Oruç Tutmanın Mekruh Olduğu Günler

T

TİTAN

Forum Okuru
Oruç Tutmanın Mekruh Olduğu Günler
oruç
oruç tutmak, mekruh olduğu günler, bayramda oruç tutulur mu, ne zaman oruç tutulmaz, açıklamalar, ile ilgili bilgiler burada melekleroruc2-2e.jpg


Oruç, hem kolay hem de önemli ibadetlerden biridir melekler :) Ancak onun da mekruh olduğu durumlar var.Sayalım;

1— Senenin beş gününde oruç tutmak (tahrimen) mekruhtur Yâni, harama yakın şekilde mekruh sayılmıştır Bu günler Ramazan Bayramı’nın ilk günü ile Kurban Bayramı’nın ilk dört günüdür
Bu günlerde tutulan oruç yine oruç olmasına rağmen yenirse kazası lâzım gelmez Zira kendisi mekruh olan şeyin borç olması makul olmaz

2— Tek başına cuma günü, yahut tek başına cumartesi günü de oruç tutmak (tenzihen) mekruhtur Zira cuma bayramdır Mü’minlerin bayramına iştirak etmenin gereği oruçlu olmamaktır Cumartesi ise Yahudilerin özel günleridir Onlara benzememek için yalnız o güne mahsus şekilde oruç tutmak münasip değildir

3— Muharrem ayının yalnız onuncu günü, yâni Âşura günü oruçlu bulunmak da aynı şekilde (tenzihen) mekruhtur Yalnız o güne hasredilen oruç, mahzurdan hâli olmaz Ancak bir gün önceden başlanırsa, yahutta devam edilen oruç tutulursa mahzur olmaz

4— (Nevruz) ve (Mehrican) denen ilkbahar günlerine mahsus olarak kasdi şekilde oruçlu olmak da aynı şekilde mekruhtur Kasdî olmaksızın, mutad olan orucun bugünlere rastlamasında ise mahzur olmaz
Otuzuncu günü Ramazan mı, Şaban ayının son günü mü kestirilemeyen gündür Böyle şek edilen günde niyette şüphe olduğundan mekruh olur

Niyette şüphe olmaz da Şaban’ın son günü olduğu bilinir, nafileye niyet edilerek tutulursa, bunda mahzur olmaz Sonra o günün Ramazan olduğu bilinse o tek günlük nafile farz olan oruç yerine kâim olur
Ancak “bugün Ramazansa farz olan oruca, değilse nafileye niyet ediyorum şeklinde şek ile yapılan niyetle oruç tutulmaz Buna dikkat etmek gerek
Yalnız pazar günü de oruçlu olmak mekruh değildir Şayet bugüne tazim niyetiyle tutmuyorsa


 
Üst