Özür Dilerim Mesajları Facebook Paylaş haydi gelin melekler!

M

Misafir

Forum Okuru
Özür Dilerim Mesajları Facebook Paylaş haydi gelin melekler!
Facebook Özür Dilerim Mesajlar? Payla?

Özür Dilerim Mesajlar? Facebookhttps://www.meleklermekani.com/guze...zel-face-sozleri-en-guzel-face-mesajlari.html payla??m?m?zdan sonra, ?imdi de siz sevgili melek'lerimize ve misafirlerimize, Facebook özür dilerim mesajlar? payla??yor ve özür dilemesi gereken tüm arkada?lar?m?za, i?te özür dilerim mesajlar? Facebook sözleri burada diyoruz!
Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka büyüklük yoktur. Ben de bir hata yapt?m ve aff?na s???n?yorum. Affet lütfen beni…

Biliyorum bugün seni istemeden k?rd?m ve sonra pi?manl?klar denizinde kulaç at?p durdum çaresizce… Biliyorum gözlerinden okudum k?rg?nl???n?. Affet beni ne olur sevdi?im… Özürlerimi kabul et. Seni seviyorum!

Özür dilerim seni aramad???m için. Özür dilerim sensiz gitmek zorunda kald???m için… Özür dilerim seni orda beklet t???m için… Yapt???m her yanl?? için özür dilerim

Sözlerinden belli, k?rm???m seni bilmeden… Bir öpücük versem, sar?lsam, özür dilesem affeder misin beni?

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu ?ans? tan?r m?s?n?

Yapt???m hatadan dolay? özür diler, bundan sonra böyle bir hatan?n tekrar etmeyece?ine bildirerek, özürlerimin kabul edilmesini temenni ederim. Sayg?lar?mla?

San?r?m özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez sans?m? denemek istiyorum: özür dilerim!

Sadece özür dilemek istemi?tim. Yapamad?m saçma gururuma yan?ld?m ama sessizce çekip gitmene de dayanamad?m. Beni affet olur mu? Çok üzgünüm!

?ey. Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum. Çok zor biliyorum… Söylemeliyim art?k… ?ey… Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yan? özür dilerim.

Yapt???m onca hatadan sonra senin yüzüne bakacak hal?m kalmad?. Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet…

San?r?m özür dilemek için çok geç kald?m ama yine de son kez sans?m? denemek ?s?t?yorum: özür dilerim!

Senden özür dilemek için bana bir f?rsat daha vermeni istesem ne dersin? Bulu?mak ve konu?mak iste?imi söylesem bana bu sans? tan?r m?s?n?

?ey. Nas?l söylesem? Kelime bulam?yorum. Çok zor biliyorum… Söylemeliyim art?k… ?ey… Dinle bak. Ben çok üzgünüm olanlara. Yani özür dilerim.

Biliyorum hata bende… Yapt???m affedilecek bir ?ey de?il! Ama yine de yalvar?yorum sana ne olur beni affet…

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle? K?rd?m seni ama inan çok üzgünüm… Bugün için özür dilerim. ?stedi?im tek ?ey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmam?z.

Biliyorum hata bende… Yapt???m affedilecek bir ?ey de?il! Ama yine de yalvar?yorum sana ne olur beni affet…

Bu sms ile bir de öpücük yolluyorum sana özürlerimi kabul edip, beni affetmen için… Sen o kadar de?erlisin ki benim için, sensiz bir hayat dü?ünemiyorum sevgilim… Affet beni olur mu? Ask?m, her ?eyim!
 

Benzer İçerikler

Üst