1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.278
  Beğenilen Mesajlar:
  2.403
  Ödül Puanları:
  113

  Şafi mezhebine göre doğum kontrolü nasıl olur?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Toplumun temeli olan aileye İslâmiyet büyük önem vermiş, bu temelin korunması için birtakım tedbirler almıştır. Hz. Peygamber, imkân bulan herkesin evlenmesini tavsiye etmiştir.Evlenmenin hedeflerinden biri de neslin devamının sağlanmasıdır. "Doğum kontrolünün uygulanması, bu hedefe ulaşma yolunda büyük bir engel teşkil eder" düşüncesinden hareketle bazı din bilginleri, doğum kontrolü uygu lamalarına karşı çıkmışlardır. Ancak doğum kontrolü, kadını ve erkeği kısırlaştırmak değil de gebe kalmayı geçici olarak ertelemek anlamında düşünüldüğünde bazı gerekçelerle buna cevaz verilebilir. Şöyle ki:


  • Annenin gebelik meşakkatinden âzâde olarak çocuğunu tam iki yıl müddetle rahat ve sağlıklı bir şekilde emzirebilmesi için, müteakip gebeliği iki yıl süreyle ertelemesi,

  • Anne veya babada, doğacak çocuğa bulaşacağı uzman hekimler tarafından bildirilen bulaşıcı bir hastalık varsa, bu takdirde gebe kalmanın kesin olarak önlenmesi,

  • Gebe kalmanın veya doğurmanın, annenin hayatına son vereceği veya sağlığını tehlikeye sokacağı uzman hekimler tarafından bildirilmiş ise, gebeliğin kesin olarak önlenmesi,

  • Koca, çocuklarının geçimini sağlamak amacıyla haram kazanç yollarına tevessül edecek derecede maddî imkânsızlıklara maruz kalacaksa, karısının gebe kalmayı ertelemesi,

  • Maddî imkânsızlık, doğacak çocukların kötü ve yetersiz beslenmelerine, dolayısıyla hastalanmalarına, zayi olmalarına yol açacak derecede had safhada ise, gebeliğin ertelenmesi,

  • Gebe kalma durumunda süt emme çağındaki çocuk zarar görecekse, gebeliğin ertelenmesi caiz görülebilir. (Remli, Nihâyetü'l-Muhtâc, 8/240.)

  < Konu Resmi..>

  Gebeliği önleme yöntemleri

  Gebeliği önlemenin çeşitli yöntemleri vardır. İlâç kullanmak, rahim kanallarını tıkamak, prezervatif kullanmak ve azil (cinsel ilişki esnasında erkeğin spermini kadının üreme organının dışına akıtması) bu yöntemlerden bazılarıdır. Azil yöntemini Asr-ı saâdet'te bazı sahâbîler de uygulamışlardır. Meselâ ashâb-ı kiramdan Câbir (r.a) bu konuda şöyle demiştir: "Biz Peygamberin (s.a.v) zaman-ı saadetlerinde azil yapıyorduk, (o sıralarda) Kur'an da nazil oluyordu (Azil yapmamızı yasaklayan bir âyet inmiyordu)." (Buhârî, Nikâh, 95.)  EVLÂT EDİNME  Soru-70: Şafi mezhebine göre evlat edinme ile ilgili hükümler nelerdir?  Cevap:Câhiliye devrinde ve İslâmiyet'in ilk zamanlarında bazı aileler, sahipsiz çocukları himayelerine almak ve besleyip büyütmek üzere evlât edinirlerdi. Peygamber Efendimiz de nübüvvetten önce Zeyd b. Hârise'yi evlât edinmişti. Öyle ki insanlar ona Muhammed'in oğlu Zeyd demekteydiler. Derken şu âyet-i kerîme nazil oldu:"(Allah) evlâtlıklarınızı öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nisbet ederek çağırın. Bu Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır." (Ahzâb 33/4-5.)  Hak ve adalet dini olan İslâmiyet, insanın kan bağıyla bağlı olduğu gerçek babasına nisbet edilmesini, onun evlâdı olarak bilinmesini öngörür. Aileye yabancı bir unsur olarak giren evlâtlık, çoğu kez intisap ettiği ailenin bireyleriyle uyum sağlayamaz. Kendini yabancı bir unsur olarak hissettiği için, aralarında hiç de hoş olmayan anlaşmazlıklar ve bazan da önlenmesi mümkün olmayan huzursuzluklar meydana gelebilir.İslâmiyet kimsesiz çocukların gözetilmesini ve bakımının yapılmasını tavsiye etmekle beraber, evlât edinenle evlâtlık arasında hukukî sonuçlar doğuran evlât edinmeyi kabul etmez.Sokaklarda telef olmasınlar diye bakım ve gözetimi yapılmak üzere himaye altına alınan sahipsiz çocuklar, ergenlik çağına vardıklarında veya varmadan kısa bir süre önce, kendilerine bakmakta olan koruyucu ailenin yanından alınırlar. Aralarında mahremiyet bağı oluşmadığı için, bu çocukların, ergen olduktan sonra koruyucu ailelerinin yanında kalmaları dinen uygun görülmemektedir.Ancak zamanımızda kimsesiz çocukları, sırf hayır olsun diye himaye altına alarak bakıp yetiştirmek ve bazan da çocuğu olmayan ailelerin çocuksuzluk özlemlerini gidermek ve bu alanda hissettikleri eksiklik duygusunu bastırmak amacıyla yanlarına evlâtlık almayı arzuladıkları müşahede edilmektedir. Bu masumane amacı gerçekleştirmek için, iki yaşından küçük çocuklar, neseplerini korumak, anne ve babalarıyla bağlantılarını koparmamak kaydıyla evlât edinilebilir.Emzirilerek de mahremiyet problemi giderilebilir. Bakım ve gözetimini üstlenen koruyucu aile ile her ne kadar süt emme yoluyla bir mahremiyet oluşsa da, taraflar arasında miras hükümleri câri olmaz. Bilindiği gibi miras hükümleri, nesep, nikâh ve velâ bağıyla birbirleriyle irtibatlı olan kimseler arasında cereyan eder.
   
