Öfkeliyken Söylenen Atasözleri :)

T

TİTAN

Forum Okuru
Öfkeliyken Söylenen Atasözleri :)
öfkeliyken söylenen atasözleri öfkeli atasözleri nelerdir hangileridir listesi ile ilgili bilgiler burada melekler
Zaman zaman hepimiz sinirlenebiliriz melekler :) Her ne kadar öfke baldan tatlıysa da öfkemizi kontrol etmeliyiz.Hem kendimize hem etrafımıza zarar vermemek ve onları kırmamak için bunu yapmalıyız.Bunun yollarından biri atasözleriyle kendimizi rahatlatmak olabilir melekler :) Sinirimizi dağıtabileceğimiz ,kızgınlığımızı ifade edebileceğimiz öyle güzel atasözlerimiz var ki aslında :) Buyrun öfkeliyken söylenen atasözlerimizi bir de siz inceleyin,bakın bakalım haklımıymışım?


ofke-35e.jpg* Ağır kazan geç kaynar
* Adam zengin olamaz, zengin adam olamaz.
* Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
* At ölür, nalı kalır; yiğit ölür, namı kalır.
* At adımına göre değil, adamına göre yürür.
* Ağaç ne kadar uzasa da göğe değmez.
* Ağaç yaş iken eğilir.
* Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.
* Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.
* Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır.
* Akıllı olup tembel ise ikaz et, akılsız olup da çalışkan ise dikkat et.
* Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
* Akacak kan damarda durmaz.
* Arayan belasını da devasını da bulur.
* Arayan bulur, inleyen ölür.
* Ak akçe karagün dostudur.
* Ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz.
* Ağır kazan geç kaynar.
* Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.
* Aç koyma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
* Ah yerde kalmaz.
* Ata binen, nalını mıhını arar.
* Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
* Alış-veriş başka, dostluk başkadır.
* Acele işe şeytan karışır.
* Ata da soy gerek, ite de.
* Ardıcın közü, yalancının sözü olmaz.
* Ar eden, kar etmez.
* Arsız erimez, çayır çürümez.
* Arkalı köpek kurdu boğar.
* Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
* Aca dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.
* Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
* Ağır harman geç kalkar.
* Acıyan çok ama, ekmek veren yok.
* Arayan Mevla’sını da bulur, belasını da.
* Aç aman bilmez.
* Aç it duvarı deler.
* Aç ile arkadaş olma, yemem der de sömürür.
* Aç ayı oynamaz.
* Aç kurt insana saldırır.
* Aç tavuk rüyasında kendini darı anbarında görür.
* Adamak kolay, ödemek güçtür.
* Ak koyunun kara kuzusu da olur.
* Akan su yosun tutmaz.
* Akıl akıldan üstündür.
* Akıl yaşta değil baştadır.
* Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
* Alışmış kudurmuştan beterdir.
* Altın anahtar her kapıyı açar.
* Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.
* Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.
* Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
* Aç köpek fırın deler.
* Acın koynunda ekmek eğlenmez.
* Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
* Acın karnı doyar gözü doymaz.
* Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir altından olsa çulu.
* Ağalık vermeyle, yiğitlik vurmayla olur.
* Adam yokluğunda, keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
* Ahmak misafir evsahibini ağırlar.
* Ayıdan post, gavurdan dost olmaz.
* Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
* At binenin, kılış kuşananındır.
* At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
* Atlar tepişir arada eşekler kalır.
* Atın ölümü arpadan olsun.
* At sahibine göre kişner.
* At yedi günde, it yediği günde belli olur.
* Ata et, ite ot verilmez.
* Ateş düştüğü yeri yakar.
* Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
* Atı alan Üsküdar'ı geçer.
* Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
* Ayağını yorganına göre uzat.
* Azan mevlasını da bulur, belasını da.
* Azman olma, uzman ol.
* Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur.
* Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
* Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.
* Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün olsun.
* Balık baştan kokar.
* Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
* Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
* Bir korkak bir orduyu bozar.
* Bir koyundan iki post çıkmaz.
* Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
* Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur.
* Bekara karı boşamak kolay gelir.
* Bedava sirke baldan tatlıdır.
* Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir er, bir er bir vatan kurtarır.
* Bir ekmek, dokuz aç; durma ordan kaç.
* Bir evde düzen olunca düzenbazlık olmaz.
* Bir gemide iki kaptan olmaz.
* Bir sürüye bir kurt yeter.
* Bir göz ağlarken bir göz gülmez.
* Ben ağa, sen ağa; bu ineği kim sağa?
* Bir taşla iki kuş vurulmaz.
* Bir ye, bin şükret.
* Biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar.
