Pil nasıl çalışır

M

Misafir

Forum Okuru
Pil nasıl çalışır
pil nasıl çalışır, nedir, çeşitleri, nasıl üretilir, nasıl şarj olur gibi merak ettiğiniz bilgiler burada arkadaşlar.Günlük hayatımızı kolaylaştıran bir çok elektronik cihaz pille çalışır. Örneğin, aile içerisinde birbirimizle yarıştığımız tv kumandaları, cep telefonları, radyo - müzik çalarlar vs vs... Daha bir çok şey pille çalışır, peki pil nasıl çalışır Melek'lerim? Ben merak ettim, gelin hepbirlikte öğrenelim:)

Kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel bir forma dönüştürülebilmesi için kullanılan bir aygıttır. Piller, bir veya daha fazla elektrokimyasal hücre, yakıt hücreleri veya akış hücreleri gibi, elektrokimyasal aygıtlardan oluşur.

Genel olarak piller, kullanıldıktan sonra atılan (Non-rechargeable) ve tekrar şarj edilebilen (Rechargeable) piller olarak ikiye ayrılır.

* Kullanıldıktan sonra atılan (şarj edilmeyen) piller:
o Çinko-karbon pil Düşük maliyetli az enerji gerektiren uygulamalar için.
o Çinko-klorid Çinko karbon pilden biraz daha uzun ömürlüdür.
o Alkalin pil Alkaline/manganez uzun ömürlü pillerdir , daha fazla güç ihtiyacı gerekriren uygulamalarda da kullanılabilir.
o Gümüş-oksit pil Genelde işitme cihazlarında kullanılır.
o Lityum (Lithium) pil Genelde dijital kameralarda kullanılır. Saat ve bilgisayar saatlerinde de kullanıldığı görülür.Çok uzun ömürlüdür, fakat pahalıdır.
o Civa (Mercury) pil Genelde dijital saatlerde kullanılır.
o Çinko-hava pil Genel olarak işitme cihazlarında kullanılır.
o Isıl (Termal) pil Yüksek sıcaklık depolar. Askeri uygulamalarda önem taşır.

* Şarj edilebilen (tekrar kullanılabilen) piller:
o Kurşun-asit pil Araçlar, alarm sistemleri ve kesintisiz güç ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.
o Lityum-iyon pil Oldukça yaygın olan türdür. Yüksek şarj yoğunluğu vardır. Dizüstü bilgisayar, cep telefonları, mp3 çalarlar ve daha birçok taşınabilir dijital cihazda kullanılır.
o Lityum-iyon polimer pil Lityum iyon pilin temel karakteristiklerini taşır, farkı daha az şarj yoğunluğu olmasıdır. Bu pilin kimyası üreticinin ihtiyacına göre kullanım yeri avantajı yaratabilmesidir. (Örneğin; ultra ince pil)
o Sodyum-sülfür (NaS) pil
o Nikel-demir pil
o Nikel metal hibrid (Ni-MH) pil
o Nikel-kadmiyum pil Li-Ion ve Ni-MH pil tiplerinin tüm uygulamalarında kullanılabilir. Bu pil, uzun şarj adedine sahiptir (1500 defanın üzerinde). Fakat diğer tiplere göre daha az enerji yoğunluğuna sahiptir. Ni-Cd piller eski teknolojide kullanılmakta olup, hafıza sorunlarına yol açmalarından dolayı yerini modern pillere bırakmaktadır.
o Sodyum-metal klorid pil
o Nikelçinko pil
o Erimiş tuz pili
Pil nasıl çalışır

Piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Pilde oluşan yük-seltgenme ve indirgenme olayları sonucunda pilin (+) ve (-) kutupları arasında potansiyel farkları oluşur. Elektron fazlalığı olan negatif kutupta düşük potansi-yel, elektron azlığı olan pozitif kutupta ise yüksek potansiyel oluşarak iki kutbun birbirine iletken bir telle bağlanması halinde negatif kutuptan pozitif kutba doğru elektronlar hareket eder. Bu işlem pilin iki kutbunun da potansiyeli eşit olunca biter ve bu anda pil tükenmiş olur, yani daha fazla akım üretemez. Pi-lin uçları arasındaki potansiyel farkına pilin voltajı veya gerilimi denir ve V ile gösterilir. Pilin uçları arasındaki potansiyel farkı da voltmetre ile ölçülür.
 
Üst