Or- Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Or- Kız İsimleri
Orakçı: ücret karşılığı ekin biçen kimse

Orgül: ateş kırmızısı gül

Orkide: salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı

az bulunup zor yetiştirilen değerli bir çiçek
Orman: ağaçlarla kaplı geniş alan

Ortanca: ortada olan çocuk

Orus: talih, baht

Oruz: düşünce
 
Üst