* Bizim gelin bizden kaçar, ele başını açar.
* Besle kargayı, oysun gözünü.
* Benim oğlan bina okur, döner döner gene okur.
* Borcunu bilmeyen, namusunu bilmez.
* Battı balık yan gider.
* Bin dost az, bir düşman çok.
* Bir adamın karısı, o adamın yarısıdır.
* Bal tutan parmağını yalar.
* Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
* Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.
* Başsız evin köpeği çok havlar.
* Bir çiçekle bahar gelmez.
* Bir çöplükte iki horoz ötmez.
* Bildiğinin bir huyu, bilmediğinin bin huyu olur.
* Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
* Borçlu ölmez, benzi sararır.
* Beş parmağın beşi bir değil.
* Beyazın adı var, esmerin tadı var.
* Beyden doğan, bey olur.
* Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asıldan al.
* Bıçak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.
* Bilen de konuşur, bilmeyen de.
* Biliyordun kıçının huyunu, niye içtin mercimeğin suyunu?
* Bilmediğin lafa karışma.
* Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
* Bıçak yarası unutulur, dil yarası unutulmaz.
* Bıçak sapını kesmez.
* Bağdat'a pirince gideyim derken, evdeki bulgurdan olma.
* Bahanesiz dost köyüne varılmaz.
* Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
* Bin bilsen de, bir bilene danış.
* Bin ölçüp, bir biçmeli.
* Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
* Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
* Bir musibet bin nasihatten iyidir.
* Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
* Boğulursan büyük suda boğul.
* Borç yiğidin kamçısıdır.
* Boş duranı Allah da sevmez, kulu da.
* Bugün bana ise, yarın sana.
* Bugünün işini yarına bırakma.
* Bülbülün çektiği, dili belasıdır.
* Bülbülü altın kafese koymuşlar, "vatanım" demiş.
* Büyük lokma ye ama büyük konuşma.
* Cömert derler, maldan ederler; yiğit derler, candan ederler.
* Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
* Cahil kendinin düşmanıdır, başkasına nasıl dost olur?
* Cahil dostun olacağına, alim düşmanın olsun.
* Cami ne kadar büyük olsa da, imam bildiğini okur.
* Can boğazdan gelir.
* Can çıkar, huy çıkmaz.
* Çamura taş atma, üstüne sıçrar.
* Can çıkmadan ümit kesilmez.
* Cenabetten keramet umulmaz.
* Cihanı yakan zulümdür, kazma-kürek değil.
* Çok gezilen yerde ot bitmez.
* Çakalsız köy olmaz.
* Çok arpa atı çatlatır.
* Çok söyleme arsız olur, çok verme hırsız olur.
* Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.
* Çam sakızı çoban armağanı.
* Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yerde görünme.
* Çocuktan al haberi.
* Çürük tahta mıh tutmaz.
* Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
* Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.
* Damlaya damlaya göl olur.
* Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
* Davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir.
* Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
* Değneği yiyenle sayan bilir.
* Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
* Deli söylemiş de akıllı oynatmış.
* Demir nemden, insan gamdan çürür.
* Demir tavında dövülür.
* Denize düşen yılana sarılır.
* Derdini söylemeyen derman bulamaz.
* Dereyi görmeden paçayı sıvama.
* Deveyi yardan atlatan bir tutam ottur.
* Dibi görünmeyen sudan geçme.
* Dinsizin hakkından imansız gelir.
* Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez.
* Dost acı söyler.
* Dost kötü günde belli olur.
* Dost başa, düşman ayağa bakar.
* Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
* Düşenin dostu olmaz.
* Eğreti ata binen tez iner.
* Ekmek Hıdır’ın su Bedir’in, yiyin için kudurun.
* Ekmek elden su gölden.
* Emeksiz yemek olmaz.
* El ağzına bakan karısını tez boşar.
* Ele verir talkını kendi yutar salkımı.
* El sözü harman tozu.
* Er kocar gönül kocamaz.
* Eline, diline, beline mukayyet ol.
* Erkek sel, kadın göl.
* Erkek söyler, kadın dinler.
* Evinde yok bulgur aşı, kendi gezer bölük başı.
* El öpmeyle dudak aşınmaz.
* Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır.
* Eşeğini övmeyen çerçi olmaz.
* Eşek çamura düşünce, sahibinden yiğidi olmaz.
* Evvel can, sonra canan.
* Ev alma, komşu al.
* El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır.
* Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
* Eğri oturup, doğru konuşalım.
* Eken biçer, konan göçer.
* Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.
* El elden üstündür.
* El ağzı ile çorba içilmez.
* El elin eşeğini türkü çağırırak arar.
* Elin ile koymadığını kaldırma.
