1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Nefropati

  Konu, 'Herşeyin başı sağlık !' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  nefropati nedir, ne demek, tedavisi, belirtileri,

  Merhaba Melek'ler...

  Bu yazımızda nefropati hakkında detaylı ve de faydalı bilgiler sunuyoruz sizlere.

  Nefropati nedir, nasıl tedavi edilir; buyrun öğrenelim Melek'lerim.


  < Konu Resmi..>
  Hazırlayan: Dr. Efsun Türkmen  Diyabetli hastalarda, proteinüri, retinopati ve hipertansiyonun olduğu, ancak, diğer renal hastalıklar ile üriner sistem enfeksiyonlarının veya kalp yetmezliğinin eşlik etmediği klinik tablo "Diyabetik nefropati" olarak tanımlanır. Herhangi bir diyabet hastasında nefropati gelişimi kötü haberdir. Çünkü, nefropatili diyabetlilerde mortalite 20 - 40 kat artar.

  Tip 1 Diyabetes mellitus'da (DM) mikroalbüminüri (MA) en erken tanıdan 5 yıl sonra gelişir. Tip 2 DM'da ise tanı anında hem mikro, hem de makro proteinüri saptanabilir. Bunun nedeni, uzun süredir diyabetli olsa da tanı yeni konmuş olabilir veya DM ile beraber hipertansiyon, diğer böbrek hastalıkları da bulunabilir.

  Nefropati gelişmesi veya hızlanmasında birçok faktörün etkisi olabilir. Bunlar, diyabet kontrolünün kötü olması, hipertansiyon, dislipidemi, genetik faktörler, sigara, diyette proteinden zengin beslenmedir.

  Diyabetik nefropati patogenezinde, hemodinamik faktörler, glikoza bağımlı yollar (glikasyon son ürünleri), poliol yolu, protein kinaz C aktivitesinde artış, sitokinler (TGFß gibi) sorumlu tutulur.

  Diyabetik nefropati, 2 tiptir:

  Diffüz tip
  Nodüler tip (Kimmerstiel-Wilson lezyonu)

  Diyabetik nefropatide 5 evre izlenir:

  Akut renal hipertrofi ve hiperfonksiyon: GFR % 20 - 50 artar. TA normaldir. Egzersizde idrarda albumin artar. Yoğun insülin tedavisine yanıt verir. İyi kontrol ile tamamen geriler.

  Normoalbuminüri: İlk 5 - 6 yılı kapsar. 2. yıldan sonra böbrek bazal membranı kalınlaşır. GFR % 20 - 30 artar. Egzersizde albumin atılımı anormalleşir. % 35 klinik nefropatiye ilerler. Yoğun insülin tedavisine yanıt verir.

  Erken (gizli) diyabetik nefropati: 7 - 15 yılda gelişir. GFR geriler. 6 ay içinde 3 idrar örneğinden ikisinde MA pozitif (+) ise tanı konur.

  Proteinüri, klinik aşikar nefropati: 15 - 20 yılda gelişir. GFR geriler.TA yılda yaklaşık 5 mmHg artar. İlerleyici olup tedaviye yanıt çok azdır. Kan şekeri kontrolü olayı fazlaca geriletmez.

  Son dönem böbrek yetmezliği: GFR 10 ml/dak. kadar iner. TA yükselir. Son dönem böbrek yetmezliğinin % 30 nedeni, diyabettir.

  Diyabetik nefropati ileri evreye gelene kadar sıklıkla asemptomatiktir. İleri evrede ödem ve nefes darlığı başlar. Anemi ise daha erken ortaya çıkar.

  Diyabetik nefropatiye retinopati de sıklıkla eşlik eder ve bu hastalarda körlük riskinde 10 kat artış vardır.

  Diyabetik nefropati tedavisinde ilk yapılması gereken, kan şekeri regülasyonu ve TA düzeyinin 130/80 mmHg altında tutulmasıdır. Sigaranın mutlaka bıraktırılması gerekir. Nefropati evresi ve laboratuar bulgularına göre, dislipidemi tedavisi, eritropoetin tedavisi de eklenir. Son dönem böbrek yetmezliğinde semptomatik tedavi ve renal replasman tedavisi (hemodializ, transplantasyon) uygulanır.

  Üriner enfeksiyonların sıklığı diyabetlilerde diğer hastalarla aynı orandadır. Ancak seyri ciddi olabilir, nekrotizan papillit veya glomerülonefrite ilerleyebilir. Ayrıca, nörojenik mesane nedeniyle oluşan üriner retansiyon, enfeksiyonu problemli ve sık hale getirebilir. Günümüzde zaten kullanımı oldukça kısıtlanan üriner kateterlerden diyabetlilerde özellikle sakınmak yararlı olacaktır.

  Bir başka önemli konu da diyabetlilerde kontrast madde kullanımı olup bu maddeler akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenli diyabet hastalarında kontrast madde kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, çok gerekli olduğunda, yeterli hidratasyon ve sıkı takip altında uygulanmalıdır.

  Diyabetik nefropatinin ilk evrelerinde tedaviye çok iyi yanıt vermesi, erken tanının önemini bir kez daha göstermektedir. Tip 1 DM'da, tanı anında ve 5. yıldan sonra yılda bir kez; Tip 2 DM 'da ise tanı anında ve yılda bir kez mikroalbüminüri bakılmalıdır.


   

Sayfayı Paylaş