1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Pestisit Kirliliği Nedir?

  Konu, 'Bitki ve Bitki Bakımı' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  pestisit kirliliği, nedir, nasıl oluşur, alınacak önlemler, zararları, ile ilgili bilgiler burada melekler  < Konu Resmi..>

  PESTİSİTLER VE TOPRAK KİRLİLİĞİ
  Toprak kirliliği konusunda pestisitler, tarım ürünlerine zarar veren her türlü organizmaları
  yok etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler veya tarımsal savaş
  ilaçlan olarak tanımlanabilmektedir.

  Jeolojik materyallerden, fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin etkileri
  sonucu oluşan toprak, yeryüzü kabuğunu birkaç santimetreden, birkaç metreye
  kadar değişen derinliklerde kaplamaktadır. Bir çok hallerde aynı ana materyalden
  oluşmalarına rağmen, iklim, topoğrafya, zaman,bitki örtüsü gibi faktörlerin
  etkileri ile değişik özellikler gösterebilirler. Mineral maddeler,organik madde, su
  ve hava toprağı oluşturan esas yapı maddeleri olup, bunların oranı devamlı
  olarak değişiklik göstermektedir. Toprağın mineral zerreleri, organik madde, kil
  ve diğer bazı maddelerin bağlayıcı etkisi sonucu olarak, değişik çapta bazı
  gözenekler görülmektedir. Bu gözeneklerin büyüklük ve dağılışı, topraktaki
  sıvı ve buharın hareketini önemli ölçüde etkiler.

  Toprağın organik maddesi de çok kompleks bir madde olup, özellikle pestisitlerle
  reaksiyona girme ve absorbe etme eğiliminde olan karboksil, amino vb. grupları
  içerir. Bu bakımdan, pestisit maddeleri sorunu, çevre kirlenmesindeki etkisi
  bakımından büyük önem taşımaktadır. Büyük tarımsal alanlara geniş ölçüde
  uygulanan pestisit maddeleri, toprağı pestisit artıklarını toplayan bir depo haline
  getirmiştir.

  Toprağın pestisitler ile kirlenmesi, kullanılan pestisitlerin ortam koşullarına
  dirençlilik düzeylerine bağlı bulunmaktadır. Ayrışmaya dirençli maddeler toprakta
  birikmekte, zararlı dozlara ulaşmakta ve zamanla bu ortamlardan çeşitli yollarla diğer
  ortamlara taşınabilmektedirler.

  Tablo.4-Pestisitlerin toprakta kalıcılık durumları
  Niteliği Süre Pestisit Grubu
  Kalıcı değil 1-13 hafta Organik fosforlular ve carbamatlar
  Orta derecede kalıcı 1-18 ay 2.4-D,Atrazine ve diğerleri
  Kalıcı 2-5 yıl Klorlu hidrokarbonlar
  Sürekli kalıcı Hiç bozulmadan Cıva,arsenik ve kurşun bileşikleri

  Pestisitlerin topraktaki kalınları aşağıdaki sorunlara neden olur:
  -Kalıntılar toprak verimliliğinin artırılmasında önemli rol oynayan solucan gibi
  toprak faunasının zarar görmesine neden olur.

  -Pestisit kalıntıları ile bulaşmış toprakta yetiştirilen ürünler,bunları topraktan
  bünyelerine alabileceklerinden, az da olsa kalıntı içerecekler ve bu ürünlerin hayvan
  ve insanlar tarafından tüketilmeleri ile kalınlar beslenme zinciri içinde hareket
  ederek zararlı sonuçlar doğururlar.

  -Pestisitler topraktan sızma yoluyla yeraltı sularına ve buharlaşma ile atmosfere
  karışarak uygulama alanları dışındaki ortamlara zarar verebilirler.
  Topraktaki pestisit kalıntılarının ortaya çıkardığı problemlerin başında, pestisitlerin
  bir çok bitki tarafından absorbe edilip besin ve lif ürünleri haline dönüştürülmeleri
  ve buna bağlı olarak canlıları tehdit etmeleri gelmektedir.

  Diğer taraftan topraktaki pestisit kalıntıları canlı bir varlık olan toprağın verimliliğinin
  etkilemekte ev tarımsal açıdan da problem oluşturmaktadır. Örneğin; herbisit
  kalıntıları takip eden yıllarda büyüyerek ekinlere zararlı olurlar. Klorlu hidrokarbon
  insektisitleriyle kirlenmiş balıklarla beslenen kuş türlerinde üreme bozukluğu
  bazı araştırmalarda görülmüştür.

  Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de tarımsal verimin artı alabilmesi için toprakta
  tüketilen besleyici maddelerin yapay gübrelerle giderilebilmesi, istenmeyen
  bitkiler ve böceklerle, bitki hastalıklarıyla savaşım zorunluluğu vardır. Bu
  nedenlerle de pestisit, fungusit, rodentisit ve diğer kimyasal maddelerin ülkemizde
  kullanılması yoluna gidilmiştir. Diğer taraftan, toprağa katılan yapay gübrelerle de
  gittikçe daha çok üretmek ve kullanmak ihtiyacındayız. Fakat bu madenlerin
  geliştirilmesi ve yoğun şekilde kullanılmaya başlamaları bize ciddi sorunlarıda
  getirmektedir. Örneğin, fosforlu yapay gübrelerin yapımında kullandığımız fosfor
  her yıl dünya da 7 milyon tona ulaşacak miktarlarda harcanmakta ve bir daha
  kullanamayacağımız şekilde elden çıkmaktadır. Bunu sonucu olarak dünyada
  mevcut ve yararlanılabilecek fosforu gelecek 90 yıl içinde tüketmiş olacağız. Fosfat
  gübrelerinin kullanılmaması halinde ise yeryüzünde ancak çok az insanı doyurmak
  mümkün olacaktır.

