Peygamber efendimiz hz aiyşe ile kaç yaşında evlendi

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Peygamber efendimiz hz aiyşe ile kaç yaşında evlendi
Konuya geçmeden önce belirtelim ki, tarihsel olarak evlilik yaşının tüm toplumlar için, standart bir ölçüsü olmamıştır. Çünkü evlilik yaşı çeşitli faktörlerin etkisi ile çeşitli toplumlarda ve çeşitli dönemlerde farklı yaş hadlerinde olabilir. Çünkü bir çok faktörden (iklim, gelişmişlik düzeyi, beslenme, genetik özellikler vb.) Bağlı olarak insanların fizyolojisi ve ergenlik yaşına ulaşma sınırı farklıdır. Hatta aynı toplum içinde yaşayan insanlarda da bu fizyolojik farklılık kendini bariz göstermektedir.


hz aişe.jpg


Ne Kur'an-ı Kerim'de, ne de ki, hadislerde somut bir evlilik yaşı gösterilmemiştir. Çünkü artık belirttiğimiz gibi zaman geçtikçe çeşitli faktörlerin etkisi altında evlilik yaşı artabilir -azalabilir. Dolayısıyla, İslam dini evlilik yaşını belli etmeyi her halkın kendi emrine vermiştir. Bu demektir ki, her toplum evlilik yaşını belli etmekte serbesttir.

Hz Aişe'nin (ra) peygamberi (sas) evlilik yaşı bilimciler arasında genellikle ihtilaflıdır. Böyle bir ihtilafı meseleyi amaçlı şekilde eşeleyib-kurcalamak ancak İslam'a ve Müslümanlara düşman bir duruş sergileyen hasta düşünceli ateist yaratıklar sarf ediyor.

Hz. Peygamber'in (sav) döneminde evlilik yaşı şimdikinden düşüktü ve bu hal aynı dönem için çoğu toplumlarda normal olarak görülüyordu. Demek ki, kendi dönemi için böyle bir evliliğe adil bakılıyordu. Ateistlerin iddia ettiği gibi eğer peygamberimizin (sas) Hz. Aişe (ra) ile evliliği gerçekten de utanç verici bir olay olsa idi, bunu herkesten önce peygamberle düşman olanlar derlerdi. Ancak gerçek odur ki, peygamberi (sas) aynı dönemde yaşayan ve onun en katı düşmanları olan putperest müşrikler hiçbir zaman peygambere karşı böyle bir iddia ileri sürmemişlerdir.. Oysa, aynı dönemde yaşayan İslam düşmanları her peygamberin kusurlarını arar ve ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Sadece putperestler, hatta peygamber nefret ve düşmanlık eden Yahudi ve Hıristiyanlar da peygambere karşı böyle iddiaada bulunmamışlardı . Demek ki, 1400 yıl önce yaşamış en katı İslam düşmanları Peygamber (sas) bu evliliği hakkında çirkin söz söylemiyorlarsa 1400 yıl sonra ateistlerin bu iddiaları en çirkin iftiradır.


Bilindiği gibi, Hz Aişe (ra) Resulullah (sas) nişanlanmadan önce Cübeyrl bin Mutimle (19 yaşında) nişanlı idi. Cübeyrle nişanın bozulmasına neden ise Hz Aişe'nin (ra) Müslüman olmasıydı. Demek ki, Hz. Aişe, Hz Muhammed'le (sas) nişanlanmadan önce yaşadığı toplumun kural-yasalarına göre evlilik çağına gelen genç bir kızdı. Şimdi soru ortaya çıkar ki, Hz Aişe (ra) 6 yaşta Resulullah (sas) nişanlanmışlarda ondan önce Cübeyrle kaç yaşında nişanlı olur? 3-4 yaşıdamı? Sizce 3-4 yaşta bir kız Müslümanlığı nasıl kabul edebilir?

Hz. Aişe (ra) vahyin başlangıcından beş yıl önce, yani bu, 605 yılında doğdu. Onun Hz. Peygamber (sas) evliliği vahyin başlangıcından on üç-on dört yıl sonra (623-624 yılında) olmuştur. Dolayısıyla, Hz.Aişenin (ra) evlendiği zaman en az on yedi-on sekiz yaşlarında olduğu ortaya çıkıyor.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hz. Aişe'nin evlendiği zaman (623-624) yaşının büyük olduğunu, ablası Hz. Esmanın biografiyasından açıkça görülüyor. Eski biografiya kitapları Hz. Esma bahsederken diyorlar ki: "Esma yüz yaşındayken, hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hicret Zamanı yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Ayşe bacısından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicret Zamanı (622) on yedi yaşında olması gerekir. Diğer yandan Hz. Peygamber'den önce Hz.Aişe, Cübeyr bin Mutim ile nişanlanmış, fakat Cübeyr'in ailesi tarafından nişan bozulmuştu. Demek ki, o zaman Hz. Ayşe evlenecek yaşta bir kız idi.

Diğer bazı âlimler Hz. Aişe'nin, 605 doğumlu olduğunu ve Hz. Muhammed'in (sas) peygamberliği başladığında henüz 5 yaşında, hicrette 17 ve evlendiği zaman ise 19 yaşında olabileceğini ileri sürmüşlerdir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hz Ebubekir'in tüm çocuklarının İslamdan önce dünyaya gelmiş olmaları ve Mekke döneminin 13 yıl, Hicretten bir veya iki yıl sonra (623-624) evliliğin gerçekleşmiş olması o sırada Hz Aişe'nin yaşının 14 üzerinde olduğunu gösteriyor. Üstelik, Hz. Aişe'nin, İslam'ın zuhurundan hemen önce doğduğu da belirtilmemiştir. Taberî, onun doğumundan bahsederken "cahiliyye günlerinde" şeklinde ifade kullanıyor ki, bunun tam olarak cahiliye döneminin sonu olduğu da iddia edilemez. Bu durumda, eğer Hz. Ayşe cahiliye döneminin sonundan bir yıl önce doğmuş olduğunu düşünürsek, evlendiği tarihte en azından 15 yaşında olmalıdır.

Bazı âlimler ise Hz. Aişe'nin evlilik yaşının 16 olduğunu söylüyorlar. Sonraki yazarların, Arapça'daki sitte aşar ifadesindeki "aşar = on" rakamını yanlış olarak düşürmüş olmaları ve böylece 16 rakamını 6 rakamıyla değiştirmiş olmaları mümkündür.

Daha önce Arap toplumundaki adetlere göre kadınlar, ergenlik yaşına ulaştıktan (menstruasyon, adet) sonraki yaşlarını söylerlerdi. Yani, bir kadın, ergenliğe girince 1 yaşına bastı söyleniyordu. Bu adet kadın, erkek birçok kişinin alışkanlığı olan adet idi. Bazı bilim adamlarının görüşüne Hz.Aişe 9 yaşındaydım derken, olgunluğa ulaştıktan sonraki yaşını söylemiştir ve doğumundan itibaren 17, 18 yıl geçmiştir. Çünkü, Hz.Aişe ile evliliğin hicretten sonra olduğu herkes tarafından ittifakla kabul edilir.
 
Üst