Sabıka kaydı nedir? Nereden Alınır?

THESECRET

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Sabıka kaydı nedir? Nereden Alınır?
sabıka kaydı nedir,adli sicil kaydı nedir,sabıka kaydı nerden alınır,sabıka kaydına neler kaydedilir,sabıka kaydı dilekçesi,sabıka kaydı ne kadar,sabıka kaydı nasıl alabilirim,
sabıka kaydı sorgulama,sabıka kaydı kaç yılda silinir,


sabika-kaydi-nerden-alinir-dilekce-ornegi.jpg

Vatandaşların kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerinin bulunduğu kayda adli sicil kaydı denir. Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır, Ücretli Midir? Adli Sicil Kaydı adliyelerden ücretsiz olarak temin edilebildiği gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilir. Adli Sicil Kaydına Neler Kaydedilir? Adli sicil kaydına hangi bilgilerin kaydedileceği Adli Sicil Kanunu’nun 4 maddesinde düzenlenmiştir. Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Buna göre aşağıdaki kararlar adli sicile kaydedilir; 1- Hapis cezası kararı, 2-Hapis cezasının ertelenmesi kararı, 3-Adli para cezaları, 4-Seçenek yaptırıma çevrilen kısa süreli hapis cezası, 5- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalı ile ilgili karar, 6- Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar, 7- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar, 8- Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar, 9- Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, 10- Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar, Adli Sicil Kaydına Kaydedilmeyecek Bilgiler Aşağıdaki bilgiler adli sicile kaydedilmez; a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Adli Sicile Kaydedilir Mi? Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir. Yani yargı organları haricinde ali sicil kaydında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar gözükmez. Aynı durum kamu davasının açılmasının ertelendiği hallerde de söz konusudur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst