Rüyada yılan görmenin anlamı nedir ?

F

Forum okuru

Forum Okuru
Rüyada yılan görmenin anlamı nedir ?
iyi günler. Bu gece nişanlımla çok kötü tartıştık ve ikimizde fena olduk. Sonra biraz telefonda konuşup yattık. Ben hemen uyuyamadım yarı uyanık halde iken hep rüya gördüm. Rüyamda yatağımın altında yılan geziyor du. Başını gösterince bi başkası onu öldürdü. Sonra evin alt katında iki tane yere uzanmış birisi büyük birisi biraz daha ufak siyah yılan daha gördüm. Hemen dışarı kaçtım. Ordakilere söyledim onlarda içeri girip öldürdüler. Ben daha önce rüyamda hiç yılan görmemiştim. Ve tabirini çok merak ettim. Mümkünse tabir edebilir misiniz bu rüyamı??
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Merhaba, yılan düşmandır. Hayatınızın çeşitli noktalarında zor işlerle karşılaşacaksınız. Öldürülen yılan düşmanı yenmektir. Nablusiye göre rüyada yılan görmenin anlamı ise şöyledir;


Rüyada iri ve uzun yılan görmek, sahra ve vadi ile korkuya delalet eder. Bazan da, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa delalet eder. Bazan da, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya delalet eder.
İri ve uzun su yılanı zalim için yardımcıya, hakim için ilama delalet eder. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük saltanata ve kuvvetli velayete nail olur. Bu-yılanın tenasül uzvunu yuttuğunu gören kimsenin hanımı kötü sözlü olur.
Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.
Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.
Yılan, mal sahibi düşmandır. Çünkü rüyada zehirin tabiri maldır.
Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.
Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur.
O yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını gören kimsenin düşmanı ölür ve kendisi onun malına varis olur.
Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir.
Rüyada yılanı yaktığını görse, sultan o kimsenin düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.
Küçük yılan, küçük çocuktur. Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.

Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine delalet eder ve düşman o yer halkına galip olur.
Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.
Yılan, sultana mensup, çok zalim ve düşmanlığı gizli ve kahredici kötü görünüşlü bir kimsedir.
Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetli-sidir.
Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.
Bir kimseye bir yılan yumuşak ve latif söz söylese, o kimseye, düşmanı tarafından halkın taaccüb edeceği bir hayır erişir. Eğer yılan kendisine, gök gürler ve şimşek çakar gibi şiddetli ve dehşetli söz söylese zulüm düşmanına döner. Ancak, bununla beraber yılan sokar ve ısırırsa bu halde zulüm düşmana ait değildir. Çünkü iş, sözden kuvvetlidir. Bu tabir iş üzerine yapılır ve söz terkedilir. Sonunda zafer zulmedilenler üzerine olur ve o düşmandan kurtulur.
Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna delalet eder.
Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbe-der ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.
Zafer, onlardan galip gelen içindir. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir. Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.

Rüyada boynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse hanımını üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.
İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, evlad ve akraba sahibi reis ve düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.
Yılanı kesip üç parça ettiğini görse, düşmanı ile kavgaya girişir ve düşmanına galip gelir ve kendisine düşmanından üç kimsenin boynu eğri ve itaatkar olur. Onlardan birisi reis, diğeri zengin, ötekisi ise akraba ve evlad sahibi biridir.
Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.
Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihad yüzünden helal mala nail olur.
Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.
Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır. Eğer bu halden öldüğünü görse, düşmanı onu öldürür.
Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.
Yılana döndüğünü gören kimse bir halden diğer hale geçer, Müslüman cemaatına düşman olur.

Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.
Rüyada görülen su yılanları maldır.
Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır.
Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine delalet eder.
Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır.
Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana delalet eder.
Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Çünkü bir kimse bir şeyden korksa halbuki o şey tarafından görülmese, o korktuğu şeyden emin olmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada yılanı kendisine doğru çektiğini görse, düşmanın haram olarak malını alır ve ona galip gelir.
Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allahü Teala düşmanını helak eder.
Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarım görse, bu rüya akrabalaarından olan düşmana delalet eder. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına delalet eder.

