Peygamberimizin Okuduğu En Faydalı Nazar Duası Burada

TİTAN

Forum Okuru
Peygamberimizin Okuduğu En Faydalı Nazar Duası Burada
Faydalı Nazar Duası
En Faydalı Nazar Dualarıİslamiyette nazar haktır melekeler, bunu hepimiz biliyoruz. Nazara karşı yapmamız gereken bol bol dua etmek :) Nazar değmesine karşı edebileceğiniz dualar içinde en faydalı nazar duası hangisi diye merak ediyorsanız, buyrun en faydalı nazar duası makalemizde.. :)


nazar_duasi-39.jpg


Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)'e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:

Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.

Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım.

Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (İbni Sünni)

Allah'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.

Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. O, mutlaka bir mecnundur diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır.(Kalem Sûresi, 51-52)
 
Üst