1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  Özel Eğitim Kurumlarının ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hedefleri

  Konu, 'Engelliler dünyası' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  Bireysel ve seanslı grup eğitimi veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurumlarının faaliyetleri elbetteki bir hedefe ulaşmak ve o hedefe yönelik hizmet üretmektir. bu hedefler aileye, çevreye, özürlüye ve personele yönelik olabilir. işte bu hedeflerden olasılarından bir kaçı şöyledir. yıllar önce hazırlamış olduğum bu yazıyı güncellemedim ama sizinle paylaşmak istedim. AİLELERE YÖNELİK HEDEFLER:
  · Bireysel eğitim programının işlerliğini sağlıklı kılmak açısından program uygulama ve değerlendirme aşamasında ailenin sürece aktif katılımı sağlanmakta.
  · Zihinsel engelli çocukların aile ve kardeşlerine aile destek çalışmaları çerçevesinde aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektir.
  · Psikolojik yardımla ailenin engelli çocuğun kabulüne yardımcı olunmakta.
  · Merkezde uygulanan programların ev ortamında da bireysel programları destekler nitelikte uygulana bilmesi için aileye engelli bireyle evde çalışmasına dönük ev programları hazırlanmaktadır.
  · Ev ziyaretleri ile engelli bireylerin yaşadığı ortam gözlenmekte hazırlanan ev programları ev ortamı da göz önüne alınarak oluşturulmaktadır.
  · Engelli çocuğun babalarının da uygulanan programa aktif katılımını sağlamak. Gerek merkeze geliş gidiş , gerekse ev programının uygulanış aşamalarında babalara annelere yardımcı olmaya teşvik etmek için babalarla sürekli diyalog içine girilmektedir.
  · Meslek elemanları tarafından aileyi bilgilendirmeye yönelik sunumlar yapılmaktadır. Gerek çocukları gerekse ailenin karşılaşa bileceği problemlerle ilgili konularda bilgi verilerek benzer problemleri başka ailelerinde yaşadığını görmeleri sağlanarak aileler arası iletişim kurulmasına yardımcı olunur. Daha önce aynı aşamadan geçmiş ailelerin birbirlerine rehberlik yapması sağlanmaktadır.

  · Merkeze devam eden çocukların ağız ve diş sağlığı için periyodik kontrollerin ve gereken tedavilerin yapılması konusunda aile ve çocuk yönlendirilmektedir. · Aile eğitim programları oluşturmak
  · Psiko-sosyal destek gruplarının oluşturulması
  · Aile–danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
  · Aile eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
  ÖZÜRLÜYE YÖNELİK HEDEFLER:
  · Kuruluşumuzun öncelikli hedefi zihinsel ve fiziksel performansı yaşıtlarına göre geri olan bireylere kendi kendilerine yetebilecek duruma gelebilmeleri ve topluma uyum sağlamaları için hizmet vermektir.
  · Merkezimiz 0–21 yaş ve üzeri zihinsel engelli çocukları fiziksel , konuşma , uyum ve davranış problemleri açısından değerlendirip, zihinsel performanstaki geriliğe bağlı olarak ortaya çıkan davranış ve konuşma bozukluklarını gidermeye dönük hazırlanmış bireysel ve grup eğitim programlarını hayata geçirmektir.
  · Çocuktaki alıcı ve ifade edici dili geliştirmek bireyi söyleneni anlama ve kendini ifade edebilir hale getirmek.
  · Öz bakım becerileri öncelikli olmak şartıyla engelli bireyin zihinsel performansı yaşı göz önüne alınarak bağımsız veya yarı bağımlı olarak kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma getirmek öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Yapılan programda çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılaması ön planda düşünülerek düzenleme yapılır.
  · Standart eğitim programları ile okuma–yazma öğrenmekte güçlük çeken çocuklara okuma–yazma eğitimi vermektir. Amaç sosyal ve entelektüel gelişimi normal olduğu halde akademik beceri kazanmada sürekli ve belirgin bir şekilde yaşıtlarından geri kalan bireylere okuma–yazma becerisi kazandırmaktır.
  · Hazırlanan programlar yalnızca kurumda hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarının kurum içinde uygulanmasından ibaret değildir. Günlük hayatta bireyin karşılaşabileceği problemleri ev ,okul ve rehabilitasyon merkezi dışında nasıl halletmesi gerektiğini öğrenmesi önceliği olan hedeflerdendir. Bağımsız yaşam aktiviteleri bizzat görevli personel, gözlemi, model oluşturması sureti ile yaparak, yaşatılarak engelli bireye kazandırılır. Kurumdan–eve, evden–kuruma kendi başına gelebilme, alış–veriş yapabilme, sosyal aktivitelere teşvik, sürekli yapılan çalışmalardandır.
  · Özel eğitim, özür ve özellikleri nedeni ile gelişim ve eğitim gereksinimlerini normal süreçlerle karşılanamayacak kadar farklılık gösteren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş özel yapı ve işleyişe sahip bir ihtisas alanıdır. Özürlü bireyle ilgili hedef saptarken toplumun gereksinimleri uygulanacak programın konu alanlarının özellikleri eğitilecek bireylerin gelişim durumları ( biolojik –kültürel–sosyal yapısı) ve eğitimin ihtiyaçlarının incelenmesi gerekir. Bireyin ihtiyaçlarına yönelik hedef belirlemede öncelikli önem taşıyan konudur.
  PERSONELE YÖNELİK HEDEFLER: Hafta içi yapılan personel eğitim toplantılarında vaka tartışmaları, özel eğitimdeki gelişmelerin değerlendirilmesi ile personelin performansı ve bilgi düzeyinin arttırılması.Personelin yurt içinde düzenlenen kurs, seminer ve kongrelere katılımı sağlanarak mesleki yeterliliklerinin artırılmasıMevcut eğitim programları, testler ve envanterlerin tanıtılması ve uygulanmasının sağlanması ile personelin bireysel performansının geliştirilmesi
  ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK HEDEFLER:
  · Özürlü bireyin devam ettiği diğer özel okul ve kurumlara gerektiğinde uygun özel eğitim desteğinin sağlanması adına, kuruluşta yapılan bireysel ve grup çalışmalarında özürlü birey hakkında elde edilen bilgilerin paylaşılmasını sağlayıp etkili bir iletişim kurmak.
  · Özürlü bireyin kuruluş dışındaki eğitim, kültür ve sosyal etkinliklere katılımını sağlamak. Topluma uyum, toplumun bir parçası olarak sağlanabilir ilkesi göz önüne alınarak özürlü bireyi mümkün olduğu kadar bu faaliyetlerin içine sokmak.
  · Özürlü bireyin ailesinin yakın çevresini bireyin durumu hakkında bilgilendirip, bireyin kendini geliştirmesinde özürlü bireyin her işinin, buna bireyin kendisinin yapabilecekleri de dahil olmak üzere yakın çevresi tarafından karşılanmasının bireyin gelişmesini engellediğini, özürlü bireyin gelişimi ve sonraki hayatı için kendi işini kendisinin görebilmesine fırsat verilmesinin ne kadar önemli olduğunu aile ve yakın çevreye kabullendirmek.
  · Ailelere ve yakın çevrelerine her türlü özel eğitim hizmetlerinin verilmesi, okul-aile iş birliğinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
  · Özel eğitime destek veren gönüllü kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, kurum ve işleyişi hakkında daha çok kişinin bilgilenmesini sağlamak, özürlü bireylere verilen hizmetleri tanıtmak.
  · Kurumun programını tamamlayarak ayrılan çocukların sonraki okul durumları ve işe yerleştirilmeleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, genel takip ve izlenmesini yapmak. Kurum içinde uygulanan programın hayata geçirilmesiyle ilgili geribildirim almak.

