Parlak yaz makyajı nasıl yapılır

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Parlak yaz makyajı nasıl yapılır
makyaj, yaz makyaj?, parlak makyaj, nas?l yap?l?r, ipuçlar?, öneriler hakk?nda detayl? bilgiler arkada?larkalici%20makyaj-6e.jpgYaz mevsiminde oldukça revaçta olan parlak yaz makyaj?n?n nas?l yap?laca??n? bu yaz?m?zdan ö?renebilirsiniz melekler...

Metalik Tonlar
Dramatik cyan
Hafifçe bronzla?an cildinizi metalik pigmentlere sahip özel renklerle güçlendirin. Örne?in mavi ile ye?il kar???m? cyan tonla Dior, Derek Lam ve Versace’de kar??m?za ç?kan sofistike etkiyi elde edebilirsiniz. Günlük makyaj için hafif bir uygulama yapt?ktan sonra, gece makyaj? için üzerinden birkaç kat geçerek bak??lar?n?za derinlik katabilirsiniz, dramatik bir görüntü verebilirsiniz. Koyu tonlarda cyan renk esmer tenlilere s?cak bir görünüm katarken, kahverengi gözlerin ise daha da vurgulu gözükmesini sa?l?yor.

?ehvetli lavanta
Lavanta tonlar?; özellikle mavi gözlerin daha parlak görünmesini sa?l?yor, bronz tende ise alt?n gölgelerin yo?unla?mas?na yard?mc? oluyor. Ancak s?cak yaz aylar?nda bu rengin kal?c?l???n? sa?lamak oldukça zor. Makyaj?n?z?n neme kar?? dayan?kl? olmas? için önce göz kapaklar?n?za pudra sürün, ard?ndan eyeliner’?n?z? nemli bir f?rçayla uygulay?n. Üç boyutlu bir görünüm istiyorsan?z farkl? tonlarda uygulamay? da deneyebilirsiniz. Gçz p?narlar?na yada alt kirpiklerinize daha yo?un pigmentlere sahip renkler uygulayarak modern ve daha az romantik görünüm kazanabilirsiniz.

P?r?lt?l? Ak?m
Seksi gümü?
Do?al ve sert bir görünüm için tercihinizi metalik parçac?klar?n yer ald??? nude renk paletinden faydalanabilirsiniz. Ancak p?r?lt?l? göz far? uygulamadan önce göz kapaklar?n?n üzerine belli bir baz uygulaman?z gerekiyor. E?er çevrenizdekileri ?a??rtmak istiyorsan?z, parmak uçlar?n?zla göz kapaklar?n?z?n orta k?sm?na gümü? pigmentlerin yer ald??? beyaz bir pdra uygulamay? deneyebilirsiniz. Emin olun her gözünüzü k?rpt???n?zda ???k yayacaks?n?z

Parlak dudaklar
Metalik par?lt?lar dudaklarda da etkileyici bir görünüm yarat?yor. Uygulamaya ba?lamadan önce dudaklar?n?z?n do?al rengini etkisizle?tirmek için fondöten kullanarak ön haz?rl?k yapmal?s?n?z. Daha sonra nude bir dudak kalemiyle duda??n?z? ?ekillendirin ve içerisini doldurun. Son olarak da stratejik bir ?ekilde metalik pigmentli parlat?c?n?z? ya da sujunuzu sürün. P?r?lt? uygularken dikkatli olmal?s?n?z. Ürünü alt duda??n?z?n tamam?na, üst duda??n?z?n ise sadece ????? çekmek istedi?iniz orta bökgesine uygulay?n. Son olarak makyaj?n?z? ayd?nlat?c? kullanarak tamamlay?n.
 
Üst