* Eli dar olanın dili kısa olur.
* Emanet ata binen tez iner.
* Fazla naz aşık usandırır.
* Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
* Fukara oklavayı hacetten sayar.
* Gafleti çok olanın devleti yok olur.
* Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
* Geçtiğin köprüleri yakma.
* Gem almayan atın ölümü yakındır.
* Gelin binmiş deveye, gör kısmeti nereye.
* Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı.
* Gelen geçer, konan göçer.
* Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
* Güzel bürünür, çirkin görünür.
* Güzeli herkes sever.
* Gülün dostu dikendir.
* Güzellik görenin gözündedir.
* Gün ola, harman ola.
* Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler.
* Gizliden gebe kalan, aşikare doğurur.
* Görünen köy kılavuz istemez.
* Gülme komşuna, gelir başına.
* Güneş giren eve hekim girmez.
* Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.
* Haddini bilmeyene haddini bildirirler.
* Hain olan korkak olur.
* Hamama giren terler.
* Hak dedikten sonra, akan sular durur.
* Hak ol ki, pak olasın.
* Haklı hakkından vazgeçmez.
* Haklı haksızı Bağdat’tan çevirir.
* Halep orada ise arşın burada.
* Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır.
* Helal mal kaybolmaz.
* Haram harama gider.
* Havlayan köpek ısırmaz.
* Havlamasını bilmeyen it, sürüye getirir kurt.
* Hem suçlu, hem güçlü.
* Harman yel ile, düğün el ile.
* Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar, ya çiyan.
* Herkes ettiğini bulur.
* Hısımı hısım yapan da avrat, hasımı hasım yapan da.
* Hırsıza anahtar gerekmez.
* Haramın binası olmaz.
* Hocanın yap dediğini yap, yaptığını yapma.
* Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
* Huylu huyundan vazgeçmez.
* Haydan gelen huya gider.
* Hazıra dağ dayanmaz.
* Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.
* Hem kız, hem baldırı düz, hem de ucuz olurmu?
* Her işte bir hayır vardır.
* Her koyun kendi bacağından asılır.
* Her kuşun eti yenmez.
* Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
* Horuzu çok olan köyün sabahı geç olur.
* Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
* Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
* Isıracak it dişini göstermez.
* Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
* İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara.
* İt ite buyurur, it de kuyruğuna.
* İti an, çomağı hazırla.
* İyi insan lafının üstüne gelir.
* İyilikle uslanmayanın sonu kötektir.
* İşi olmayanın, aşı olmaz.
* İşleyen demir ışıldar.
* İt yatağında ekmek ufağı aranmaz
* İyi olursa bahtından, kötü olursa bizden bilirler.
* İyiden kötülük gelmez.
* İyilik et, denize at; balık bilmezse, Halık bilir.
* İt ile çuvala, kedi ile kilere girilmez.
* İyilik et kele, öğünsün ele.
* İt iti ısırmaz.
* İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
* İki at bir kazığa bağlanmaz.
* İnanma dostuna, saman koyar postuna.
* İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde yaşar.
* İnsan göre göre, hayvan süre süre alışır.
* İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
* İnsan olmayan, insan kadrini bilmez.
* İki cambaz bir ipte oynamaz.
* İki dinle bir söyle.
* İki eğriden bir doğru çıkmaz.
* İnsan kocar, gönlü kocamaz.
* İp inceldiği yerden kopar.
* İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
* Kabadayı tükürdüğünü yalamaz.
* Kap sirkeye göredir.
* Kafirden hacı, elden bacı olmaz.
* Kalem kılıçtan üstündür.
* Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.
* Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.
* Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme.
* Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
* Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkarma.
* Katıra "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş.
* Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
* Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.
* Kel yanında kabak anılmaz.
* Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine sürtünür.
* Kendi düşen ağlamaz.
* Keskin sirke küpüne zarar.
* Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz.
* Kılıç kınını kesmez.
* Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.
* Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
* Kızını dövmeyen dizini döver.
* Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.
* Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
* Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
* Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır.
* Köpeklerin duası kabul olsa, gökten kemik yağar.
* Köpeksiz köy buldu, değneksiz gezer.
* Köprüyü geçene kadar, ayıya dayı de.
* Körler sağırlar birbini ağırlar.
* Körle yatan şaşı kalkar.
* Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.
* Kurt kocayınca, köpeğin maskarası olur.
* Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar.
* Kurunun yanında yaş da yanar.
* Kibirin hasmı Allah’tır.
* Kar, zararın kardeşidir.
* Kuştan korkan, darı ekmez.
* Kötü çamın kozalağı çok olur.
* Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır.
* Lafla peynir gemisi yürümez.