Şafi mezhebine göre doğum kontrolü nasıl olur? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Hanefi Mezhebine Göre Gusül Abdesti Nasıl Alınır ?

  Hanefi Mezhebine Göre Gusül Abdesti Nasıl Alınır ?

  Hanefi Mezhebine Göre Gusül Abdesti Nasıl alınır Gusül Abdesti Nasıl Alınır Hanefi Sevgili melekler, bu konumuzda bir müslümanın bilmesi gereken 32 farz içinde yer alan gusül abdesti nasıl alınır hanefi mezhebine göre konusunu ele alacağız.. Hanefi mezhebinde guslün farzı üçtür -Ağzın hepsini iyice yıkamak. - Burnu yıkamak. -Bedenin her yerini yıkamaktır. Göbek içini bıyık kaş ve...
 2. İkiz gebeliklerde doğum kontrolü nasıl olur?

  İkiz gebeliklerde doğum kontrolü nasıl olur?

  ikiz bebek doğumu söz konusu olduğunda başta Amerika olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde sezeryan yöntemi ile doğum oranı çok daha fazladır. Çünkü ikiz bebek doğumları risk taşıyan doğumlardır ve be nedenle normal doğum fazla tercih edilmemektedir. Son yıllarda tüp bebek uygulamalarının sayısı bir hayli artmıştır. Tüp bebek uygulamalarında ikiz gebelikler yaygın olarak görülür ve bu...
 3. Şafi mezhebine göre helal ve haramlar

  Şafi mezhebine göre helal ve haramlar

  Helâl, "dinen yapılması, söylenmesi, yenmesi ve içilmesi yasaklanmayıp serbest bırakılan şey"dir.Haram, "dinen yapılması, söylenmesi, yenmesi ve içilmesi kati veya zannî bir delille yasaklanan şey"dir.Hanefî mezhebine göre ise bu delilin kati olması şarttır.(Muhammed Ebû Zehre, Usûlü'l-Fıkh, s. 42.) Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi helâl ve haram, birbirlerine...
 4. Şafi mezhebine göre kredi kartıyla alışverişin hükmü nedir?

  Şafi mezhebine göre kredi kartıyla alışverişin hükmü nedir?

  Kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet alımları ve bunların bedellerinin tahsili ile ilgili işlemler, kefalet ve vekâlet konularına girmektedir.Kredi kartını veren kurumun, aralarında anlaşma bulunan kurumlardan kredi kartı ile satın alınan mal ve hizmet bedellerini ödemeyi üstlenme ve bu bedelleri onlar adına tahsil etme gibi hizmetler karşılığında, satış bedelinden, -aralarındaki anlaşmaya...
 5. Şafi mezhebine göre umrenin hükümleri nelerdir?

  Şafi mezhebine göre umrenin hükümleri nelerdir?

  Sözlükte "ziyaret" anlamına gelen umre kelimesi, dinî bir ıstılah olarak "özel bir şekilde Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmek"tir. B) Hükmü Umre, ömürde bir kez yapılması farz-ı ayın olan bir ibadettir. Hanefî mezhebine göre umre farz olmayıp müekked sünnettir. Hac ve umre ile ilgili bir âyet-i kerîmede yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Haccı da umreyi de Allah...

Sayfayı Paylaş