Ramazanoğulları Beyliğini Kim Kurdu ?

T

TİTAN

Forum Okuru
Ramazanoğulları Beyliğini Kim Kurdu ?


Ramazanoğulları Beyliği Kurucusu


Ramazanoğulları Kurucusu KimdirSevgili melekler, Genel Türk Tarihi bölümümüzde bu kez Ramazanoğulları Beyliği Kurucusu hakkında bilgiler vereceğiz sizlere...

Ramazanoğulları Beyliği, Misis ve Adana yöresinde Ramazan Bey tarafından kurulmuş bir Anadolu beyliğidir.

Moğolların istilası üzerine Anadolu'ya geçen Türkmenler (yörükler), burada Moğollarla mücadele eden Memlük Devleti'ne büyük yararlar sağlamışlardır. Zamanla bu Türkmenlerden Bozok koluna mensup olanlar Maraş ve Elbistan civarına yerleşip Dulkadir Beyliği'ni kurmuş, Üçok koluna mensup olanlar ise Adana, Misis ve Payas çevrelerinde yerleşmeye başlamıştır.

Çukurova'nın Memlûklar tarafından fethedilmesinde Üçok Türkmenlerinin büyük yardımlarına istinaden Memlûklular, bu zaferde büyük payı olan Üçoklardan Yüreğir boyunun reisi Ramazan Bey'e Adana çevresi ile Misis'in idaresini vermişlerdir. Bektaşi tarikatından gelen geleneklerin etkisi ile diğer tüm Anadolu beylikleriyle olduğu gibi Osmanlılarla da sıcak ilişkiler devam etmiştir.

1352 yılında kurulan beylik 1608 yılında tam anlamıyla Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir. Oğuzların Üçok koluna mensup Yüreğir boyuna mensuptur.
 
Üst