  Bir taraftan dünyadaki sınırlı doğal kaynaklar tüketilirken, diğer taraftan
  global çapta bozulan su dengesi dünyanın birçok yerinde su yetersizliği ile
  tarımsal üretimi azaltmakta, kıtlıklara neden olmaktadır. Ayrıca, bazı yörelerde
  düzensiz şiddetli yağmurlar toprakları yıkamakta ve yaşam için gerekli maddeleri
  toprak yüzeyinden alıp götürürken su ortamı için zararlı olan pestisit maddeler,
  tarım ilaçlan da akarsulara, denizlere ve göllere ulaşarak sularda biyolojik dengeyi
  bozmak, toksik etki yaratmak suretiyle su ürünlerini azaltmakta ve insanların
  sağlığını tedhit etmektedir.

  Küçük bir gezegen olan dünyamızda çoğu ilkel olmak üzere 1.000.000 kadar
  hayvan ve 350.000 dolayında bitki türü mevcuttur. Halen ağaçlar ve diğer yararlı
  bitkilerin bilebildiğimiz hastalıklarının sayısı ise 1.500'dür. Diğer taraftan sayılan
  670.000 e ulaşan böcek türleri içinde insanlara, hayvanlara ve bitkilere ciddi şekilde
  zararlı olanların miktarı ise 900 den fazla değildir. Fakat haşerelerin tarihler boyunca
  insanlara yönelttikleri felaketler korkunç olmuştur. İnsanlarla haşereler arasındaki
  mücadelede böcekler devamlı olarak galip çıkmışlardır. Fakat son yıllarda bu
  durum değişmeye yüz tutmuştur. Geliştirilen ve özellikle kalıcı etkili pestisit maddelerin
  kullanılmasının bize neler kazandırdığını ve ne gibi çevresel sorunlar yarattığını
  da incelemek gerekir.

  Kalıcı etkili insektisitlerin kullanılmaya başlanması sağlığa zararlı böceklerle
  savaşımda insanların galip gelmesi şekline dönüşmüştür. Ancak, övünülecek
  başarılara rağmen insan çevresinin bu maddelerle, özellikle dayanıklı ve kalıcı
  olanlarıyla yavaş yavaş satüre bir hale geldiği, istemediğimiz haşere türlerinin ortaya
  çık-tığı, hedef olarak seçmediğimiz haşere türlerinin kaybedildiği ve insan
  sağlığına yönelen tehlikelerin baş gösterdiği anlaşıldı. İnsan çevresine yayılmış
  olan bu maddeler ekosistemin içine giriyor ve bu sistemde birikerek ekosistemlerin
  dinamiğini bozuyorlardı. İnsanlığın geleceğini tehlikeye düşürebilecek nitelikte
  doğal dengenin bozulmasında pestisitlerin büyük rolü olduğu anlaşıldı. Bu
  maddeler toprakta birikiyorlar ve gıda zincirine de girerek insana ulaşıyorlardı.
  Bu arada dünyada ve ülkemizde üretimi yasak olan ancak piyasada bol miktarda
  bulunan DDT ile üretimine sınırlama getirilmeyen diğer klorlu hidrokarbonların,
  insanlarda dahil olduğu vertebraların sinir sistemlerine, hormon
  metabolizmalarına sinsi etkileri ortaya çıkarıldı.

  Kaynak:
  Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40
  TOPRAK KİRLİLİĞİ
  Prof. Dr. Çağatay Güler
  Zakir Çobanoğlu
  Ankara
  1997   
Pestisit Kirliliği Nedir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Pestisit kirliliği nasıl olur pestisitlerden kaynaklanan kirlenme hakkında bilgi

  Pestisit kirliliği nasıl olur pestisitlerden kaynaklanan kirlenme hakkında bilgi

  Pestisit kirliliği nedir, nasıl olur, pestisitlerden kaynaklanan kirlenme yani pestisit kirliliği hakkında tam olarak detaylı bilgi verir misiniz
 2. Deniz Kirliliği Neden Oluşur?Nasıl Önlenebilir?

  Deniz Kirliliği Neden Oluşur?Nasıl Önlenebilir?

  deniz kirliliği nedir nasıl oluşur neden oluşur nasıl önlenebilir ile ilgili bilgiler burada melekler Tadını ancak denemiş olanların bildiği ve unutamadığıdır şöyle bir boğazda gezinti yapmak melekler :) Ya da bir vapura atlayıp ver elini adalar deyip,marmaranın incileri adalarımızı tek tek gezmek :) Deneyenin unutamadığı ve bir daha yapmaya can attığı şeyler :) Ama ne yazık ki son yıllarda...
 3. toprak kirliliği nedenleri nelerdir

  toprak kirliliği nedenleri nelerdir

  Topraklar neden kirlerin toprak kirliliğinin nedenleri ve sebepleri nelerdir ?
 4. Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları Nelerdir

  Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları Nelerdir

  Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları Nelerdir hava kirliliğine karşı ne yapabilirim bu konuda bilir kişileri bu sayfaya bekliyorum
 5. gürültü kirliliğine karşı neler yapabiliriz

  gürültü kirliliğine karşı neler yapabiliriz

  Her geçen gün gürültü kirliliği artıyor. İnsanlar artık büyükşehirlerden kaçıyor. Bu gidişle bizim de sonumuz o olacak galiba.Peki bu gürültüyü azaltamazmıyız? Gürültü kirliliğini engellemek için neler yapabiliriz?

Sayfayı Paylaş