Öğretmenleri Sömüren Dersaneler…

fırtına

Yeni Üye
Üye
Öğretmenleri Sömüren Dersaneler…
İşsiz öğretmenler ordusunun giderek büyümesi,genç eğitimcileri “emek sömürüsünün ve dershane rantının mağduru” haline getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmadığı için resmen mesleğine başlayamayan binlerce öğretmen adayı,dershanelerde sigortasız,12 saati bulan mesai süresiyle,200 YTL’ye kadar inen ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor.Genç eğitimcilerin mesleğine saygısı da,sevgisi de giderek körelirken,dershaneler haksız kazanç sağlıyor.
AKP hükümetinin “sınırlı öğretmen alımı” politikası “mağdur eğitimci kitlesi”ni büyütüyor.Okulu bitiren,KPSS’ye giderek branşı için istenen puanı alan,ancak kuradan adı çıkmadığı için devlet okullarına atanamayan öğretmenler,”emek sömürüsünün kucağına” itiliyor.Dershanelerin kapısını çalan genç eğitimcilerin en başta sosyal güvencesi bulunmuyor;çünkü büyük bölümünün sigortaları yatırılmıyor.
200 YTL MAAŞ
Aldıkları ücret de memnuniyet düzeyinden oldukça uzakta kalırken asgari ücreti bulmayan paralara ders verenler bulunuyor.Dershanelerin ödediği maaş 200-300 YTL’ye kadar iniyor.Üstelik sadece atanmayanlar değil,eğitim ya da fen-edebiyat fakültelerinin son sınıflarında okuyan öğretmen adayları da bu çarkın içinde yer alıyor.
YASA YOK SAYILIYOR
Dershanelerden bir bölümünün sözleşme yaparak öğretmenleri çalıştırdığına değinen Eğitim-iş İstanbul 1 No.lu Şube Başkanı Vahap Güzey de “Dershane öğretmenlerinin önemli bir bölümü kendilerine imzalattırılan sözleşmelerin metnini bilmiyor.Sözleşmenin bir örneğinin de öğretmende kalması gerekiyor,ama verilmiyor” dedi.
Vahap Güzey,sorunun boyutlarına şöyle dikkat çekti:
“Özel öğretim kurumlarında çalışacak öğretmenlerin,dengi resmi kurumlarda çalışabilecek yasal koşulları taşıması gerekiyor,fakat uygulamada bu kural yok sayılıyor.Ataması yapılmayan onbinlerce öğretmen,ailelerine yük olmamak için özel dershanelere mahkum oluyor.Ayrıca staj zorunluluğu da bu mahkumiyeti getiriyor.Stajını kaldırmak için dershanede çalışan genç öğretmenlerimiz sömürülüyor;çoğu tüm gün çalışıyor ve hiçbir ücret almıyor,sadece sigortası yatırılıyor.”
 
Üst