Ölüm meleğinin gelişi ve görünümü

mislinay

mislinay

Yeni Üye
Üye
Ölüm meleğinin gelişi ve görünümü
ölümün gelişi meleklerin görünüşü meleklerin görünümü allahın görünüşü supernatural ölümün gelişi
AZRAİLİN GELİŞİ
Düşün bir kere!
Sen can çekişmektesin
Ölümün sıkıntısı, acısı, sarhoşluğu, gam ve ıstırabıyla boğuşmaktasın
Ölüm meleği ayağından itibaren ruhunu çekmeye başlamış
Bu çekişin acısını ayağının ta ucundan hissetmektesin
Sonra bu çekiş aralıksız devam eder Can çekişme kızışır
Ruh aşağıdan yukarya olmak üzere bütün bedeninden çekilir
Acı doruğa ulaşmıştır
Ölümün sıkıntıları bütün bedenine yayılmıştır Kalbin, ürperti ve üzüntü içindedir Rabbinden gazab veya hoşnutluk müjdesini gözleyip beklemektedir Canını almakla görevli melekten bu iki haberden birini almaktan başka bir ihtimal olmadığını an-lamışsındır

Ölüm Meleğinin Görünüşü

İşte sen böyle gam, tasa, ölüm acısı ve şiddetli üzüntü içerisinde Rabbinden iki müjdeden birini beklerken, birden bire ölüm meleğinin çehresiyle yüz yüze gelirsin Bu çehre ya en güzel veya en çirkin bir manzara arzetmektedir

Bedeninden ruhunu çekip çıkarmak üzere elini ağzına doğru uzatırken ona bakıyorsun Bu hâle düşmekten ve ölüm meleğinin yüzünü görmekten dolayı nefsin zillete bürünmüştür Ondan nasıl bir müjdeyle ansızın karşılaşacağını merak edip duruyorsun Birden bire onun sesini duyuyorsun Sana: “Allah’ın rıza ve mükâfatıyla sevin, ey Allah’ın dostu!” veya “O’nun gazab ve azabıyla sevin (!) ey Allah’ın düşmanı!” haberini alıyorsun

İşte o anda ya kurtuluş ve başarına kesin kanaat getirir ve ruhun Allah ile huzur bulur veya mahv ve helak olduğuna kani olur, kalbin ümitsizlikle dolar, Allah’tan ümit ve emelin kopar Dünyadaki müddetinin bittiği, iz ve eserinin silindiği ve senden önce geçip gidenlerin yurduna taşındığın o anda gönlüne son derece keder ve hüzün veya neşe ve sevinç hakim olur
 

Benzer İçerikler

Üst