pulsar

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
pulsar
melek fotoları pulsarlar pulsar
Pulsar (atarca) "kalp gibi atan" anlamına gelmektedir. İngilizcede "kalbin atması" anlamına gelen "pulstate" kelimesinden türetilmiştir. Pulsarlar, içinde bulundukları nebulaların çekirdeği ve kalbi hükmünde oldukları kadar, kalp atışları gibi muntazam fasıllarla (ritimlerle) uzaya radyo dalgaları göndermektedirler. İlk gözlemlenen pulsar, Velpecula takım yıldızılarının ortasında bulunmaktaydı ve her 1,3 saniyede nabız atışları gibi radyo dalgaları yaymaktaydı. Günümüze kadar yüzlerce pulsar keşfedildi. Keşfedilen bu pulsarların nabız atışları; 0,033 ile 5 saniye arasında değişmektedir. Bazı pulsarlar, radyo dalgalarından başka, yine nabız atışları gibi ışık, kızılötesi ve morötesi ışınlarda yaymaktadırlar. Pulsarlar, çok süratle dönen nötron yıldızları olarak kabul edilmektedirler. Bir pulsarın kendi etrafındaki dönüşü o kadar süratlidir ki, bazıları kendi etrafında saniyede 1000 (bin) devir yapar. 20 km çapındaki bir pulsarın ekvator yüzeyinde bu dönüş hızı saniyede 62.800, dakikada 3.768.00, saatte ise 226.000.000 kilometreyi bulmaktadır.

krebsnebel-pulsar-hubble.jpg


Araştırmalarda, Crap nebulasının ortasında da bir pulsar keşfedilmiştir. Bir süpernovanın kalıntılarından ibaret olan bu nebulanın merkezinde, ölen yıldızın kalbi atmaktadır. Pulsarlar dönen ve radyo dalgaları şeklinde, saptanabilir elektromanyetik radyasyon yayan nötron yıldızlarıdırlar. Yıldızın dönüş süresiyle ilişkili bir şekilde olduğuna inanılan düzenli aralıklar ile radyasyon yoğunluğu değişir. Pulsarlar ayrıca deniz feneri etkisi de gösterirler; pulsarlardan yayılan ışık ve diğer radyasyon her zaman değil de belirli zaman aralıklarında görülebilmektedir.

Ayrıca pulsarların düzenli şekilde ritimleri sayesinde kaç yaşında olduğu da tespit edilebilmektedir. Bu da bize evrenin yaşının kaçmilyon/milyar/... yıla denk geldiğini verebilmektedir. pulsarlardan alınmış 1 çay kaşığı kadar miktar 1 milyar tonu aşabilmektedir. Pulsarlar dünya büyüklüğünde 3-4 gezegenin sıkıştırılarak çapı 100 metre büyüklüğündeki bir top kadar ebata sahip yıldızlardır.. yani dünya yüzeyine kaşık kadar bırakılsa dünyada delik oluşturabilmektedir.
 
Geri
Üst