Sadmin Dünya Kadınlar Gününüzü Kutluyor

  • Konbuyu başlatan SadmiN
  • Başlangıç tarihi
SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Sadmin Dünya Kadınlar Gününüzü Kutluyor
Ba?ta hayat arkada??m, iç i?leri bakan?, olmazsa olmaz?m, çarpmada yutan, elde tutan eleman?m, biricik a?k?s?m, bebi?lerimin annece?izi, datl?m k?ymatl?m Mawim'in olmak üzere, Türkiye'nin en güzel meleklerinin Dünya Kad?nlar Günü'nü kutluyorum.Biraz geç oldu idare edin i?lerden ötürü ancak yazabildim. Bu arada hadislerdhe Kad?nlar'?m?z için ?öyle buyruluyor.

(Han?mlar?n?z? üzmeyin. Onlar, Allahü teâlân?n size emanetidir. Onlara yumu?ak olun, iyilik edin!) [Müslim]

(Bir mümin, kötü huylu diye han?m?na k?zmas?n! ?yi huyu da olur.) [Müslim]

(Kad?n, zay?f yarat?l??l?d?r. Zay?fl???n? susarak yenin! Evdeki kusurlar?n? görmemeye çal???n!) [?bni Lal]

(Han?m?n?n kötü huylar?na katlanan erkek, belalara sabreden Hazret-i Eyyüb gibi mükafatlara kavu?ur. Kocas?n?n kötü huyuna sabreden kad?n da, Hazret-i Asiye gibi sevaba kavu?ur.) [?.Gazali]

(Han?m? ile iyi geçinip ?akala?an? Allahü teâlâ sever, r?zklar?n? art?r?r.) [?.Lâl]

(En üstün mümin, han?m?na, en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlakl? kimsedir.) [Tirmizi]

(En iyi Müslüman, han?m?na en iyi davranand?r. ?çinizde, han?m?na en iyi davranan benim.) [Nesai]

(Han?m?na güler yüzle bakan erke?in defterine, bir köle azat etmi? sevab? yaz?l?r.) [R.Nas?hin]

(Han?m?n?n haklar?n? ifa etmeyenin; namazlar?, oruçlar? kabul olmaz.) [Mür?id-ün-nisa]

(Han?m?n? döven, Allah?a ve Resûlüne asi olur. K?yamette onun hasm? ben olurum.) [R.Nas?hin]

(Kad?nlara ancak asalet ve ?eref sahibi kimse de?er verir. Onlar? ancak kötü ve a?a??l?k kimseler hor görür.) [?.Asakir]

Daha güzel ve bask?s?z kavgas?z dövü?süz bir gelecek diliyorum hepinize. ?yiki vars?n?z !
 

Benzer İçerikler

Üst