Yılanın iç yağı ve eti, düşman tarafından helal mal veya düşmandan elde edilecek tiryaktır.
Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder. Bu rüyayı gören meükse, diğer bir meliki kahreder veya zahmet çekmeden onu öldür-tür.
Yılanın derisini altından olarak bulduğunu görse, Kisra meliklerinden bir hazine bulur.
Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehire sahip olur. Öldürdüğü yılanlar diğer yılanlar gibiyse, melikin askerlerinden birini öldürür.
Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.
Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir reis ölür. Yılanla konuştuğunu görene Mısır Firavunlarından bir düşman çıkar.
Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder.
Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba delalet eder.
Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur.
Başında yılan olduğunu görenin şanı melikler yanında yüce olur.
Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura delalet eder. Boynuzlu yılan görse, eğer layıksa Melikin veziri olur, tüccarsa ticaretinde kazanç sağlar.
Bazen de yılan küffara ve bid'at sahiplerine delalet eder.
Bir kimse siyah yılanlardan büyük bir topluluğa sahip olduğunu görse, askere kumandan ve büyük mülke nail olur.
Sidik yolundan çıkan yılan, çocuğa delalet eder. Su yılanı maldır.
Bostanının yılanlarla dolduğunu görse, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delalet eder.
Yılan, sel ve devlete delalet eder.Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.
Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur. Ve içerisinde yaşayanlar helak olurlar.
Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine delalet eder.
Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder.
Bir kimse kendi ağzından, burnundan, sırtından yahut tenasül uzvunun deliğinden bir yılan çıktığını görse o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer yılanı kulağından, karnından ön ve arkasından çıktığını görse o kimse günah işler ve dininde aşırılığa gider.
Karın yılanı (solucan), insan ile beraber sofrasından yemek yiyen akraba ve ailesine delalet eder. Bundan dolayı solucandan nefret edilen bir şeyi görse, birlikte yemek yediği birisinden ayrılır.
Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar.Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir.Ev yılanı komşu, sahra yılanı, yol kesicidir.Yılan, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır.
 
SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Merhabalar değerli misafirimiz, öncelikle selamlar, Rüyada görünen kötü şeylerin tamamı şeytani yani şeytandan olduğundan dolayı bu rüyayı gördüğümüz günün sabahında ya da ne zaman uyandı iseniz kalkarak Allah'a sığınmanız ve af ve mağfiret dilemeniz en başta gerekiyor. Tartışma durumunun ertesinde rüyada gördüğünüz yılan. Barışacağınız anlamına geliyor. Ya da Düşman8 olarak daha önceden konuşmadığınız birisi ile barışacağınız konuşacağınızın anlamı çıkartılabilir. Yılanın yavrusu ya da başka bir yılan görmek başka bir düşman anlamına geliyor. Kaçtığınıza göre daha önceden iyi olarak bildiğiniz bir kişinin sizin hakkınızdaki düşüncelerini yada kötülüklerini görerek o kişiden uzaklaşacağınızın anlamı çıkabilir.

Tabiki Gaybı bilen Allah'tan başkası değildir. Bu bakımdan her yorum farklı olabilir ve net olarak ta sonuç alamayabilirsiniz. Allahhayra çıkartsın demekten başka da elimizden birşey gelmiyor. Umarım hayra çıkar ve barışırsınız.

Sevgilerimizle...
 
SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Bu arada unuttuğum birşey daha var onuda sizinle paylaşmak istiyorum. Kötü rüyaları asla ama asla başkaa birisine anlatmayın olur mu ? Saygılar. Bu rüyanızı da hayra yorarak başka kimseye anlatmamanız isabetli bir karar olacaktır.
 
F

Forum okuru

Forum Okuru
Teşekkür ederim cevaplarınız için. Hiç kimseye anlatmayıp sizlere sorarak öğrenmek istedim.
 
Sevimli cadı

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Merhaba,
Öncelikle rüyanız Yusuf peygamberin tabiri ile hayrolsun. Rüyada ki yılan düşmandır. Yılan normalde düşmanına çok sessiz ve sinsi yanaşır . Rüyada gördüğünüz yılan sinsi düşmana işaret etmektedir. Siyah yılan da düşmanınızın çok tehlikeli olduğunu göstermektedir. Bu düşman tek olabildiği gibi bir den fazla da olabilir. Ayrıca siyah yılan eşlerin kavga edeceğine dair de işarette bulunmaktadır. Rüyada yılanın öldürülmesi ise düşmanınızı yeneceğinizi gösteriyor.
 
F

Forum okuru

Forum Okuru
Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Hala gördüğüm rüyanın ve gecenin etkisindeyim. İnşalah bu durumu çabuk atlatırım.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Rica ederiz. İnşallah bu tramvayı en kısa zaman da atlatırsınız. Bir yasini şerif okuyun. Allah ve peygamber yoluna. Rüyanızın hayra çıkması için. Yasini şerifi okumanız sizi ferahlatıcaktır. Aynı zaman da rüyanızın defi için sadaka da verebilirsiniz..
 

Benzer İçerikler

Üst