Şa Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
Şa Kız İsimleri
üçüz kız isimleri
Şadan: sevinçli, keyifli kimse

Şadkam: çok sevinçli

Şadnak: gönlü memnun

Şaduman: sevinçli, neşeli, memnun

Şadiye: sevinç, neşe, mutluluk

Şaeste: onurlu

Şafaknur: şafak aydınlığı

Şafiye: şefaat eden, birinin bağışlanması için aracılık eden

Şahande: mutlu, memnun

Şahane: hükümdarla ilgili, hükümdara özgü

çok güzel, mükemmel
Şahbanu: hükümdar eşi

Şahbender: konsolos

Şahdane: iri inci tanesi

Şaheser: üstün ve kalıcı nitelikte olan

Şahhanım: hanım sultan

şah ve hanım kelimelerinden birleşik isim
Şahıgül: gül dalı

Şahmaran: mitolojide başı insan gövdesi yılan biçiminde efsanevi canavar

Şahmelek: melekler kadar güzel, güzellikte lider

Şahmerdan: çok ağır bir tür tokmak ya da çekiç

Şahnaz: çok nazlı

Şahnur: aydınlık kimse

Şahnigar: resmedilen

Şahnisa: sözü geçen, otoriter kadın

Şahsar: dallı budaklı ağaçlar

Şahsenem: kadınların en güzeli, şaheser

Şahser: gücünü gösteren

Şahsınur: nurlu kişi, aydınlık kimse

Şahver: iri ve güzel inci

Şahide: mezarın başına ve ayakucuna dikilen üzeri yazılı ve çiçekli mermer taşı

Şahika: dağ doruğu

yüksek, yüce, dağın zirvesi
Şakayık: bir bitki

Şakrak: güzel ötüşlü bir kuş

Şakire: halinden memnun olan, şükreden kimse

Şamiha: yüksek, yüce

Şamile: özel isim

Şanveri: iri ve iyi cins inci

hükümdara yakışan, hükümdara uygun
Şarıka: parlayıcı, parlak

Şathiye: genellikle şeriata aykırı düşen, öteki dünyayla ilgili şeyleri alaylı bir dille işleyen manzumeler

Şatır: şen, neşeli

Şayeste: yaraşan, yakışan

uygun, layık
Şaygan: layık, yakışır, münasip, yansır

ucuz, bol, çok
Şaika: istekli hevesli

Şairan: şairler, ozanlar

Şaire: kadın şair, daha çok unvan olarak kullanılır

Şayia: yayılmış haber

Şaziment: Allah' ın adamı

Allah' a ait olan, onun yolundan giden kişi
kimseye benzemeyen
Şazimet: kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz

Şaziye: özellikleri kimseye benzemeyen

kuraldışı
gönül ferahlığı
 
Üst