1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.656
  Beğenilen Mesajlar:
  2.419
  Ödül Puanları:
  113

  Şafi mezhebine göre umrenin hükümleri nelerdir?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Sözlükte "ziyaret" anlamına gelen umre kelimesi, dinî bir ıstılah olarak "özel bir şekilde Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmek"tir.


  B) Hükmü

  Umre, ömürde bir kez yapılması farz-ı ayın olan bir ibadettir.  Hanefî mezhebine göre umre farz olmayıp müekked sünnettir.  Hac ve umre ile ilgili bir âyet-i kerîmede yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın."' (Bakara 2/196.)

  < Konu Resmi..>

  Bu âyet-i kerîmede hem haccı hem de umreyi, bütün şart ve rükünleriyle yerine getirmemiz emredilmektedir. Umrenin farz olduğunu bildiren bir rivayet de şöyledir:Hz. Âişe (r.ah), "Ey Allah'ın Resulü! Kadınlar üzerine cihad farz kılınmış mıdır?" diye sorduğunda, Resûlullah (s.a.v) buyurdu: "Evet. Onlar için savaşsız bir cihad vardır. (O da) hac ve umredir." (İbn Mâce, Menâsik, 8; Ahmed, el-Müsned, 6/165.)  Ebû Rezîn-i Ukaylî'den rivayet edilen şu hadis-i şerif de umrenin farz bir ibadet olduğunu göstermektedir:Ebû Rezîn-i Ukaylî Hz. Peygamber'e gelerek, "Babam çok yaşlı. Ne hacca ne umreye ne de yolculuğa güç yetirebiliyor (Onun için ne yapabilirim?)" dedi. Hz. Peygamber ona şu cevabı verdi:"Baban adına hac ve umre yap." (Tirmizî, Hac, 87; Ebû Davud, Menâsik, 25.)  C) Şartları

  Umrenin şartları, haccınkiyle aynıdır. Bu şartlar hac bahsinde anlatıldığı için burada tekrarlanmasına gerek görülmemiştir.

  ,

  D) Rükünleri

  Umrenin rükünleri beş tanedir:

  1. İhrama girmek.

  2. Kabe'yi tavaf etmek.

  3. Safâ-Merve arasında sa'y etmek.

  4. Tıraş olmak.

  5. Bu rükünler arasında tertibe uymak.  Hanefî mezhebine göre umrenin sadece bir rüknü vardır ki o da tavafın dört şavtının yapılmasıdır.  E) Mîkatı

  Umrenin zamanî ve mekân? olmak üzere iki çeşit mîkatı vardır. Zamanı mîkatı, senenin tamamıdır. Yani senenin her gününde ve gecesinde umre için ihrama girilebilir. Yalnız hac ihramında bulunan kişinin umre için ihrama girmesi sahih olmaz. Kişi, hac menâsikini tamamladıktan sonra ihrama girebilir.  Hanefî mezhebine göre arefe günü zevalden önce ve sonra umre için ihrama girmek tahrimen mekruhtur. Kurban bayramının dört gününde de aynı durum söz konusudur.  Umrenin mekânî mîkatına gelince bu, daha önce de açıklandığı gibi hac mîkatının aynısıdır. Yalnız ister yerlisi ister yabancısı olsun, Mekke'de bulunanların umre mîkatı, Hill'in en yakın bölgesidir. Yani Harem sınırları dışındaki yerdir. Mekke'de bulunanlar için umrenin en faziletli mîkatı Ci'râne'dir. Ci'râ-ne, Mekke ile Tâif arasında bir yerdir.  Hanefî mezhebine göre ise en faziletli umre mîkatı, Mekke'de bulunanlar için Ten'îm'dir.  Mekke'de bulunan bir kişi Harem sınırları dışına çıkmadan içeride umre ihramına girerse ihrama girişi sahih olur. Ama umre mîkatına gitmediği için bir ceza kurbanı kesmesi gerekir. Tavaf ve sa'y yapmadan Harem dışına çıkıp mîkata giderek orada ihrama giren kişi ceza kurbanı kesmekten kurtulur.Çok sayıda umre yapmak menduptur. Ramazanda umre yapmak ise mü-ekked sünnettir. Abdullah b. Abbas'tan (r.a) rivayet edilen bir hadiste, ramazan ayında yapılan bir umrenin hac kadar sevap kazandıracağı şöyle bildirilmektedir: "Ramazanda yapılan bir umre bir hacca bedeldir." (Buharı, Umre, 4; Müslim, Hac, 221, 222; Ebû Davud, Menâsik, 79.)  F) Umrenin Vacipleri, Sünnetleri ve Umreyi Bozan Şeyler