  Abdullah Demir


   
Özel Eğitim Kurumlarının ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hedefleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kadınlara özel hedefler ve tehditler!

  Kadınlara özel hedefler ve tehditler!

  Kadınlara özel hedefler ve tehditler! 06/09/2007 AA - ANKARA - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), öncelikli hedefini kadın-erkek eşitliği için bilinç düzeyini yükseltmek olarak belirlerken, karşılaşacağı 'tehdit'leri de sıraladı. KSGM '2008-2012 Stratejik Planı'nı hazırladı. Planda, kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılım oranlarının artması ve kadının insan hakları...
 2. GÖrme ÖzÜrlÜler İÇİn Özel EĞİtİm Veren Kurumlar Hangİlerİdİr ?

  GÖrme ÖzÜrlÜler İÇİn Özel EĞİtİm Veren Kurumlar Hangİlerİdİr ?

  engelliler için çalışan kurumlar engellilere eğitim veren okullar engelli öğrencilere eğitim veren kurumlar Ülkemizde Ankara, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, Tokat, Gelibolu da olmak üzere görme özürlü çocukların okuyabileceği 10 adet Körler Okulu bulunmaktadır. Ayrıca 15 ve üzerindeki yaşlarda bulunan görme özürlülere de temel ve mesleki eğitim veren rehabilitasyon...
 3. Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Eğitimi

  Rehabilitasyon Merkezlerinde Aile Eğitimi

  Ülkemizde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetleri son 5-6 yıldır hız kazanmaya başlamış olup beraberinde sektörel sorunların artamasına yol açmıştır. Bunlardan en önemlilerinden aile eğitimi olsa gerektir. Kurum açma, öğrenci bulma, personel giderlerini karşılama derken kurumların ilgili yönetmenlikler uyarınca yapmaları yasal zorunluluk kespeden aile eğitimlerini ihmal etmişlerdir. Öyle...
 4. Sinerji Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi Nerede bilen var mı?

  Sinerji Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi Nerede bilen var mı?

  Sinerji Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi Nerede bilen var mı varsa lütfen acil olarak bana Sinerji Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi Nerede olduğunu yazsın.
 5. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu

  Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu

  ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri,ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu,ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri kanunu hakkında tüm bilgiler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun No. 4769 Kabul Tarihi : 29.7.2002 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve...

Sayfayı Paylaş