Oy- Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Oy- Kız İsimleri
Oy: tutulacak yol üzerinde görüş bildirme

Oya: bir nesneye oyularak yapılan süs

genellikle ipek veya ibrişim ile iğne, mekik, tığ kullanılarak yapılan ince dantel
küçük kız kardeş
çok güzel, ince yapılı kız
Oyalı: özel isim

Oyalım: sesleniş, güzelim anlamında kullanılır

Oylum: hacim, dirim

içi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş
resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekan karşılığı
Oynak: ahunun saklandığı yer

Oysu: ince akan su, derecik

Oyum: oymak işi
 
Üst