  Haccın vacipleri ve sünnetleri, umrenin de vacipleri ve sünnetleridir. Kısaca denilebilir ki; farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, mekruhlar, jfsâd edici şeyler ve ihsâr bakımından umre de hac gibidir. Bu bakımlardan umre hac gibi olmakla beraber, şu hususlarda umre hacca benzememektedir:

  Hacda Arafat vakfesine zamanında ulaşamama anlamına gelen fevât, umrede söz konusu değildir.

  Umre için Arafat vakfesi, Müzdelife'de ve Mina'da gecelemek, cemrelere taş atmak yoktur.Umrede kudüm (Mekkke'ye ilk geliş) tavafı ve hutbeler yoktur.Umrenin mîkatı herkes için Harem dışındadır. Ama hacda böyle değildir. İhram bahsinde de anlatıldığı gibi hac için Mekkeliler'in mîkatı, Harem'dir.


   
Şafi mezhebine göre umrenin hükümleri nelerdir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Dinimize göre çocuğa isim verme konusunda hükümler nelerdir

  Dinimize göre çocuğa isim verme konusunda hükümler nelerdir

  Dinimize göre çocuğa isim verme konusunda hükümler nelerdir Yeni Doğan Bir Çocuğa Nasıl İsim Verilir Merhaba Sevgili Melek'ler... Bu sayfamızda dinimizcebebeğe nasıl isim verilir gibi merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını veriyor ve isim verme konusunda bilgiler paylaşıyoruz. Çocuk isim koyacak kişinin kucağına verilir. Kişi abdestli bir şekilde kıbleye döner, önce sağ kulağına ezan,...
 2. Şafi mezhebine göre doğum kontrolü nasıl olur?

  Şafi mezhebine göre doğum kontrolü nasıl olur?

  Toplumun temeli olan aileye İslâmiyet büyük önem vermiş, bu temelin korunması için birtakım tedbirler almıştır. Hz. Peygamber, imkân bulan herkesin evlenmesini tavsiye etmiştir.Evlenmenin hedeflerinden biri de neslin devamının sağlanmasıdır. "Doğum kontrolünün uygulanması, bu hedefe ulaşma yolunda büyük bir engel teşkil eder" düşüncesinden hareketle bazı din bilginleri, doğum...
 3. Şafi mezhebine göre helal ve haramlar

  Şafi mezhebine göre helal ve haramlar

  Helâl, "dinen yapılması, söylenmesi, yenmesi ve içilmesi yasaklanmayıp serbest bırakılan şey"dir.Haram, "dinen yapılması, söylenmesi, yenmesi ve içilmesi kati veya zannî bir delille yasaklanan şey"dir.Hanefî mezhebine göre ise bu delilin kati olması şarttır.(Muhammed Ebû Zehre, Usûlü'l-Fıkh, s. 42.) Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi helâl ve haram, birbirlerine...
 4. Şafi mezhebine göre kredi kartıyla alışverişin hükmü nedir?

  Şafi mezhebine göre kredi kartıyla alışverişin hükmü nedir?

  Kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet alımları ve bunların bedellerinin tahsili ile ilgili işlemler, kefalet ve vekâlet konularına girmektedir.Kredi kartını veren kurumun, aralarında anlaşma bulunan kurumlardan kredi kartı ile satın alınan mal ve hizmet bedellerini ödemeyi üstlenme ve bu bedelleri onlar adına tahsil etme gibi hizmetler karşılığında, satış bedelinden, -aralarındaki anlaşmaya...
 5. Mezhepler ve mezheplerdeki ayrışma nedenleri nelerdir?

  Mezhepler ve mezheplerdeki ayrışma nedenleri nelerdir?

  Mezhep nedir? Gidilen yol demektir. İslami bir kavram olarak manası da şöyle anlaşılmalı; kişinin büyük bir müçtehidin dini konulardaki içtihatlarını İslâm’ı yaşayışında kendine rehber olarak alıp, o içtihatlar doğrultusunda izlediği yola mezhep denir. Mezhep bir müçtehidin İslâm’ı yorumlamasıdır da denebilir. Mezheplerin doğuşunu hazırlayan şartlar nelerdir? Sürekli gelişen İslâmiyet...

Sayfayı Paylaş