Sağılmış Anne Sütünün Saklanması

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Sağılmış Anne Sütünün Saklanması
anne sütü, hakk?nda, süt sa?mak, nas?l saklan?r, ne kadar zaman saklanabilir hakk?nda bilgi


Sa??lm?? anne sütünün saklanmas? hakk?nda siz meli?lere bilgi vermek istiyorum .

anne%20sutu-46.jpg

Anne sütü elle ya da özel pompa ile sa??larak saklanabilir. 20 dakika kaynat?larak sterilize edilmi? kapakl? ?i?eye ve ya barda?a sa??lmas? gerekir.Anne sütü oda ?s?s?nda 6 saat,buzdolab? raf?nda 24 saat,buzlukta ise 3 ay bozulmadan tutulabilir.


Kullan?lmadan önce sütü ?s?tmak için ?i?e s?cak suyun içine oturtulur.Süt kaynat?lmamal?d?r.Sütün sa??larak bebe?e ka??k veya biberonla verilmesi,özellikle çal??an annelerin ve a??zdan beslenemeyen hasta bebeklerin anne sütü ile beslenmeleri yönünden önemlidir.
 
Üst