Peygamberlerin Resmini Yapan Peygamber: Hz.Danyal as.

M

Misafir

Forum Okuru
Peygamberlerin Resmini Yapan Peygamber: Hz.Danyal as.
danyal as hz danyal hzdanyal peygamber kimdir peygamber hakkında bilgi
Danyal Aleyhisselam , Hz. Musa a.s.'dan Hz. İsa a.s.'ın gönderilmesine kadar geçen müddet içinde görev yapmış, aynı zamanda da İrmiya a.s. ile aynı asırda risalette bulunmuş bir peygamberdir. Fakat yaşı İrmiya a.s.'dan küçüktür.
O dönemde, İsrailoğulları sözlerinde durmadıkları için, Allah onların başına Babil hükümdarı Buht-Nassar'ı musallat etmiş, o da İsrailloğulları'nı kılıçtan geçirerek Beytü'l-Makdis'in üzerini kumla kapattırmıştı. Ayrıca Babil'e dönüşünde, esir aldığı yüz bin çocuğu kumandanlara ve prenslere hediye etmek üzere yanında götürmüştü. Esirler arasında Danyal a.s. da bulunmakta idi.Buht-Nassar, Danyal a.s. ile beraber üç arkadaşını zindana attırmıştı.O sıralarda Buht-Nassar kötü bir rüya görerek korkmuş, bu korkuyla da ne gördüğünü unutmuştu. Ama rüyasının etkisinden kurtulamıyordu. Bu rüyanın ne olduğunu, nasıl tabir edileceğini ülkesindeki bütün kâhinlere sorduysa da hiçbir cevap alamamıştı.Bu haberi işiten Danyal a.s., zindandan bir gardiyanı Buht-Nassar'ın rüyasını tabir edebileceğini bildirmek üzere gönderdi. Buht-Nassar sevinerek hemen Danyal a.s. ve arkadaşlarının zindandan çıkarılıp huzuruna getirilmesini emretti. Buht-Nassar'ın huzuruna çıkan herkes, önce ona secde eder, sonra meramını anlatırdı. Danyal a.s. gelince secde etmedi. Neden secde etmediği sorulunca Danyal a.s. şöyle cevap verdi:- Benim bir Rabbim var. O bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi emretti. Şayet O'ndan başkasına secde edersem, verdiği ilmi çekip almasından ve beni helâk etmesinden korkarım.Buht-Nassar çok şaşırdı. Onu öylece kabul etti. Sonra Danyal a.s.'dan gördüğü rüyayı anlatmasını istedi. Danyal a.s. rüyanın ne olduğunu bilemeyeceğini, ancak anlattığı takdirde tabir yapabileceğini söyleyince Buht-Nassar :- Gördüğüm rüyanın ne olduğu bilemez ve onu tabir edemezsen seni idam edeceğim, diye tehdit etti.Bunun üzerine Danyal a.s. Allah'a yalvararak, rüyayı kendisine bildirmesini diledi. Cenab-ı Allah da rüyayı ona ilham etti. Danyal a.s. Buht-Nassar'ın rüyasını ve tabirini şöyle anlattı:- Sen vücudunun her bir yeri farklı farklı maddelerden yapılmış bir heykel görmüşsün, dedi.Buht-Nassar heyecanla:


-Evet, doğru söyledin, anlatmaya devam et, dedi. Danyal a.s.:


- O heykelin en üst tarafı demirden yapılmıştı. İşte o senin hükümdarlığını ve onun sağlamlığı gösterir. Sonra bu heykelin başına isabet edip onu yere seren gök taşı ise, ahir zamanda gelip, Allah'ın kitabıyla hükmedecek, hak ve batılı birbirinden ayıracak bir peygamberin işaretidir, dedi.Bu habere sevinen Buht-Nassar Danyal a.s.'ı yanına aldı. Artık ona hürmet edip, tüm işlerini onunla istişare etmeye başladı.Fakat bir süre sonra, Danyal a.s.'ı çekemeyenler, onu Buht-Nassar'a gammazladılar. Bunlardan hemen etkilenen Buht-Nassar, Danyal a.s.'ın öldürülmesi için bir tuzak kurdu. Ancak, kurduğu tuzağa kendisi düşerek, bir muhafızı tarafından öldürüldü.Bu hadiseden sonra Danyal a.s. bir süre daha yaşadı, sonra vefat etti. Kabri Huzistan'a bağlı Sus şehrindedir.Danyal a.s., neslinden gelecek olan peygamberlerin suretlerini görmeyi dilemişti. Bu resimler Adem a.s.'ın sakladığı bir mahzende gizli idi. Allahu Tealâ resimleri oradan çıkarıp Danyal a.s.'a indirmiş, o da onları ipek kumaşlara nakşetmişti. Sonra bu resimler kraldan krala geçerek, Bizans kralı Heraklius'a kadar ulaşmıştı.


Hz. Ebu Bekir r.a.'ın gönderdiği elçiler Heraklius'a İslâm'ı tebliği etmek için geldiklerinde, sandıktan Adem a.s.'dan Peygamberimiz s.a.v.'e kadar olan peygamberlerin resimlerini çıkarmış, Hz. Peygamber Efendimiz'in resmini bir kenara koyarak:- Muhammed bu resimdeki kişi mi? diye sormuş, sahabiler hayretler içinde kalmıştı.Bu resimlerin varlığı hakkında kesin bilgiler mevcut ise de, şu an nerede ve kim tarafından korunduğu bilinmemektedir.

Kaynaklar: İbnu'l-Esîr, el-Kâmil fi-arih; Ebu Nuaym el-İsfehanî, Delâilü'n-Nübüvve; Sa'lebî, Arâisu'l-Mecâlis.
 
Geri
Üst