* Leyleğin ömrü lak lak ile geçer.
* Lokma karın doyurmaz, şefaat artırır.
* Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
* Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
* Merd-i Kıpti şecaat arzederken sirkatin söyler.
* Mızrak çuvala sığmaz.
* Malına mukayyet ol, komşunu hırsız çıkarma.
* Meyve veren ağaç taşlanır.
* Namazda meyli olanın, kulağı ezanda olur.
* Nasihat vereceğine para ver.
* Ne ekersen onu biçersin.
* Ne verirsen elinle, o gider seninle.
* Okumayı sevmeyene dokuz hoca az.
* Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
* Öfke gelir gider, kelle gider gelmez.
* Öfle ile kalkan zarar ile oturur.
* Öksüz kuzu, toklu olmaz.
* Öküzün altında buzağı arıyor.
* Ölmüş at arar, nalını sökmeğe.
* Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
* Ölenle ölünmez.
* Öl benim için, öleyim senin için.
* Öldüğüne bakmaz da, koz ağacından tabut ister.
* Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar.
* Para insana dil, elbise insana yol öğretir.
* Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez.
* Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun olduğu yere demiş.
* Para parayı çeker.
* Pire itte, bit yiğitte olur.
* Pis boğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz.
* Rüzgar eken, fırtına biçer.
* Sabreden derviş, muradına ermiş.
* Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi.
* Sakla samanı, gelir zamanı.
* Saman elin ise, samanlık senin.
* Sayılı koyunu kurt kapmaz.
* Sen kendini övme, el seni övsün.
* Sinek küçük ama mide bulandırır.
* Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herif düşmanı.
* Sopayı yiyen eşek atı geçer.
* Söyle arkadaşını, söyleyeyim sana seni.
* Söyleme dostuna, söyler dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
* Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.
* Söz büyüğün, sus küçüğün.
* Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkarır.
* Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
* Su akarken testini doldur.
* Seli gider, kumu kalır.
* Soyunu unutanın cenazesini soysuzlar kaldırır.
* Sen eşek olursan, semer vuran çok olur.
* Sırrını düşman bilmesin dersen, dostuna açma.
* Söz gümüş ise sükut altındır.
* Söz dinleyen, söz verenden uz gerek.
* Söyleyene değil, söyletene bak.
* Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
* Sekiz aptal, dokuz kaşığı boş bırakmaz.
* Su uyur, düşman uyumaz.
* Su akmadıkça durulmaz.
* Su testisi su yolunda kırılır.
* Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
* Sürüden ayrılanı kurt kapar.
* Taşıma su ile değirmen dönmez.
* Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
* Tavşan dağa küsmüs, dağın haberi olmamış.
* Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
* Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
* Tereciye tere satılmaz.
* Tavuk suyu içer, Allah’a bakar.
* Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.
* Tek taştan duvar olmaz.
* Tok açın halinden anlamaz.
* Tok ağırlaması güçtür.
* Topalla gezen aksama öğrenir.
* Ucuz etin yahnisi yenmez.
* Ucuz alan pahalı alır.
* Ummadığın taş baş yarar.
* Umut fakirin ekmeğidir.
* Un elekten, çamur bilekten geçer.
* Uysal atın çiftesi pek olur.
* Ufak suda balık kendini büyük sanır.
* Üzüm üzüme baka baka kararır.
* Üzümünü ye, bağını sorma.
* Vakit nakittir.
* Vakitsiz öten horuzun başını keserler.
* Varsa pulun, herkes kulun, yoksa pulun, dardır yolun.
* Veren el, alan elden üstündür.
* Yaş kesen, baş kesen iflah olmaz.
* Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
* Yalnız kuş, yuva yapmaz.
* Yanlış hesap Bağdat'tan döner.
* Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder.
* Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
* Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.
* Yiğidi öldür, hakkını yeme.
* Yenenle yanana bir şey dayanmaz.
* Yemeye hazır dayanmaz.
* Yıkılan güreşe doymaz.
* Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için.
* Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter.
* Yola giden yorulmaz.
* Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
* Yavuz itin sonu uyuz olur.
* Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
* Yürük at yemini, yavuz it ününü artırır.
* Yatan aslandan, gezen tilki iyidir.
* Yüz versen astar ister.
* Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.
* Yılanın soktuğunu akrep de sokar.
* Yal yiyen it, yüzünden belli olur.
* Yedisinde neyse, yetmişinde de o olur.
* Yiğidin anası çabuk ağlar.
* Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
* Zorla güzellik olmaz.
* Zora dağlar dayanmaz.
* Zehirden şifa, kahpeden vefa beklenmez.
* Zararın neresinden dönersen kardır.
* Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.
* Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır.
 
Üst