Otizmde Müzikterapi

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Otizmde Müzikterapi
Onyıllardır müzik otistik çocukların tedavi modelinde bir destek sağlamak amacıyla kullanılmıştır. (Steven & Clark, 1969) Steven ve Clark’ın dediği gibi Rimland müziksel ilgisinin ve yeteneğinin otistik çocuklarda evrensel olduğunu söylemiştir. Altı yazar da otistik çocuklarda müzik terapisinin birçok sonucunun ortaya çıktığını gözlemlemiştir.
Steven ve Clark müzik terapi tekniklerini 5 – 7 yaş arasında değişen beş çocukta denemiştir. Sekiz oturum sonucunda otizm ölçeğindeki sonuçlarda önemli bir gelişme olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda gelişimsel olgunlukta da önemli bir artış gözlemlenmiştir. Yazarların belirttiğine göre genel olarak müzik terapi tekniklerinin otistik çocuklarda olumlu sosyal davranışlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkisi olduğu görülmüştür.


Thaut (1988) otistik çocuklarda müziksel tepki üzerinde çalışmıştır. Çalışmaları, otistik çocukların olağandışı müziksel yetenekleri ve müziksel tepkileri olduğunu göstermiştir. Bulduğu veriler otistik çocukların ürettiği tonal dizilerin araştırmacı tarafından oluşturulan ölçeklerde (orjinallik, ritm ve sınırlılık) yüksek olduğunu göstermiştir.
Brunk’ın (1999) yazısında: Müzik otistik çocukların iletişiminde ve eğitiminde eşsiz bir yoldur. Tedavi ve öğrenim aracı olarak etkililiği iki farklı terapi ve eğitim çerçevesi sağlayabilme yeteneğinden gelmektedir. Müzik tutarlı, istikrarlı ve tahmin edilebilir bir çevre sağlayabilmektedir. Güncel bir şarkının melodisi, armonisi ve ritmi, stresli yada yabancı bir ortamda çocuğun rahat etmesini sağlar. Fakat müzik aynı zamanda sınırsız bir esneknik de sağlayabilir. Zaman zaman çocukla birlikte değişir, çocuğun davranış ve duygularını yansıtır.Brunk, müziğin dokuz terapotik yönünü vurgulamaktadır:
a) Müzik dikkati çeker ve dikkati arttırır
b) zamanı yapılandırır
c) başarı odaklıdır
d) sosyal becerilerin uygulanması için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlar
e) tekrar ve hatırlama egzersizlerinin daha zevkli hale getirir
f) çocuğun, çevresinde başarı sağlamasına yardım eder
g) Bir rutini yerleştirmek ve işi rutine bağlamak amacıyla kullanılabilir
h) Aynı zamanda her bireye göre uyum sağlayabilir
ı) Birçok ortamda uygulanabilir. (Brunk, 1999)


Trevarthen, Aitken, Papoudi ve Robarts (1998) belirtmiştir ki müzik terapi otistik çocukların tedavisinde etkilidir, sosyal etkileşimde ve duygusal iletişimde onlara yardımcı olur. Otistik çocuklar üzerinde yürütülen birçok vaka incelemesi pozitif sonuçlar vermiştir. Belgelendirilen gelişmeler olumlu sosyal davranışların, çevresel bilincin, seslendirmenin ve dikkat aralığının, vokal taklitin, iletişimin, diğer insanlarla doğaçlama oyunların ve göz kontağında ilerleme olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak genel olarak müzik terapisinde kullanılan müzik otistik çocuklara hem güven hem de özgürlük duygusu sağlamaktadır.


Orçun Berrakçay
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
7K
Misafir
M
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
835
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst