Ruh, Mezarlık,Türbe ve Ziyaret Yerleri ile İlgili Halk İnançları:

M

Misafir

Forum Okuru
Ruh, Mezarlık,Türbe ve Ziyaret Yerleri ile İlgili Halk İnançları:
rüyada mezara su dökmek ölünün üstüne neden bıçak konur mezarlıkta yılan görmek rüyada ölünün yanında yatmak ceviz ağacının altında oturmak
- Ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır.
 • Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır.
 • Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir.Parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.
 • Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
 • Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
 • Ölüye talkın verilirken can gelir, kalkmak ister,başına tahtaya çarpar.O zaman ölü "eyvah ben ölmüşüm" der.
 • Ölen bir kişinin etleri ölümünden 40 - 52 gece sonra kemiklerinden ayrılır.Ölünün etleri kemiklerden kolay ayrılsın diye o gece evinde dua edilir.
 • Bir kişi gömüldükten sonra ruhu 7 gün evini ziyaret eder.
 • Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse,ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
 • Rüyada ölü görmek diriye işarettir,misafir gelir.
 • Yatarken çorapları baş tarafa koymak iyi değildir,insan çabuk ölür.
 • Eve ölü girmesi iyi değildir, eve dışarıdan ölü getirilirse o evden birbiri ardı sıra üç ölü çıkar.
 • Resim yapmak günahtır, resim yapan kişi ahrette ona can verecektir.
 • Resim olan yerlerden melekler kaçar.
 • Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir.
 • Mezarlıktan ağaç kesilmez.Ağaçta cin olduğuna inanılır.
 • Mezarlıkta yatılmaz.
 • Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
 • Mezara toprak atılırken elden ele kürek verilmez.
 • Yoğurdun güzel olması için mezardan çırpı toplanarak kaynayan sütün altına atılır.
 • Kırık ayna uğursuzluktur.
 • Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
 • Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
 • Mezar kazıcısına para verilmezse ölünün rahatsız olacağına inanılır.
 • Ezan okunurken bacak bacak üstüne atılmaz.
 • Mezarlıktan taş,toprak alınmaz.
 • Köpek uluması ölüme işarettir.
 • Ölü gömülene kadar ev süpürülmez, çamaşır yıkanmaz, eve su getirilmez.
 • Mezarlık genişletilemez,çünkü ölü sayısı artar.
 • Ölünün elbiselerini giyenin ömrü uzar.
 • Ölü bulunduğu odadan yıkanmaya götürülürken yatağına bir baş soğan konur.
 • Kefen makasla veya bıçakla kesilmez.
 • Ölü evden çıkarılmadan üzerinden kedi atlarsa ölünün hortlayacağına inanılır.
 • Evde namaz kılınırken seccadenin önünden bir hayvan geçerse namaz bozulur.
 • Kırda namaz kılınırken namazdan önce bir taş veya sopa dikilir (öne hayvan geçmemesi için)
 • Mezarlıkta sigara içilmez.
 • Bir kimsenin bitlenmesi yakın zamanda öleceğine işarettir.
 • Ölü olan evin komşuları evlerindeki suları dökerler. Aksi halde birbiri sıra ölümler meydana gelir.
 • Yatak katlanırken baş taraftan katlanmaz, ayak tarafı önce katlanır. Baş tarafından yalnız ölünün yatağı katlandığı için o yatakta yatan kimse ölür.

Hayvanlarla İlgili Halk İnançları:

 • Ev yılanı o evin bekçisidir.
 • Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz,seller olur.
 • Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar .
 • Bir evin başında baykuş öterse,o evde biri ölür yada bir yıkım olur.
 • Kurtlar uluyunca inekleri yemesinler diye gökten ağızlarına yiyecek düşer.
 • İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa yada ağır bir şey kaldırılırsa ineğin sütü kesilir.
 • İnek ilk yavrusunu doğurduğu zaman onun "ağız" ı (ilk sütü) evden çıkarılmaz,aksi halde ineğin sütü kesilir. Sütün içerisine kömür atılıp öyle verilir.
 • İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
 • İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
 • Bir kimsenin önünden kara kedi geçmesi uğursuzdur.
 • Baykuş ötmesi uğursuzluktur, yanan bir odun alınarak baykuşa atılmalıdır.
 • Bir kişinin önüne tavşan çıkması uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
 • Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir,yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
 • Çakal ulumaya başlayınca hava açacak,günlük güneşlik olacak demektir.(Bir başka inanca göre yağmur yağarmış)
 • Bir kişi gerdeğe girmeden önce yanlışlıkla kediye basarsa başarısız olur.
 • Yılan canlı canlı ateşe atılırsa yağmur yağar.
 • Bir evin önünde karga öterse o eve haber gelir.
 • Rüyada akrep görmek iyidir.
 • Kedi ile aynı yerde yatmak doğru değildir.Kedi insanın ruhunu çalar, ömrünü kısaltır.
 • Karga öttüğünde kar yağacağına inanılır.
 • Köpeğin vakitsiz gece havlaması,horozun vakitsiz ötmesi,öküzün gece böğürmesi kötü şeylere işarettir.(Düşman saldırısı,deprem, doğal afet vs.)
 • Köpek havaya doğru bakarak havlarsa kan dökülecek demektir.
 • Güvercin, kumru, kırlangıç, leylek öldürmek günahtır.
 • Kuzular satılıncaya kadar yabancılara gösterilmez.
 • Avlanan hayvan başkasına verilmez,verilecekse karşılığında demir para alınır.
 • Yılan görmek uğurludur.
 • Keklik görülmesi uğursuzluktur.
 • Horoz öttüğünde yağmur yağar.
 • Baykuşun bir eve konması o ev için uğursuzluktur.
 • Tavuğun horoz gibi ötmesi uğursuzluktur, öten tavuk kesilir.
 • Kediyi Hz. Ali sıvazladığı için hiçbir zaman sırtüstü düşmez.
 • Kesilen kurbanın kemikleri kırılmaz.
 • Kurbanın kanı kanı ve kemikleri gömülür.

Ocak ve Ateşle İlgili Halk İnançları:

 • Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
 • Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.
 • Ateş yanan yere cinler girmez.
 • Ateş sönünce cinler, periler ocak başına toplanır.
 • Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuzluk getirir.
 • Sacayağının birdenbire devrilmesi evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
 • Sacayağı boş bırakılırsa şeytanlar yemek pişiriyor denir.
 • Sacayağı boş bırakılırsa o evde ölü suyu kaynar.
 • Tencerede su boşuna boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
 • Akşam evden dışarı ateş verilmez.
 • Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
 • Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
 • Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
 • Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
 • Külün üstüne su dökülmez,işenmez.
 • Gece kül dökülmez, evin bereketi kaçar.
 • Hayvan ve insan pisliğinin üstüre kül dökülmez.
 • Yağmurun dinmesi için avluya sacayağı atılır,sacayağının ortasına da bıçak saplanır.
 • Sönmüş ocağın yanında yatmak günahtır.
 • Gece külün yanından geçilmez, üstünden atlanmaz, şeytan gelir.
 • Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.

Tarım ve Bitkilerle İlgili Halk İnançları:

 • Karaağaçtan düşen yaşamaz.
 • Karaağaçtan beşik,sandık yapılmaz.
 • İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.
 • Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.
 • Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
 • Üzümün tanesini,karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
 • Zeytin kutsaldır.
 • Ulu ağaç altında tek başına uyumak iyi değildir.
 • Ekin ekili tarlada işenmez,cinsel ilişkide bulunulmaz.
 • Ekin savrulurken harmanın içerisinden geçilmez, geçilirse harmanın bereketi azalır.
 • Ekin ekmeye, ekin biçmeye giden kimselerin önceden yıkanması, abdest alması uğur getirir.
 • Ceviz ağacının gölgesinde yatan kişi beceriksiz başarısız olur.Ceviz ağacı çevresinde olup biten her şeyi resim gibi işlermiş.Kesildiği zaman urlarındaki işaretlerle tüm gizlilikleri açığa çıkarmış.
 • Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
 • Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
 • Yoğurt veya süt dışarıya verilirken üzerine üzerlik, kömür, yeşil yaprak konulmazsa ineğe nazar değer.
 • Dut ağacı dibinde yatmak, oturmak doğru değildir, cin çarpar.
 • Hamur yoğururken dışarı hamur sıçrarsa misafir gelir.
 • Su kabağının çok olduğu evde ölüm olayı da çok olur.
 • Buğday çok olan evde ölüm az olur.
 • Tarla sınırında uyuduğunda insanı ağırlık basar, çarpılır.
 • Zeytin ağacının altında uyuduğunda insanı ağırlık basar.
 • İncir ağacının altında yatan insanı ağırlık basar.

İnsan Vücuduyla İlgili Halk İnançları:

 • Diş düşürülünce o dişi kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı yada gömmeli.
 • Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir,insanın kısmeti kapanır.
 • Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
 • El yıkanırken önce sağ elden başlamalı,önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
 • Tokalaşırken yada birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
 • Çorap giyilirken ayağın Kıbleye doğru uzatılması doğru değildir.
 • Çorap giyilirken önce sağ ayak giyilir.
 • Burun kaşınırsa kişi hakkında dedikodu yapılıyor demektir.
 • Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar.
 • Akşam tırnak kesilmez.
 • Akşam sakız çiğnenmez,akşam çiğnenen sakız ölü etidir.
 • Ayak kaşınınca yolculuk var demektir.
 • Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
 • Hamile kadın aş ererken neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
 • Akik taşı kanamayı keser,insanı yoksulluktan kurtarır.
 • Henüz bir yaşını doldurmamış kişi abdestsiz iki kişi arasından geçerse vücudunda yaralar oluşur.
 • Sol kulağın çınlaması zenginliğe işarettir.
 • Sağ kulağın çınlaması sağlığa işarettir.
 • Gözün seğirmesi olumsuzluğa işarettir, çevrede ölüm meydana gelebilir.
 • Kulağın çınlaması birisi tarafından anılmaya işarettir.
 • Bacak bacak üzerine atmak günahtır.
 • Üst çenenin önündeki dişlerden birisi düşerse ana babadan birisinin öleceğine inanılır.
 • Sağ üst azı dişi düşerse ağabey yada amcanın öleceğine inanılır.
 • Sol üst azı dişi düşerse evlat yada kardeşin öleceğine inanılır.(Diş ile ilgili inançların gerçekleşmesi için sadaka verilir, sabah kahvaltıdan önce kuşlara yem verilir)
 • Avuç içi kaşınırsa bir yerden para geleceğine işarettir.
 • Kesilen saçın üzerine basılmaz, basılırsa o kişinin başı ağrır.
 • Kesilen saçları kuşlar alıp yuvalarına götürürlerse o kişinin başı ağrır.

Gökcisimleri ile İlgili Halk İnançları:

 • Gece gizlice ay ışığında,gölgede yıkananlar ay gibi parlak olur.
 • Ayın yansımasının vurduğu su içilmez.O suyu içenin başına mutlaka bir kötülük gelir.
 • Yıldız kaydığında bir insan ölür.
 • Dolunayda doğan çocuk uğurludur,geleceği ışıklıdır.
 • Dolunayda doğan kızlar ay gibi parlak ve güzel olur.
 • Gece aya doğru tükürmek, sövmek uğursuzluk getirir.
 • Güneş batarken uyuyanın ömrü kısalır.
 • Gün dönümünde tarım işleriyle uğraşılmaz, düğün dernek yapılmaz.
 • Güneş tutulacağı zaman hayvanlar korkudan bağırırlar,güneşin tutulacağını önceden sezerler.
 • Güneş güzele vurur.
 • Ay eskisinde ekilen sebze ve meyveler verimli olur.
 • Ay hilal halinde iken iki ucu aşağı olursa o ay yağmurlu, yukarı doğru olursa kurak olur.
 • Güneş batarken (zaval zamanı) çocuğu ölen kişi su içmez.
 • Ay yeniye geçmeden tohum ekilmez,ekin biçilmez.
 • Aysız günlerde ağaç kesilmez,kesilirse kerestesi dayanıklı olmaz.
 • Aysız günlerde diş çekilmez.
 • Aysız günlerde yaylaya çıkılmaz, yayladan inilmez,ormana gidilmez.
 • Gün batarken yemek yiyenin bahtı kararır.
 • Akşamüstü yemek yiyenin anası babası ölür.
 • Yıldız kaydığında evliyaların buluştuğuna inanılır.

Doğum ve Kırkla İlgili Olan Halk İnançları:

 • Kırklı kadın evden fazla uzaklaşmaz.
 • Kırklı kadın gece evinden dışarıya çıkmaz.
 • Kırklı bebeğin başının altına Kuran, muska, bıçak, çörek otu konulur.
 • Kırklı kadının yattığı odaya kibrit ve süpürge konulur.
 • Kırklı kadın gece yalnız bırakılmaz.
 • Kırklı kadın kırkının çıkacağı gün üç yakın komşuya gider, daha sonra evden uzaklaşabilir.
 • Kırklı kadınlar ve bebekleri birbirleriyle karşılaştırılmaz.
 • Kırklı çocuğu görmeye gelen kişi, kırk basmaması için demir veya kağıt para verir.
 • Kırklı çocuğun yanına kedi veya köpek sokulmaz, aksi halde "al" basar.
 • Kadın ve geyik kırlı olursa karşılaştırılmaz, aksi halde kırları karışır. Geyik yedi yılda bir yavruladığından kadının da yedi yıl çocuğu olmaz.
 • Kırklı çocuk yalnız bırakılacağı zaman başucuna bıçak, soğan, sarımsak bırakılır.
 • Üzerinde para yada altın bulunan bir kişi kırklı çocuğun yanına sokulmaz. Eğer çocuğun yanına gelirse para veya altın, çocuğun başucunda bir süre bekletilir.
 • Kırkı çıkmamış kadın bir eve gittiğinde mersin yaprağı batırılmış suyu gittiği eve döker, daha sonra eve girer.
 • Gelin alayı kırkı çıkmamış kadının evinin önünden geçerse gelinin çocuğu olmaz.
 • Kırkı çıkmamış kadının bulunduğu eve değirmenden un getirilmez.
 • Kuzular kırkları çıkıncaya kadar kimseye gösterilmez.
 • Kırklı kadının başucunda gece ışık yakılır.
 • Kırklı çocuğu olan iki kadın iğne değiştirir,yoksa kırk kalkmaz.

Özel Günlerle İlgili Halk İnançları:

 • Hıdrellez günü dikiş dikilmez, ağaç, bitki kesilmez, canlı öldürülmez. Bunlar yapılırsa yeni doğacak ne varsa anasının karnında hıdırellez eğrisi olur.
 • Arife günü, yakını ölen kişi dikiş dikmez.
 • Arife günü iş yapılmaz.
 • Arife ve bayram günü ağaç kesilmez.
 • Hıdrellez günü kapalı kapalı un çuvalları açılır.
 • Arife günü eve odun getirilmez, getirilirse eve odunlarla birlikte mutlaka yılan girer.
 • Arife günü sabun kullanılmaz.
 • Hıdrellez günü gün doğmadan eve getirilen suyla yoğurt tutturulabilir, mayaya gerek yoktur.
 • Hıdrellez günü gün doğmadan akarsuda yıkanılırsa insan sağlıklı olur.
 • Hıdrellez günü gün doğmadan eve mutlaka bir testi su getirilmelidir. Bu suyun sağlık verileceğine inanılır.
 • Aşure ayında (oruç süresince) yaş ağaç kesilmez.
 • Bayram günü tıraş olunmaz.
 • Kuzular hıdrelleze kadar sayılmaz.

Taş ve Su Kültüyle İlgili Halk İnançları:

 • Gece göle girmek iyi değildir. Geceleri cinler, peri kızları gölde yıkanırlar. Girenlerin ruhlarını periler çalar.
 • Geceleri su üzerinden atlanmaz. Su birikintileri ecinnilerin ve perilerin mekanıdır.
 • Gece dışarı su dökeni periler çarpar.
 • Kaynayan suya bıçak sokulmaz.
 • Suya tükürmek uğursuzluk getirir.
 • Çeşme başında uyunmaz, şeytan gelir.
 • Büyük, kökü derinde olan taşın üzerinde uyunmaz, şeytan gelir.
 • Çamaşır yıkanan suyun üzerinden geçilmez, bu suda şeytan olur.

Karanlık ve Işıkla İlgili Halk İnançları:

 • Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
 • Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.
 • Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
 • Yoğurt, süt, peynir, vs. gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
 • Gece ıslık çalmak günahtır.
 • Gece evden eve tuz verilmez.
 • Akşam kapının önü süpürülmez.
 • Ekmek aktaracağı evden eve verilmez.
 • Çocuklar gece beş taş oynarsa düşman gelecek denir.

Bereketle İlgili Halk İnançları:

 • Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
 • Dışarıya maya verilirse evin bereketi gider.
 • Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.
 • Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
 • Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
 • Bıçakla ekmek kesilmez, evin bereketi kaçar.
 • Bismillah demeden yemek yiyen kişi doymaz. Şeytan da onunla birlikte yemek yer.
 • Çorap örerken boğazından başlamalı yoksa dayanıklı olmaz.
 • Kürek kemiğinin kırılması bahtı açar, t yenildikten sonra bu kemik kırılır.

Evle İlgili Halk İnançları:

 • Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
 • Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
 • Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
 • Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
 • Evden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
 • Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
 • Kapı eşiğinde oturulmaz. İnsan fakir olur.
 • Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
 • Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
 • Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
 • Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.

Atmosfer Olaylarıyla İlgili Halk İnançları:

 • Dolunun kesilmesi için avluya bıçak atılır.
 • Mezardan çıkarılan kafatası suya atılırsa yağmur yağar.
 • Şeytan düğün ederken (nisan yağmuru) yağmurun altında duranları cinler alır götürür.
 • Nisan yağmuru zemzem suyu gibidir, uğurludur. Nisan yağmurunda ıslanmak insana sağlık verir.
 • Gök gürlediğinde demir ısırmak uğurludur.
 • Gökkuşağının altında bir erkek geçerse kız, kız geçerse erkek olur.
 • Dolu ilk yağdığında birkaç tane yemek sağlığı iyi gelir.
 • İlk dolu yağdığında ismi Mehmet olan yada anasının ilk oğlu doluyu bıçakla ikiye ayırır.
 • Gök gürleyince bir bıçak alınarak dama atılır.
 • Beş taş oynamak kuraklığa işarettir.
 • Dolu yağdığında dolunun kesilmesi için dışarıya sacayağı atılır.
 • Şimşek çaktığında yere bıçak saplanır.

Mevsimlerle, Aylarla ve Günlerle İlgili Hak İnançları:

 • Martın birinci günü eve dışarıdan kimse giremez, girerse buzağılar, kuzular ölür.
 • Ocak ayının birinci günü görülen kimse sana iyi gelirse o yıl yaşarsın, iyi gelmezse hasta olursun.
 • Salı günü çamaşır yıkanmaz, yıkanan çamaşırı giyen kişi onu kirletemez, ölür.
 • Salı günü doğan çocuklar kan dökücü olur.
 • Salı günü düğün yapılmaz.
 • Cuma günleri dışarı toz dökülmez, işe gidilmez.
 • Cuma günü ana rahmine düşen çocuk bilgili olur.
 • Cumartesi günü çamaşır yıkanmaz.
 • Cuma gecesi sabaha karşı doğan çocuğun rızkı bol olur.
 • Cuma günü örgü örülmez, insan kısmetini kaybeder.
 • Cuma akşamı tırnak kesilmez, insan gözden düşer.
 • Ağustosun yedisinde tarlaya giren kimse çarpılır.
 • Cumartesi günü yorgana çarşaf kaplanmaz, çünkü Cumartesi kaplanan çarşaf ölü ister.
 • Salı sallanır.
 • Tarlaya ilk tohum Salı ve Çarşamba günü atılmaz.
 • Cuma günü namaza kadar ağaç kesilmez.
 • Salı ve Cuma günü hiçbir işe başlanmaz.
 • Cuma günü ekin ekilmez.
 • Pazartesi başlanan işler ağır gider.

Cinsiyetle İlgili Halk İnançları:

 • Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içerisinde ve bereketli olur.
 • Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
 • Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
 • Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
 • Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
 • Yarım çay içen kadın dul kalır.
 • Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
 • Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.
 • Oğlan çocuğunun ilk kez amcası veya dayısı keser.
 • Kız baba evinden Perşembe veya Pazar günü çıkar.
 • Koç katımında koçun üzerine kız çocuğu bindirilirse doğacak kuzu dişi, oğlan çocuk bindirilirse erkek olur.

Yol ve Yolculukla İlgili Halk İnançları:

 • Yola giderken tükürmek insana yıkım getirir.
 • Yola giderken dönüp bakmak iyi değildir.
 • Üç yol ağzında yatmak uğursuzluktur.
 • Bıçak yere atıldığında sırtı üzerinde durursa misafir gelecek demektir.
 • Elden kaşık düşerse misafir geleceğine inanılır.
 • Ağızdan lokma düşerse misafir gelir.
 • Ava giden kişinin arkasından karısı süpürge atar.
 • Ava giden kişiye "Nereye gidiyorsun?" diye sorulmaz. Sorulduğu takdirde kişi avlanamaz.
 • Ayakkabılar üst üste gelirse yola gidileceğine inanılır.
 • Yol kenarında yatılmaz. Yatan kişileri "yel üstünde gidersin" (şeytan çarpar anlamında) denilir.
 • Ava giden kişiyle konuşulmaz, rızkı kesilir.
 • Ava gitmeden önce tüfek yere konulur. En fazla üç - dört yaşındaki bir kız yada oğlan çocuğu tüfeğin üzerinden atlar.

Eşyalarla İlgili Halk İnançları:

 • Ayakkabının ters gelmesi hastalığa işarettir.
 • Elden ele sabun verilmez. Verilirse kavga edilir. Sabunu vermek gerektiğinde elin tersi kullanılır.
 • Yemekten sonra kaşığın ağzı yukarı çevrilir, yoksa nasip kapanır.
 • Kapakla su içilmez, nasip kapanır

 
Geri
Üst