Öşür Vergisi İle İlgili Bilgiler

T

TİTAN

Forum Okuru
Öşür Vergisi İle İlgili Bilgiler
öşür vergisi nedir aşar vergisi nedir kimden alınır neden kaldırıldı ile ilgili bilgiler burada melekler. Günümüzde farkında olmadan ödediğimiz vergileri düşündüğümde Osmanlı İmparatorluğu zamanında ödenen verginin hiç te fazla olmadığını düşünüyorum doğrusu melekler :) O Osmanlı İmparatorluğu ki, zamanında Amerika'dan bile vergi almış. :) En azından o zamanlar vatandaştan vergiler vergi adı altında alınırmış. Şimdi ise yediğimiz yiyecekten , elektriğe, suya, telefona kadar bilmeden bir yığın vergi ödüyoruz. Neyse , konumuza dönelim. Bu makalemizde size öşür (aşar) vergisi nedir, bundan bahsetmek istiyoruz...Aşar (öşür) kelimesinin Asurluların altın veya ayn olarak aldıkları "ışru-u" adlı vergiden veya Ibranice "ma'şer" denilen, tapınak yahut krallara verilen onda bir oranındaki verginin adından geldiği ileri sürülmüştür. Bu duruma göre öşür, etimoloji bakımından, İslam'ın çıkışından önceki bazı toplumların vergi statüsünü ifade etmektedir. Islâm, zekât yükümlülüğünü getirirken, bazı arazı mahsullerinden alınacak zekat miktarını da belirlemiş ve buna "öşür" adını vermiştir. Öşür vergisi daha sonra, mülk arazının bir çeşidine ad olmuş ve müslümanların elindeki öşre tâbi araziye "öşür arazisi" denilmiştir.

Osmanlı döneminde ise köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için oranda alınan vergi olarak Osmanlı Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturmuştur.Çıkan mahsülden onda birini vergi olarak devlete verilmiştir. Eğer arazi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir. Arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir.

Vergi, esasen ve genel olarak onda bir oranı üzerinden tahsil edilmekle beraber bölgeye, vergi yükümlülüğüne ve ürün türüne göre değişen oranların uygulandığı da olmuş, yüzde elliye varan oranların uygulandığı görülmüştür. Verginin ayni olarak, diğer bir ifadeyle ürünün belirli bir kısmını almak suretiyle tahsil edilmesi, imparatorluk dönemindeki ekonomik ve sosyal yapıya uygun düşmüştür, çünkü pazarın gelişmediği kapalı bir ekonomide, ürünün fiyatının tespiti ve nakde çevrilmesi, dolayısıyla verginin para olarak tahsili çok zor olacaktı. Bu bakımdan aşar, uzun dönem başarılı bir vergi yapısı göstermiştir.
 

Benzer İçerikler

Üst