Nükleer Enerji İle İlgili Tüm Bilgiler

T

TİTAN

Forum Okuru
Nükleer Enerji İle İlgili Tüm Bilgiler
nükleer enerji nedir nükleer enerji zararları nükleer enerjinin çevreye zararları nükleer enerji nasıl elde edilir ile ilgili bilgiler burada melekler. Enerji üretimi , ülkelerin başlıca sorunlarından biridir melekler :) Enerjinin varlığıyla ülkeler kalkınır ve ekonomileri büyür, dünyada gelişmiş ülkeler sıralamasına girebilirler. Bu sebeple tüm dünyada en hızlı ve en temiz şekilde enerji üretimi konusunda sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Pek çok şekilde enerji üretilebilir. Nükleer enerji de bunlardan biridir. Çok yüksek sıcaklıkta yüksek enerjiye ulaşan atom çekirdeklerinin çarpışması ile füzyon tepkimesi sağlanmakta, fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer enerji" adı verilmektedir. Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılamaktadır. Ancak nükleer enerji konusunda ki en önemli sorun radyasyondur.


nuclearpower-1e9.jpgİyi inşa edilmiş bir nükleer santral elektrik üretiminde önemli avantajlara sahiptir. Taş kömürü kullanan elektrik santralleri ile karşılaştırdığımızda çok daha temizdir ve atmosfere daha az radyoaktif atık bırakır. Taş kömüründen atmosfere çıkan tonlarca carbon, sülfür ve diğer elementler iyi çalışan bir nükleer santrale oranla çok daha fazla miktarda kirletici etki oluşturmaktadır. Bu bakımdan enerji üretiminde iyi yapıldığında nükleer enerji son derece temiz olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında birtakım sorunlar da mevcuttur.

Uranyumun çıkartılması ve daha sonra zenginleştirilmesi sürecindeki rafine etme çalışmaları çok büyük miktarlarda radyoaktif kirlenmeye sebep olmaktadır.
Düzgün çalışmayan nükleer santraller büyük sorunlara neden olabilir. Buna örnek olarak Çernobil felaketi verilebilir ve bu felakette tonlarca radyoaktif atık atmosfere bırakılmıştır.
Santraldeki fisyon tepkimeleri çok iyi kontrol edilmeyi gerektirir ve hata toleransları çok azdır. Hiçbir nükleer santralin tamamen güvenli olduğundan söz edilemez ve mutlaka uzman ekipler tarafından ve emniyet katsayısı yüksek tutularak üretim yapılmalıdır. Bu da bizim gibi nükleer santral inşasına yeni adım atmak isteyen ülkeler için ciddi sorunların ortaya çıkma riskini artırmaktadır.
Ortaya çıkan radyoaktif atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde taşınması ve gözetim altında uzun yıllar güvenle saklanması gerekmektedir.

1939 yılında bilim adamları, radyoaktif element olan uranyumu nötronlarla bombardıman ederek daha küçük kütleli farklı iki çekirdeğe bölmeyi başardılar. Bu bölünme sırasında kütle kaybından dolayı çok büyük enerjinin açığa çıktığı görüldü. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer enerji iki yolla elde edilebilir.

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein' a ait olan E=mc² (E: Enerji, m: kütle, c: Işığın sabit hızı) formülü ile ilişkilidir. Bununla beraber, kütle - enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu daha doğru olarak nükleer kuvvetler yapar. Nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkarmak ve diğer enerji tiplerine dönüştürmek için nükleer reaktörler kullanılır. Nükleer enerji, 1896 yılında Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından kazara, uranyum maddesinin fotoğraf plakaları ile yanyana durması ve karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının farkedilmesi ile keşfedilmiştir.

Nükleer enerji, üç nükleer reaksiyondan biri ile oluşur:

1. Fisyon: Atom çekirdeğinin zorlanmış olarak parçalanması.

2. Füzyon: Atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu.

3. Yarılanma: Çekirdeğin parçalanarak daha kararlı hale geçmesi. Doğal (yavaş) fisyon (çekirdek parçalanması) olarak da tanımlanabilir.
 

Benzer İçerikler

Uzman SühaN
Cevaplar
0
Görüntüleme
622
Uzman SühaN
Uzman SühaN
NuRoVSkİ
Cevaplar
0
Görüntüleme
900
NuRoVSkİ
NuRoVSkİ
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst