Raporlu işçiye maaş ödemesi nasıl yapılmalı?

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
Raporlu işçiye maaş ödemesi nasıl yapılmalı?
raporlu işçinin maaşı raporlu işçinin ücreti raporluyken maaş işçi maaş ssk rapor ödemeleri


Raporlu olan işçilerimiz için farklı ödeme uygulamaları mevcuttur. Biz burda olması gerekeni paylaşacağız..

Hastalanan işçiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işyerinde çalışmadığı günler karşılığı “geçici iş görmezlik ödeneği” ödenir. İşçinin bu ödeneğe hak kazanabilmesi için öncelikle istirahat raporunun SGK ile sözleşmeli sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi şarttır.

Sözleşmesiz kurumlardan alınan raporların geçerli olabilmesi için; süresi 10 günü geçmiyorsa, SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü geçiyor ise SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması gerekir.

Çalışanların raporlu olduklarında ücretlerinin nasıl ödeneceği hususu 4857 sayılı Kanun öncesinde işverenler şirket politikalarına ve çalışanlarından beklentilerine göre ;

Geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın, sigortalıya normal zamanda verilen aylık ücret tutarını aynen ödemek, normal ücretini ödemeye devam edip geçici iş göremezlik ödeneğinin işçiden iade alınması veya geçici iş göremezlik ödeneği ile normal zamanda verilen ücret tutarı arasındaki farkı ödemek yöntemlerinden herhangi biri tercih edilerek ödeniyordu.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 48. maddesinde “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemeye göre geçici iş göremezlik ödeneği alan aylık ücretli sigortalılara işverence, herhangi bir gerekçeyle normal zamandaki aylık ücreti ödenmeye devam edilmek isteniyorsa, bu tutardan geçici iş göremezlik ödeneği düşülerek ödeme yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak, işverenler aylık ücret esasına göre çalışan işçilerine istirahatlı olduklara döneme ait ücretlerini tam olarak ödemek istiyorlarsa, bu tutardan geçici iş göremezlik ödeneği düşülerek ödeme yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.

İ.Burak OĞUZ
S.M.M.M.

muhasebenet'ten alıntıdır.

 
Üst