü Teala ya Hamdi Senalar olsun. Şayet ölçüler olmasaydı ne şekilde hareket edeceğimizi şaşırır, hakikati bilemez ve hak yolu bulamazdık.A0C9FA50-FE3A-4217-A76F-A3004DFF98E8.jpeg
Açtığı nurlu çığır ile Biz Ümmetlerine hidayete ulaştıran kavli ve fiili sünnetleri ile dini ölçüleri ümmetlerine tefhim eden Kainatın yegane efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselâma salatü selam, bu yolda yorulmadan yürüyen evlad-ü ezvacına, ashab-ü ashârına ihtiramlar olsun. Bu câdde rehberlerinin hal ve hareketlerinden haberdar olmasaydık, kalplerimiz kararı efkarımızı zulmetler istila ederdi. Geçmişte ve zamanımızda dalalet bataklığına saplanan şahıslardan bir çoğu vahiy ölçülerini ihmal ettiği, aklına dayanarak ahkam ürettiği ve bu tarz lakayidiklere alıştığı için fikri perişanlıktan kurtulamamışlardır. Takip ettikleri metod ile Allah yolunun arasındaki fark, Allah ile kul arasındaki fark kadar büyük ve kıyas kabul etmez bir ayrılık arzetmektedir.

Bu yanlış usül ile itikadi meseleleri incelemeye kalkışan kimselerin zararları daha büyük olmakta, hem kendileri sapıtmakta hem de başkalarının dalalete düşmesine sebep olmaktadırlar. Mazideki fikri çalkantılar; kuru akılcıların, Mutezile taifesinin, indiyye ve inadiyye güruhunun durumları, aynen veya değişik bir biçimde, günümüzde de müşahede olunmaktadır. İslami ilimlerde ihtisas sahibi olmayan kimseler, bu sahadaki muğlak meselelerin içinden çıkamadığı zaman, akla aykırıdır damgasını vurup bir kenara itmektedirler. Felsefi usüllerle dini hükümleri çözmeye kalkışan bu kimseler, ‘benim mantığıma göre” noktasından hareket etmekte yalan yanlış hükümler imal etmektedirler.

Akla uygun gibi görünüşte şeriate aykırı düşen bu iddia ve davranışlar, ilim yolunun yegane vasıtasının akıl olduğunu düşünen sığ düşünceli kimselerin hevâîliklerinden kaynaklanmaktadır.

Dini sahadaki muğlak meseleler, aklın eliyle değil Allah Rasülünün dili ile çözülür ise hakikatler meydana çıkmış olur. Akıl, dinî mevzular da hüküm vaz etmeye mezun değil, Allah tarafından konulan ahkamı anlamaya memurdur. Bu Kıstası terk edip Ahkam üretmeye kalkmak , yanlış usüllerle doğruyu aramak olur. Aklın kendi başına yapabileceği işler olduğu gibi, müstakil hareket edemeyeceği meseleler de vardır. Akıl teşrîi salahiyetle mücehhez değil, icrai faaliyetlerle mükelleftir.

Ayet-i Kerime Ve Hadisi Şeriflerle bağlanmış hükme bağlanmış meseleler üzerinde müctehidlerin ictihat yapmasına bile müsaade yoktur. “Kuru akılcıların” kuruntularına yol tamamen tıkalıdır. İlim şehrinin kapısı olarak tavsif ve taltif olunan Hz Ali’nin “Şayet dini hükümler rey ve kanaatle verilecek olsaydı mestin altını mesih, üstünden evla olurdu. Ben Rasülullah’ı mestin üzerine mest ederken gördüm” sözü bu yanlış davranışların asli sebebini gün ışığına çıkarmaktadır. Dini ölçüleri bırakarak, dilediği gibi hareket eden kimselerin işleri ya aşırılıkla malül veya noksanlıkla mecruhtur.
“Benim nasıl namaz kılar olduğumu gördü iseniz öyle namaz kılın” Hadisi Şerif’i keyfimize göre hareket etmeye set çeken bir uyarı olmaktadır.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Dinler tarihi tetkik edilecek olursa fikri dalaletlerin ve itikadi sapkınlıkların başlaması, semavi dinlerin Emirler’ine muhalefetle olmuş vahyin şaşmaz Ve şaşırtmaz ölçülerinin terk edilmesi ile doruk noktasına yükselmiştir. Semavi Dinler, birbirini teyid ederek, halkı hak yoluna çağırdığı halde, felsefi meslekler birbirini tekzip ederek itikadi çöküntülere sebep olmuştur.

İnsanlığın kurtuluşu hangi esasa bağlı ise, esirgeyenlerin en merhametlisi bulunan Rabbimiz, açık ve seçik olarak açıklamıştır.
Alemlere ve ademlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed de gerekli uyarıları yapmış ve selamet yollarını bir bir göstermiştir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İnsanoğlu dünyanın en güzel yaratığı olduğundan en güzel hareketler onda görülür. Ölçüyü kaçırıp, insanlıktan çıkmış olanlarsa, akıllarına gelen her şeyi yapmaya kalkışırlar. Ancak müslümanlığı kendilerine hayat sistemi kabul edenlerin her hareketi bir ölçü içerisindedir. Ne var ki her zaman ölçülü hareket etmek pek kolay bir iş değildir. Zira pusulayı şaşırmadan bu ölçüler içiresinde yaşamak bir sanattır.
 

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
İnsanoğlu dünyanın en güzel yaratığı olduğundan en güzel hareketler onda görülür. Ölçüyü kaçırıp, insanlıktan çıkmış olanlarsa, akıllarına gelen her şeyi yapmaya kalkışırlar. Ancak müslümanlığı kendilerine hayat sistemi kabul edenlerin her hareketi bir ölçü içerisindedir. Ne var ki her zaman ölçülü hareket etmek pek kolay bir iş değildir. Zira pusulayı şaşırmadan bu ölçüler içiresinde yaşamak bir sanattır.

Şu son yorumunuz o kadar güzel o kadar manidarki.. Tüm olayı özetlemiş. Müslümanlığı gerektiği gibi yaşayanların pusulası şaşmaz. Zira neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorlar. Ölçüt islamın belli kurallarına göre olduğu gibi ahlakidir aynı zamanda. Allah bizleri şaşırtmasın. Kafamıza göre değilde islamın doğrultusun da yaşamayı nasip etsin..
 

Benzer İçerikler

Üst