namaza davet

kaprisli

Yeni Üye
Üye
namaza davet
Sarf eylerim ben kimedir sözlerim bilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Ona el açıp huşuyla göğe yükselir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Ben çok günahkâr bir kulum nadimim bilir misiniz
İnananlarla saf tutup benle dikilir misiniz
Rabbimize secde edip rükû eğilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Bu bir görevdir aslında sizde yüklenir misiniz
Yoksa ısrarla yanlışa hep sürüklenir misiniz
Düşersinizde nar-a siz hiç körüklenir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Sarf eylerim ben kimedir sözlerim bilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Ona el açıp huşuyla göğe yükselir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Size bağışlanan canla boşa eskitilir misiniz
Ekilen biçilir derler korkar irkilir misiniz
Hiç bir canı incitmeden acep incitilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Onlar size şefaatte acep siz bilir misiniz
Ana baba atalara değerin verir misiniz
Bir fatiha okuyup ta siz hiç gönderir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Sarf eylerim ben kimedir sözlerim bilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
Ona el açıp huşuyla göğe yükselir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum çağırsam gelir misiniz
 
Üst